تاملند

دانلود نمونه سوال امتحانی اخلاق ۲ رشته علوم و معارف اسلامی نیم سال اول(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

دانلود نمونه سوال امتحانی اخلاق ۲ رشته  علوم و معارف اسلامی نیم سال اول(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

  دانلود نمونه سوال امتحانی اخلاق ۲ رشته  علوم و معارف اسلامی نیم سال اول(دي ماه) سال‌تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹     سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه شيوه  سالي – وا ...

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال امتحانی آرایه های ادبی رشته ادبیات و علوم انسانی نیم سال اول(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹

دانلود نمونه سوال امتحانی آرایه های ادبی رشته ادبیات و علوم انسانی  نیم سال اول(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹

  دانلود نمونه سوال امتحانی آرایه های ادبی رشته ادبیات و علوم انسانی  نیم سال اول(دي ماه) سال‌تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹     سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه شيوه  س ...

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی ۲ و آزمایشگاه رشته علوم تجربی نیم سال اول(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹

دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی ۲ و آزمایشگاه  رشته علوم تجربی نیم سال اول(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹

دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی ۲ و آزمایشگاه  رشته علوم تجربی نیم سال اول(دي ماه) سال‌تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹     سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه شيوه  سالي – واحد(روزانه ...

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال امتحانی هندسه ۲ رشته ریاضی فیزیک نیم سال اول(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

دانلود نمونه سوال امتحانی هندسه ۲ رشته ریاضی فیزیک  نیم سال اول(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

  دانلود نمونه سوال امتحانی هندسه ۲ رشته ریاضی فیزیک  نیم سال اول(دي ماه) سال‌تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹     سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه شيوه  سالي – واحد(روزانه) ونیم س ...

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان خارجی ۳ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی نیم سال

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان خارجی ۳ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی نیم سال

  دانلود نمونه سوال امتحانی زبان خارجی ۳ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی نیم سال اول(دي ماه) سال‌تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹      سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سو ...

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی تخصصی رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی نیم سال ا

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی تخصصی رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی نیم سال ا

  دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی تخصصی رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی نیم سال اول(دي ماه) سال‌تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹     سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي ...

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی ۳ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی نیم سال اول(دی ماه) سال‌تحصیلی

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی ۳ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی نیم سال اول(دی ماه) سال‌تحصیلی

  دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی ۳ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی نیم سال اول(دي ماه) سال‌تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹     سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه شيوه  سالي ...

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال امتحانی آشنایی با رشته های مختلف هنری رشته هنر نیم سال دوم(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹۰-

دانلود نمونه سوال امتحانی آشنایی با رشته های مختلف هنری رشته  هنر نیم سال دوم(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹۰-

دانلود نمونه سوال امتحانی آشنایی با رشته های مختلف هنری رشته  هنر نیم سال دوم(دي ماه) سال‌تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹   سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در نیم سال دوم  در دی‌ما ...

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات عرب ۲ رشته علوم و معارف اسلامی نیم سال دوم(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹۰-۱۳

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات عرب ۲ رشته علوم و معارف اسلامی نیم سال دوم(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹۰-۱۳

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات عرب ۲ رشته علوم و معارف اسلامی نیم سال دوم(دي ماه) سال‌تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹   سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در نیم سال دوم  در دی‌ماه& ...

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی ۲ رشته علوم تجربی نیم سال دوم(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی ۲ رشته علوم تجربی نیم سال دوم(دی ماه) سال‌تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

  دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی ۲ رشته علوم تجربی نیم سال دوم(دي ماه) سال‌تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹   سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در نیم سال دوم  در دی‌ماه سا ...

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال امتحانی حساب دیفرانسیل و انتگرال ۲ رشته ریاضی فیزیک نیم سال دوم(دی ماه) سال‌تحصیل

دانلود نمونه سوال امتحانی حساب دیفرانسیل و انتگرال  ۲ رشته ریاضی فیزیک نیم سال دوم(دی ماه) سال‌تحصیل

  دانلود نمونه سوال امتحانی حساب دیفرانسیل و انتگرال  ۲ رشته ریاضی فیزیک نیم سال دوم(دي ماه) سال‌تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹   سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در نیم سال دوم  در&nbs ...

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی ۲ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی و هنر نیم

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی ۲ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی و هنر نیم

  دانلود نمونه سوال امتحانی زبان فارسی ۲ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی و هنر نیم سال دوم(دي ماه) سال‌تحصيلي ۹۰-۱۳۸۹   سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دوره‌ی پیش دانشگ ...

ادامه مطلب...
انجمن کنکور : محلی برای پرسش و پاسخ دانش آموزان و دانشجویان
عنوان آخرين ارسالات پاسخ بازديد آخرين ارسال