تاملند

گفت و گو با رتبه 1 مدیریت اجرایی

گفت و گو با رتبه 1 مدیریت اجرایی

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی فروغی نعمت‌الهی رشته تحصیلی: مهندسی برق-قدرت رتبه در آزمون: رتبه 1 در آزمون مدیریت اجرایی دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه شهید باهنر كرمان دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه تهران ...

ادامه مطلب...

گفت و گو با سعیده حقی، ‌رتبه 1 آموزش زبان

گفت و گو با سعیده حقی، ‌رتبه 1 آموزش زبان

نام و نام‌خانوادگی: سعیده حقی رشته تحصیلی: آموزش زبان رتبه در آزمون: رتبه 1 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه تهران ...

ادامه مطلب...

گفت و گو با مریم محمودی، ‌رتبه 1 در علوم تربیتی 2

گفت و گو با مریم محمودی، ‌رتبه 1 در علوم تربیتی 2

نام و نام‌خانوادگی: مریم محمودی رشته تحصیلی: روانشناسی کودکان استثنایی رتبه در آزمون: رتبه 1 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه اصفهان دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه تهران ...

ادامه مطلب...

گفت و گو با محمد علی باغبان زاده، ‌رتبه 1 مهندسی شیمی

گفت و گو با محمد علی باغبان زاده، ‌رتبه 1 مهندسی شیمی

نام و نام‌خانوادگی: محمد علی باغبان زاده رشته تحصیلی: مهندسی شیمی  رتبه در آزمون: رتبه 1 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه تهران دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف ...

ادامه مطلب...

گفت و گو با محمد رستگار، ‌رتبه 1 مهندسی برق

گفت و گو با محمد رستگار، ‌رتبه 1 مهندسی برق

نام و نام‌خانوادگی: محمد رستگار رشته تحصیلی: مهندسی برق  رتبه در آزمون: رتبه 1 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف ...

ادامه مطلب...

مهسا قربانی، 1 مدیریت صنعتی

مهسا قربانی، 1 مدیریت صنعتی

نام و نام‌خانوادگی: مهسا قربانی رشته تحصیلی: مهندسی صنايع رتبه در آزمون: 1 مدیریت صنعتی رشته و دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه یزد رشته و دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران ...

ادامه مطلب...

سمانه پوربهلول، رتبه 1 روانشناسی

سمانه پوربهلول، رتبه 1 روانشناسی

نام و نام‌خانوادگی: سمانه پوربهلول رشته تحصیلی کارشناسی: ادبیات انگلیسی رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: روان‌شناسی رتبه در آزمون: 1 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه تهران دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه تهران ...

ادامه مطلب...

آیدا درویش، 1 مهندسی صنایع

آیدا درویش، 1 مهندسی صنایع

نام و نام‌خانوادگی: آیدا درویش رشته تحصیلی: مهندسی صنایع رتبه در آزمون: 1 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسی دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف ...

ادامه مطلب...

حسین رباط‌جزی، 3 مجموعه شیمی

حسین رباط‌جزی، 3 مجموعه شیمی

نام و نام‌خانوادگی: حسین رباط جزی رشته تحصیلی کارشناسی: شیمی کاربردی رتبه در آزمون: 3 دانشگاه محل تحصیل كارشناسی: دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف ...

ادامه مطلب...
انجمن کنکور : محلی برای پرسش و پاسخ دانش آموزان و دانشجویان
عنوان آخرين ارسالات پاسخ بازديد آخرين ارسال