تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

 

 

 

 

الکترومغناطیس
 

در سال 91 پراکندگی سؤالات محدود به چند موضوع خاص همانند معادلات لاپلاس و قوانین ماکسول و امواج الکترومغناطیس بوده است ولی در سال 92 سعی شده بود که از اکثر مباحث درسی حداقل یک سوال آمده باشد و از نظر پوششی تمام مباحث را پوشش دهد.

در چند مبحث مانند انرژی الکتریکی، میدان‌ها، قانون گاوس سؤالات 91 و 92 کاملاً هم سطح بوده و در مباحثی چون معادلات لاپلاس، امواج الکترومغناطیسی، قوانین ماکسول سوالات 91 سخت‌تر از سال 92 بوده است و فقط در مورد مبحث مقاومت الکتریکی در چگالی جریان‌ها 2 برابر سال قبل سوال آمده بود که سخت‌تر از سال 91 بوده است.

در سال 92 به مباحث آخر کتاب الکترومغناطیس توجه بیشتری شده بود و از مباحثی چون موجبرها، معادله پیوستگی القای متقابل و ترانسفورماتورها مطرح شده بود که نسبت به سطح درس، این سؤالات را می‌توان جزء سؤالات سخت‌تر در نظر گرفت.


ترمودینامیک آماری
 

در این درس همانند سال‌های قبل، سؤالات تکراری نبود و همانند سؤالات سال‌های قبل مطرح نشده است و همواره (به روال سال‌‌های گذشته) سوالات مطرح شده در این درس هر سال 50 درصد به موضوعات جدید اختصاص داده می‌شود و امسال نوبت مباحثی چون آنسامبل‌‌ها و تغییر فازها و گازهای الکترونی بود که از هر کدام یک سؤال مطرح شد که در سطح متوسط قرار می‌گیرد. در عمل این سؤال همانند 6 سؤال سال‌های 90 و 91 در یک سطح بوده است.

نکته‌ی جالب در آزمون امسال این بود که از هر مبحث تنها 1 سؤال مطرح شده بود و مباحث مشابه با سال 91 تنها در دو مورد معادله حالت و انرژی داخلی و گاز فوتونی بود. بیشتر تست‌ها از کتاب فیزیک آماری هوانگ و مکانیک آماری پتریا طرح شده بود.


ریاضی فیزیک
 

12 سوال مطرح شده در آزمون 92 دارای پراکندگی بسیار خوبی بین مباحث است و سعی شده‌ است از هر مبحث موجود یک سؤال آورده شود. در آزمون سال 92 مباحث جدیدی مانند بردار، انتگرال روی سطح، نظریه گروه و حل معادلات به روش تابع گرین نیز سؤال مطرح شده است که در کل سطح این سؤالات از متوسط به بالا خود بودند. مباحث مربوط به تبدیلات لاپلاس و کرل و گرادیان از جمله مباحثی بود که در سال 92 از آنها سؤال مطرح نشده است. سؤالات مطرح شده در مباحث دترمینان و ماتریس و عملگرها سخت‌تر از سال گذشته بود و سؤالات و مبحث توابع خاص و توابع تحلیلی و شرط کوشی ساده‌تر از پارسال بود. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان سؤالات 91 و 92 را از نظر سختی در یک سطح دانست.


زبان تخصصی
 

به طور کلی زبان کارشناسی ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو برای پاسخگویی استفاده کرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقایسه با سال گذشته تقریباً در یک سطح قرار داشتند، با توجه به این موضوع که متون زبان تخصصی ممکن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بیشتر متون مرتبط و آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی به داوطلبان توصیه می‌شود.


فیزیک پایه
 

در این درس همانند سال‌های قبل به کلیه مباحث توجه ویژه داشته و سؤالات هم از نظر پراکندگی در مباحث و هم بودجه‌بندی مباحث 75 درصد همانند سال‌های 90 و 91 بوده است. در این آزمون به مباحث فیزیکی نوری (اپتیک) توجه خاصی داشته و 2 سوال از آن مطرح شده است، که جزء‌ سؤالات متوسط به بالا بود و مبحث اثر دوپلر از آن حذف گردیده است.

از بردارها که مبحث پایه‌ای است امسال یک سؤال متوسط مطرح شده و از مبحث گشتاور مغناطیسی و قانون بیوساوار یک سوال سخت مطرح شده بود. در سایر مباحث از جمله مبحث سطح شیبدار و جریان الکتریکی با کاهش تعداد سؤالات اختصاص یافته از 2 به 1 سؤال کاهش یافته و سختی سوال نیز بیشتر شد و از جمله سؤالات بسیار سخت آزمون بود ولی در سایر مباحث سؤالات سال 91 سخت‌تر بوده است. در کل می‌توان گفت که سؤالات سال 92 این درس ساده‌تر از سؤالات سال 91 می‌باشد.

بیشتر تست‌های طرح شده نیز از کتاب فیزیک هالیدی بود.


فیزیک جدید
 

6 سوال مطرح شده در آزمون امسال توجه‌ ویژه‌ای (مانند پارسال) به مبحث قانون بقا داشته و به جای 3 سؤال، 4 سوال به آن اختصاص داده بودند و سوالات در سطح سوالات پارسال بوده است. از مباحث ناوردای در آزمون 92 مطرح نشده بود و در عوض از مباحثی چون قوانین بتا و آزمایش‌ موزلی سوال آمده است، با توجه به تعداد سؤالاتی که به این درس اختصاص می‌یابد.

پراکندگی مناسبی برای مباحث در نظر گرفته شده است. در کل می‌توان گفت که سوالات این درس هم سطح سوالات سال 90 و 91 می‌باشد.

بیشتر تست‌های فیزیک جدید از کتاب فیزیک هالیدی ـ‌ فیزیک جدید سلز طرح شده بود. در این آزمون 2 سؤال وجود داشت که حتی با مطالعه‌ی دقیق و کامل مباحث به راحتی قابل پاسخگویی نبودند و سؤالات بسیار سختی بودند.


مکانیک تحلیلی
 

در سؤالات مطرح شده در این درس همانند سال قبل سعی در این شده است که کلیه مباحث مربوط پوشش داده شود و از نظر بودجه‌بندی نیز همان بودجه‌بندی آزمونی سال 91 نیز رعایت شده با این تفاوت که مبحث پراکندگی ذرات در آزمون 92 نیز یک سؤال را به خود اختصاص داده است.

سوالات 92 در کل سخت‌تر از سؤالات سال 91 است بویژه در مباحثی چون سیستم ذرات، جذب و قوانین بقا، حرکت نوسانی و حرکت‌‌های دورانی و سایر سؤالات مانند مبحث آونگ‌ها (هم سطح پارسال) و حرکت تحت نیروی مرکزی، نیروهای وابسته به سرعت، حرکت ساده‌تر از سال 91 بوده است.

بیشتر تست‌های مطرح شده نیز از کتاب‌های مکانیک سایمون و دینامیک ماریون طرح شده بود. یک سؤال نیز وجود داشت که با مطالعه دقیق و کامل مباحث به راحتی قابل پاسخگویی نبود.


مکانیک کوانتومی
 

در این درس پراکندگی سؤالات دقیقاً همانند سال 91 بوده و از مباحث یکسانی سؤال آمده بود، تنها فرق سؤالات 92 با سؤالات سال 91 در مورد مبحث روش‌های وردشی محاسبه حالت‌ها است که در سال گذشته سوالی از آن مطرح نشده بود. تعداد سؤالات هر مبحث نیز تغییر چندانی نکرده و به جز در مبحث هایزنبرگ سایر سوالات آزمون 92 از آزمون 91 ساده‌تر و یا هم سطح بوده است. سوال مربوط به مبحث وردشی جز سؤالات متوسط قرار می‌گیرد و از 12 سؤال مطرح شده سؤالات مربوط به مبحث تکانه‌ها و اسپین چه از نظر تعداد و چه از نظر سطح سوال هم سطح آزمون 91 بوده است.

تست‌های این درس از کتاب مکانیک کوانتومی کاسیروویچ طرح شده بود. در این آزمون (سال 92) سؤالی وجود نداشت که با مطالعه دقیق و کامل مباحث نتوان جواب داد، تمام سؤالات مطرح شده نیز محاسباتی محض بودند.


تحلیل کلی
 

در یک نگاه کلی می‌توان گفت سطح سؤالات آزمون سال 92 رشته فیزیک نسبت به سال قبل (سال 91) از سطح متعادل‌تری برخوردار بوده و به پراکندگی موضوعات در کلیه دروس توجه خاصی شده بود، سختی سؤالات در هر درس به گونه‌ای بود که سؤالات 91 را می‌توان سخت‌تر از سؤالات سال 92 دانست.

همانند سال‌های اخیر از درس فیزیک پایه 20 سؤال مطرح شده بود که عملاً این سؤالات همان پراکندگی موضوعی آزمون سال قبل را نیز دارا بود فقط در دو مبحث بردارها و اپتیک سوال جدید مطرح شده بود که سطح ساده‌ای را دارا بود اما به این موضوع باید توجه داشت که در این درس تعداد سؤالات مبحث سطح شیب‌دار و جریان الکتریکی ثابت، کمتر از سال گذشته بود ولی سؤالات این مباحث دشوارتر طرح گردیده بود. در درس مکانیک کوانتومی امسال دقیقاً همانند سال قبل از همان مباحث سؤال مطرح شده بود و فقط در مبحث روش وردشی یک سوال مطرح گردیده بود و در کل سؤالات این درس نسبت به سال گذشته سطح ساده‌تری را داشت. در درس الکترومغناطیس توجه خاصی به مباحث موجبرها و معادلات پیوستگی وجود داشت که 2 سؤال از این مباحث جدید در آزمون مطرح شده بود اما همانند دو درس قبلی سطح سؤالات آزمون سال 91 از سال 92 بالاتر بود. در درس مکانیک تحلیلی بر خلاف سه درس ذکر شده قبلی سؤالات مطرح شده بسیار سخت‌تر از سال گذشته بوده و حدود 90 درصد از مباحث با مباحث سال 91 مشترک بوده‌اند، در سه درس ریاضی ـ‌ فیزیک، ترمودینامیک آماری، فیزیک جدید همانند سال‌های گذشته سعی شده بود که 50 درصد از مباحث آزمونی مباحث جدید باشد. در درس ریاضی‌ـ فیزیک سطح سؤالات مطرح شده را می‌توان برابر با سطح سؤالات 91 دانست. در درس ترمودینامیک آماری به جز دو مبحث معادله حالت و گاز فوتونی سایر مباحث آزمونی کاملاً جدید و سطح سؤالات را نیز می‌توان جز سؤالات متوسط در نظر گرفت و در نهایت در درس فیزیک جدید همانند سال‌های قبل توجه خاصی به مبحث قانون بقا شده بود و چهار سؤال از شش سؤال مطرح شده از این مبحث بود که همانند سؤالات سال 91 از سطح متوسطی برخوردار بودند.

در انتها نیز می‌توان گفت که همانند سال‌های گذشته سوالات طرح شده از منابعی چون فیزیک هالیدی، مکانیک کوانتومی گاسیروویچ، الکترومغناطیس میلفورد، مکانیک تحلیلی سایمون و ماریون و ریاضی ـ فیزیک آرفکن، مکانیک آماری هوانگ و پتریا و فیزیک جدید سلز استفاده شده بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی