تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی سال اول دبیرستان شهریور ماه 90

دانلود سوال و راهنمای تصحیح امتحانات هماهنگ سال اول متوسطه (شهریور ۱۳۹۰)
 

باسمه تعالی

سوال و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری سالاول متوسطه (روزانه)

درنوبت دوم (شهریور ماه) سال‌تحصیلی 1390-1389

 

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک راست و آن را دریافت و ذخیره نمایید .

ساعت امتحان

روز امتحان

تاریخ امتحان

۹صبح

14:30

یکشنبه

۶/۶/1390

علوم زیستی و بهداشت

علوم زیستی و بهداشت

سوال و راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ کشوری سال اول متوسطه (روزانه)

غائبین موجه درنوبت دوم (شهریور ماه) سال‌تحصیلی 1390-1389

ساعت امتحان

روز امتحان

تاریخ امتحان

۹صبح

دوشنبه

۲۱/۶/1390

علوم زیستی و بهداشت

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی