تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور زبان خارجه 98

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور زبان خارجه 98 به همراه تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین درصد داوطلبان گروه آزمایشی زبان خارجه در آزمون سراسری سال 1398 در ادامه مطلب آورده شده است. برای مشاهده میانگین درصدهای داوطلبان کنکور زبان خارجه 98 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور زبان خارجه 98

 

قبل از سال 81 داوطلبان تحصیل در رشته‌های زبان‌های خارجی باید در یکی از چهار گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر شرکت می‌کردند؛ به عبارت دیگر، راه ورود به رشته‌های زبان‌های خارجی از شرکت در این چهار گروه آزمایشی می‌گذشت؛ اما از سال 81، گروه آزمایشی زبان‌های خارجی به صورت مستقل ایجاد شد و به عنوان یک گروه شناور، که تمامی داوطلبان حق شرکت در آن را دارند، اعلام گردید؛ زیرا دانش‌آموزان هر رشته‌ای ممکن است علاقه‌مند و توانمند به تحصیل در رشته‌های زبان‌های خارجی باشند؛ به ویژه اینکه تمامی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه در یک سطح زبان‌های خارجی را می‌آموزند و برای هیچ رشته‌ای این درس پر رنگ‌تر یا کم رنگ‌تر نیست؛ اما با این حال، داوطلبان باید توجه داشته باشند که شناور بودن گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، به معنای آن نیست که هر داوطلبی با هر سطح از معلومات می‌تواند در این گروه آزمایشی شرکت کند و موفق گردد؛ زیرا ایجاد این گروه آزمایشی باعث شده است که طراحان سؤال، نگاه تخصصی‌تری به سؤالات آن داشته باشند؛ بنابراین، داوطلبانی می‌توانند در این گروه آزمایشی رتبه مناسب و مطلوبی را کسب کنند که به یکی از زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی تسلط داشته باشند و بتوانند به سؤال‌های تخصصی یکی از این سه زبان پاسخ دهند.
 
جالب اینجاست، با اینکه تعداد داوطلبان حاضر در جلسۀ آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، از تعداد داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی  و علوم انسانی کمتر بوده، اما تعداد داوطلبانی که در این گروه آزمایشی در درس‌های فرهنگ و معارف اسلامی و زبان عمومی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، از هر سه گروه ذکر شده بیشتر بوده است، و این تاییدی است بر آنچه پیش از این ذکر شد که اگر داوطلبی بخواهد در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی شرکت کند و موفق شود، باید دروس عمومی و درس زبان تخصصی را خیلی جدی و با پشتکار مطالعه کند؛ زیرا داوطلبانی در این گروه هستند که با مطالعه و آمادگی خوبی در آزمون سراسری شرکت می‌کنند؛ از سوی دیگر، می‌بینیم که عده‌ای از داوطلبان نیز بدون دانش کافی در این آزمون شرکت می‌کنند؛ از همین رو، بیش از 53 درصد داوطلبان در درس زبان خارجی تخصصی (که مهم‌ترین درس این گروه آزمایشی است و بیشترین ضریب را نیز در آزمون سراسری دارد) نمره کمتر از 10 درصد کسب کرده‌اند.
 
ذکر این نکته مهم است که بدانیم میانگین درس‌ها در هر سال، یکسان نیست؛ برای مثال، در سال 93، هیچ یک از داوطلبان این گروه آزمایشی، در درس‌­های زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی و زبان تخصصی به 100 درصد سؤال­ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما در سال 94، 3 داوطلب در درس زبان و ادبیات فارسی، 16 داوطلب در زبان عربی و 1 داوطلب در زبان تخصصی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده، و در سال 95 نیز، 6 داوطلب  در درس زبان و ادبیات فارسی، 134 داوطلب در زبان عربی و 2 داوطلب در زبان تخصصی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند. در سال 97 نیز، 2 داوطلب در درس زبان و ادبیات فارسی، 2 داوطلب در درس عربی و 4 داوطلب در درس زبان تخصصی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، و این آمار در سال 98، 2 داوطلب در درس زبان و ادبیات فارسی، 9 داوطلب در درس عربی و 1 داوطلب در درس زبان تخصصی بوده است.
 
تعداد و میانگین نمرات حاضران در جلسه آزمون سراسری سال 1398  گروه آزمایشی زبان‌های خارجی
محدوده نمره
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
زبان تخصصی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
2
-33.3
2
-32.0
1
-30.6
2
-32.0
1
-33.3
از 30- تا 1/20-
56
-23.3
47
-23.2
40
-23.5
88
-23.3
2
-24.0
از 20- تا 1/10-
997
-13.0
589
-13.2
511
-13.3
1154
-13.3
205
-12.3
از 10- تا 1/0-
11045
-3.7
7769
-3.4
4105
-3.6
9533
-3.5
12920
-2.1
صفر یا سفید
5997
0.0
9440
0.0
5002
0.0
10985
0.0
10437
0.0
از 1/0 تا 9/9
26418
5.5
27232
5.6
13817
5.8
22874
5.4
50357
4.6
از 10 تا 9/19
26228
14.6
30007
14.6
16665
14.7
20246
14.5
28003
14.3
از 20 تا 9/29
25189
24.5
24921
24.3
19001
24.6
18582
24.5
15544
24.3
از 30 تا 9/39
17061
34.5
13411
34.3
14888
34.6
13465
34.6
9146
34.3
از 40 تا 9/49
13279
44.3
10299
44.3
15367
44.6
12685
44.5
5466
44.4
از 50 تا 9/59
6767
54.3
6410
54.5
12770
54.7
9398
54.7
3372
54.4
از 60 تا 9/69
3955
64.0
5178
64.4
13407
64.6
8735
64.7
1928
64.4
از 70 تا 9/79
1490
74.2
2590
74.3
10333
74.6
5796
75.0
1113
74.4
از 80 تا 9/89
534
83.7
1091
83.6
9001
84.4
4280
84.9
422
84.0
از 90 تا 9/99
62
92.6
87
92.9
3497
93.3
1033
93.9
72
92.6
100 درصد
2
100.0
9
100.0
677
100.0
226
100.0
1
100.0
کل
139082
21.9
139082
21.9
139082
39.3
139082
27.7
139082
14.0
 
 
همچنین در جدول زیر، میانگین نمرات خام 49 نفر اول (دارای رتبه کشوری کمتر از 50) گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، در تمامی درس‌های عمومی و اختصاصی این گروه آزمایشی آمده است.
 
تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین نمره خام داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در آزمون سراسری سال 1398  دارای رتبه کشوری کمتر  از 50
 
محدوده نمره
ادبیات
عربی
معارف
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10 تا 9/19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20 تا 9/29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30 تا 9/39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 40 تا 9/49
1
46.7
46.7
46.7
 
 
 
 
 
 
 
 
از 50 تا 9/59
3
52.0
56.0
58.7
 
 
 
 
 
 
 
 
از 60 تا 9/69
6
60.0
66.0
69.4
6
60.0
64.3
66.7
1
68.0
68.0
68.0
از 70 تا 9/79
8
73.4
76.5
78.7
18
72.0
75.5
78.7
0
0.0
0.0
0.0
از 80 تا 9/89
18
84.0
87.1
89.4
19
80.0
85.3
89.4
11
80.0
85.6
89.4
از 90 تا 9/99
12
90.7
93.1
96.0
3
94.7
94.7
94.7
18
92.0
94.5
96.0
100 درصد
1
100.0
100.0
100.0
3
100.0
100.0
100.0
19
100.0
100.0
100.0
کل
49
46.7
81.8
100.0
49
60.0
80.6
100.0
49
68.0
94.1
100.0
 
محدوده نمره
زبان عمومی
زبان تخصصی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
 
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10 تا 9/19
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20 تا 9/29
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30 تا 9/39
 
 
 
 
1
39.1
39.1
39.1
از 40 تا 9/49
 
 
 
 
 
0.0
0.0
0.0
از 50 تا 9/59
 
 
 
 
4
52.4
55.3
57.7
از 60 تا 9/69
 
 
 
 
6
60.0
64.7
68.1
از 70 تا 9/79
 
 
 
 
5
72.9
77.8
79.6
از 80 تا 9/89
12
84.0
88.5
89.4
14
81.0
86.1
89.6
از 90 تا 9/99
22
90.7
94.5
94.7
18
90.5
94.1
98.1
100 درصد
15
100.0
100.0
100.0
1
100.0
100.0
100.0
کل
49
84.0
94.7
100.0
49
39.1
82.4
100.0

ارسال دیدگاه

2
0

1 نظرات جدید
1 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
2 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
محمد

سلام نمیشه میانگین درصد کنکور تجربی و زبان 98 رو به صورت یه فایل بزارید که بشه پرینتش کرد
باتشکر

حمید

نه نمیشه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

تبلیغات متنی