تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

جزوه فیزیک ، مبحث حرکت شناسی

جزوه فیزیک ، مبحث حرکت شناسی

کاری از مهندس اکبر فرزانه

 

 

شامل موضوعات :  سینماتیک- بردار مکان- بردار تغییر مکان(جابجایی)- مسافت پیموده شده- بازه زمانی- جابجایی پس از n ثانیه- جابجایی n ثانیه n ام- معادله مکان – زمان- نمودار مکان – زمان- سرعت- سرعت لحظه ای- مسیر حرکت- حرکت روی خط راست- حرکت یکنواخت روی خط راست- نمودارهای حرکت یکنواخت مستقیم الخط- نمودار سرعت – زمان- حرکت شتاب دار- شتاب متوسط- شتاب لحظه ای- حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت- نمودارهای حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت- حرکت های تندشونده و کند شونده ویا یکنواخت- نکات سرعت متوسط در حالات مختلف- معادلات حرکت مستقیم الخط با شتاب ثابت- نکات تصاعدی حرکت مستقیم الخط- حرکت پرتابی قائم در خلاء و حرکت سقوط آزاد- رابطه حرکت در راستای قائم- رابطه حرکت در راستای افق- پرتاب یک جسم در راستای قائم- پرتاب دو جسم در راستای قائم- حرکت نسبی- حرکت نسبی در مسیر متحرک- حرکت در دو بعد- حرکت پرتابی- معادله حرکت- پرتاب افقی در خلاء- حرکت

 

 

 

با تشکر از جناب  اکبر فرزانه برای ارسال این مطلب به سایت کنکور

مفاهیم فیزیک را یکبار برای همیشه با ما بیاموزید

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی