تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 92 مهندسی صنایع

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 92 مهندسی صنایع

 

 

 

 

طرح ریزی واحدهای صنعتی
 

درس طرح‌ریزی واحدهای صنعتی در آزمون سال 92 دارای 10 سؤال بود که در غالب دروس تخصصی مطرح شده است.

از نظر بودجه‌بندی در آزمون سال 92 از مباحث طراحی محصول و فرایند تولید 1 سؤال، طراحی جریان مواد و تجزیه و تحلیل روابط فعالیت‌ها 1 سؤال، منابع مورد نیاز 2 سؤال، تعیین اندازه و مساحت نهایی طرح 1 سؤال، روش‌های جانمایی دستی 1 سؤال، مدل‌های جایابی 3 سؤال و روش‌های زمان‌سنجی 1 سؤال مطرح شده است. همچنین از طراحی خط تولید و مونتاژ و توازن آن سؤالی مطرح نشده که در آزمون سال 91 یک سؤال مطرح شده بود. نکته قابل توجه در آزمون سال 92 مطرح شدن یک سؤال از مبحث روش‌های زمان‌سنجی است که مربوط به درس ارزیابی کار و زمان می‌باشد، که نشان می‌دهد طراحان نیم‌نگاهی به درس ارزیابی کار و زمان دارند. هر چند که احتمال تکرار مطرح شدن سؤال از این درس بسیار کم است.

درس طرح‌ریزی واحدهای صنعتی در آزمون سال 92 دارای چند نکته بود:

1- برخی سؤالات این درس خیلی زمان‌بر هستند بنابراین باید از حل تعدادی از آن‌ها رد سر جلسه‌ی آزمون صرف‌نظر کرد.

2- با توجه به زمان‌بر بودن سؤالات این درس، تمرین زیاد دانشجویان در این درس الزامی است.


برنامه ریزی و کنترل پروژه
 

درس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در آزمون سال 92 دارای 10 سؤال بود که در غالب دروس تخصصی مطرح شده است.

از نظر بودجه‌بندی در آزمون سال 92 از مبحث شبکه‌های برداری و روش CPM تعداد 4 سؤال مطرح شده است در حالی که در سال 91، 2 سؤال مطرح شده بود. از مبحث شبکه‌های گره‌ای در هر دو سال 91 و 92 یک سؤال طرح شده است. مبحث تخصیص منابع در سال 91، 2 سؤال داشته در حالی که در سال 92 از این مبحث هیچ سؤالی مطرح نشده است، در حالی که از مبحث تسطیح منابع در سال 92 یک سؤال مطرح شده و در سال 91 هیچ سؤالی مطرح نشده است. از مباحث شبکه‌های PERT در هر سال یک سؤال و مبحث شبکه‌های GERT نیز در هر سال یک سؤال مطرح شده است. از روش ارزش کسب‌شده در سال 91 یک سؤال طرح شده ولی در سال 92 از این مبحث هیچ سؤالی مطرح نشده است.

نکته قابل توجه در آزمون سال 92 این است که همان‌طور که بیان شد تعداد 4 سؤال از مبحث شبکه‌های برداری و روش CPM مطرح شده و نشان می‌دهد که طراحان توجه خاصی به این مبحث دارند.

درس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در آزمون سال 92 دارای چند نکته بود:

1- مهم‌ترین قسمت این درس مبحث شبکه‌های برداری و روش CPM می‌باشد.

2- با توجه به این‌که اغلب سؤالات این درس وقت‌گیر نیستند، دانشجویان با تمرین می‌توانند سؤالات این درس را به راحتی پاسخ گویند.

3 ـ سؤالات این درس در تمام فصول پخش می‌شوند لذا دانشجو باید تمام مباحث را با دقت بخواند.


برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
 

درس برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها در آزمون سال 92 دارای 10 سؤال بود که در غالب دروس تخصصی مطرح شده است. سؤالات این درس به سمت مفهومی شدن می‌رود به گونه‌ای که کمتر سؤالی است که بتوان با جایگذاری ساده در فرمول به جواب رسید.

