تاملند

مهسا قربانی، 1 مدیریت صنعتی

مهسا قربانی، 1 مدیریت صنعتی

نام و نام‌خانوادگی: مهسا قربانی رشته تحصیلی: مهندسی صنايع رتبه در آزمون: 1 مدیریت صنعتی رشته و دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه یزد رشته و دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران ...

ادامه مطلب...

سمانه پوربهلول، رتبه 1 روانشناسی

سمانه پوربهلول، رتبه 1 روانشناسی

نام و نام‌خانوادگی: سمانه پوربهلول رشته تحصیلی کارشناسی: ادبیات انگلیسی رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: روان‌شناسی رتبه در آزمون: 1 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه تهران دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه تهران ...

ادامه مطلب...

آیدا درویش، 1 مهندسی صنایع

آیدا درویش، 1 مهندسی صنایع

نام و نام‌خانوادگی: آیدا درویش رشته تحصیلی: مهندسی صنایع رتبه در آزمون: 1 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسی دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف ...

ادامه مطلب...

حسین رباط‌جزی، 3 مجموعه شیمی

حسین رباط‌جزی، 3 مجموعه شیمی

نام و نام‌خانوادگی: حسین رباط جزی رشته تحصیلی کارشناسی: شیمی کاربردی رتبه در آزمون: 3 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف ...

ادامه مطلب...
انجمن کنکور : محلی برای پرسش و پاسخ دانش آموزان و دانشجویان
عنوان آخرين ارسالات پاسخ بازديد آخرين ارسال