از نظر بودجه‌بندی در آزمون سال 92 از مبحث مدل سفارش اقتصادی تعداد 2 سؤال، مدل‌های با کمبود پس‌افت و فروش از دست رفته تعداد 3 سؤال، مدل‌های تولید اقتصادی 1 سؤال، تخفیف 1 سؤال، مدل‌های با محدودیت انبار و سرمایه یک سؤال، تولید چندمحصولی 1 سؤال، مدل‌های تک دوره‌ای 1 سؤال و موجودی اطمینان و نقطه سفارش 1 سؤال مطرح شده است. همچنین در سال 91 از مبحث مدل‌های حراج یک سؤال مطرح شده بود در حالی که در سال 92 از این مبحث هیچ سؤالی مطرح نشده است.

نکته قابل توجه در آزمون سال 92 این است که مهم‌ترین مبحث مدل‌های با کمبود پس‌افت و فروش از دست رفته می‌باشد که دارای بیشترین سؤال در آزمون بوده است.

درس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در آزمون سال 92 دارای چند نکته بود:

1 ـ سؤالات این درس در تمام فصول پخش می‌شوند لذا دانشجو باید تمام مباحث را با دقت بخواند.

2- با توجه به مفهومی‌تر شده سؤالات دقت و توجه بیشتر دانشجویان مورد نیاز است بنابراین دانشجویان برای پاسخ‌گویی به سؤالات این درس به تمرین زیاد نیاز دارند.


اقتصاد مهندسی
 

درس اقتصاد مهندسی در آزمون سال 92 دارای 10 سؤال بود که در غالب دروس تخصصی مطرح شده است.

از نظر بودجه‌بندی در آزمون سال 92 از مبحث جریان نقدی 1 سؤال، مبحث ارزش فعلی 1 سؤال، ارزش یکنواخت سالیانه 1 سؤال، ارزیابی اقتصادی طرح‌ها 2 سؤال، مرکب کردن پیوسته 2 سؤال، استهلاک 1 سؤال و تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی 1 سؤال مطرح شده است. در حالی که در سال 91 از سه مبحث آخر هیچ سؤالی مطرح نشده بود که نشان دهنده‌ی پخش شدن بیشتر سؤالات در تمام فصول می باشد. همچنین در سال 91 از مبحث نقطه سر به سر یک سؤال مطرح شده بود که در سال 92 هیچ سؤالی مطرح نشده است.


تحقیق در عملیات 1 و 2

 

آزمون کارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته مهندسی صنایع همانند سال 91 برابر با 150 دقیقه بود. تعداد سؤالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع نسبت به سال 91 تغییری نداشت و برابر با آن بود.

تعداد سؤالات درس تحقیق در عملیات برابر با 20 سؤال می‌باشد. از لحاظ بودجه‌بندی تعداد سؤالات مبحث مدل‌سازی و حل ماتریسی از 3 سؤال سال 91 به 1 سؤال در سال 92 کاهش یافته است، از مبحث روش سیمپلکس و سیمپلکس تجدید نظر شده 4 سؤال مطرح شده است، تعداد سؤالات این بخش در سال 91، 3 سؤال بوده است. تعداد سؤالات مبحث تحلیل حساسیت، سیمپلکس دوگان و روش دوفازی در آزمون 92 برابر با 3 سؤال و در سال 91 برابر با 2 سؤال بوده است. از قسمت‌های برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و تخصیص هر کدام یک سؤال مطرح شده است در حالی که در سال 91 از این دو قسمت هیچ سؤالی مطرح نشده بود. از قسمت برنامه‌ریزی عدد صحیح تعداد 3 سؤال در هر دو سال 91 و 92 مطرح شده است. تعداد سؤالات برنامه‌ریزی پویا در سال 92 ، 4 و در سال 91 ، 3 سؤال بوده است همچنین قسمت برنامه‌ریزی غیرخطی در سال 91 ، 6 سؤال مطرح شده بود که این تعداد در سال 92 به 3 سؤال کاهش یافته است. با توجه به بودجه‌بندی بیان شده، واضح است که گرایش طراحان در سال 91 بیشتر به سمت تحقیق در عملیات 2 بوده است، به صورتی که از 20 سؤال مطرح شده 12 سؤال مربوط به تحقیق در عملیات 2 و 8 سؤال مربوط به تحقیق در عملیت 1 بوده است. ولی در سال 92 تعداد سؤالات این دو قسمت متعادل شده و از هر قسمت تعداد10 سؤال مطرح شده است.


تئوری احتمال و آمار مهندسی
 

درس تئوری احتمال و آمار مهندسی همانند سال‌های گذشته دارای 20 سؤال در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 بود.

از نظر بودجه‌بندی تعداد سؤالات مبحث قوانین شمارش و احتمال در سال 92 برابر 1 سؤال بود، در صورتی که در سال 91 ، 4 سؤال مطرح شده بود. احتمالات شرطی در سال 92 هیچ سؤالی نداشت در حالی که در سال 91، 3 سؤال مطرح شده بود. از قسمت متغیرهای تصادفی گسسته 1 سؤال و متغیرهای تصادفی پیوسته 7 سؤال مطرح شده است. تعداد سؤالات مبحث امید ریاضی، واریانس و کوواریانس 3 و توزیع توأم 1 می‌باشد، همچنین از مبحث توزیع‌های آماری سؤالی مطرح نشده است. از مباحث آزمون فرض 2، برآورد نقطه‌ای 3، فاصله اطمینان و برآورد فاصله‌ای 1 و آنالیز واریانس 1 سؤال مطرح شده است.

نکته قابل توجه در سؤالات آزمون سال 92 توجه بسیار زیاد طراحان به مبحث متغیرهای تصادفی پیوسته و به خصوص توزیع نمایی است. همان‌طور که بیان شد در آزمون سال 92 از مبحث متغیرهای تصادفی 7 سؤال مطرح شده است در حالی که در آزمون سال 91 فقط 2 سؤال مطرح شده بود. بنابراین دانشجو باید در مباحث توزیع نمایی و تئوری صف مطالعه و تمرین کافی داشته باشد تا به راحتی بتواند این گونه سؤالات که اغلب سؤالات وقت‌گیری هم نیستند را پاسخ دهد.

درس تئوری احتمال و آمار مهندسی در آزمون سال 92 دارای چند نکته بود:

1- سؤالات این درس در تمام فصول پخش می‌شوند لذا دانشجو باید تمام مباحث را با دقت بخواند.

2- توجه خاص به مبحث متغیرهای تصادفی پیوسته به خصوص توزیع نمایی.

3- توجه بیشتر طراحان به درس تئوری احتمال نسبت به آمار مهندسی.


کنترل کیفیت آماری
 

درس کنترل کیفیت آماری در آزمون سال 92 دارای 10 سؤال بود که در غالب دروس تخصصی مطرح شده است. از نظر بودجه‌بندی در آزمون سال 92 از مبحث نمودارهای کنترل برای مشخصه‌های کیفی متغیر 4 سؤال مطرح شده است، در صورتی که در سال 91 تعداد 3 سؤال مطرح شده بود. نمودارهای کنترل برای مشخصه‌های کیفی وصفی در سال 91 دارای 2 سؤال بود که در سال 92 به 1 سؤال کاهش یافته است. مبحث متوسط طول دنباله در سال 92 دارای 2 سؤال و در سال 91 دارای 1 سؤال بوده است. از مبحث طرح‌های نمونه‌گیری برای پذیرش در سال‌های 91 و 92 در هر سال 3 سؤال مطرح شده است. همچنین از مبحث شاخص کارایی فرایند در سال 91، 1 سؤال مطرح شده بود در حالی که در سال 92 هیچ سؤالی مطرح نشده است.

نکته‌ی قابل توجه این است که مبحث نمودارهای کنترل برای مشخصه‌های کیفی متغیر مهم‌ترین مبحث در سؤالات درس کنترل کیفیت آماری می‌باشد.

در درس طرح‌ریزی واحدهای صنعتی در آزمون سال 92 لازم به ذکر است که سؤالات این درس اغلب زمان‌بر نبوده و دانشجو با تمرین می‌تواند به راحتی سؤالات این درس را پاسخ دهد.

 

*منبع : مدرسان شریف

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی