تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

درصدهای نفرات برتر کنکور تجربی 98

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی چه درصدهایی آورنده‌اند؟ بسیاری از داوطلبان تصور می‌کنند برای اینکه جزو نفرات برتر آزمون سراسری باشند، باید در چند درس به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح دهند یا حتی تصور می‌کنند که اگر در یک درس به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح دهند، یک صفر از رتبه‌شان می‌افتد! این در حالی است که می‌بینیم از 44 داوطلبی که به 100 درصد سؤال‌های ریاضی پاسخ صحیح داده‌اند، تنها 27 داوطلب جزو نفرات برتر آزمون سراسری بوده‌اند و رتبۀ آنها زیر 1000 کشوری شده است یا هیچ یک از داوطلبانی که رتبۀ زیر 1000 کشوری در گروه آزمایشی علوم تجربی کسب کرده‌اند، در درس زبان خارجی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند؛ به عبارت دیگر، 12 داوطلبی که به 100 درصد سؤال‌های زبان خارجی پاسخ صحیح داده‌اند، جزو نفرات زیر 1000 گروه تجربی نبوده‌اند. برای مشاهده درصدهای نفرات برتر کنکور تجربی 98 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

درصدهای نفرات برتر کنکور تجربی 98

آنچه مهم است، این است که میانگین داوطلبان برتر در همۀ دروس آزمون سراسری، به طور نسبی یکسان است؛ به عبارت دیگر، داوطلبان برتر، برای موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش می­کنند.
البته در  میان هزار نفر اول کشور، معدود داوطلبانی هستند که در یک درس درصد خوبی کسب نکرده‌اند. این افراد به احتمال قوی در سایر درس‌ها نمره بسیار بالایی کسب کرده‌اند؛ برای مثال، داوطلبی که در درس زبان خارجی 7/18 درصد  کسب کرده است، بی‌شک، در سایر درس‌های عمومی و اختصاصی، درصد بالایی کسب کرده که توانسته است جزو نفرات برتر کشوری گروه آزمایشی­ علوم تجربی باشد. 
در جدول زیر، درصدهای 1000 نفر اول کشوری گروه آزمایشی­ علوم تجربی در تمامی دروس کنکور سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین و بدترین درصد در بین 1000 نفر  اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار، برای آزمون سراسری سال 1398 است و میانگین ذکر شده، در هر سال تغییر می‌کند.
 
تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم  تجربی  در آزمون سراسری سال 1398 دارای رتبه کشوری کمتر  از 1000
 
محدوده
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
0
از 10- تا 1/0-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
صفر یا سفید
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 1/0 تا 9/9
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 10 تا 9/19
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
1
18.7
18.7
18.7
از 20 تا 9/29
1
28.0
28.0
28.0
1
26.7
26.7
26.7
0
0.0
0.0
0.0
2
22.7
24.1
25.4
از 30 تا 9/39
10
32.0
36.3
38.7
6
30.7
32.9
38.7
0
0.0
0.0
0.0
13
30.7
36.3
38.7
از 40 تا 9/49
65
40.0
46.2
49.4
7
42.7
45.2
48.0
2
49.4
49.4
49.4
47
40.0
45.9
49.4
از 50 تا 9/59
219
50.7
55.3
58.7
73
50.7
55.9
58.7
16
52.0
55.8
58.7
85
50.7
55.3
58.7
از 60 تا 9/69
433
60.0
64.8
69.4
195
60.0
65.6
69.4
81
60.0
66.8
69.4
223
60.0
65.7
69.4
از 70 تا 9/79
197
70.7
74.7
78.7
316
70.7
75.4
78.7
233
70.7
76.2
78.7
324
70.7
75.4
78.7
از 80 تا 9/89
70
80.0
82.6
89.4
308
80.0
84.5
89.4
442
80.0
85.1
89.4
264
80.0
84.9
89.4
از 90 تا 9/99
5
90.7
93.4
96.0
82
90.7
92.7
96.0
179
90.7
93.3
96.0
41
90.7
93.1
96.0
100 درصد
0
0.0
0.0
0.0
12
100.0
100.0
100.0
47
100.0
100.0
100.0
0
0.0
0.0
0.0
کل
1000
28.0
64.6
96.0
1000
26.7
76.1
100.0
1000
49.4
83.2
100.0
1000
18.7
72.7
96.0
 
محدوده
زمین شناسی
ریاضی
زیست شناسی
فیزیک
شیمی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
0
از 10- تا 1/0-
8
-2.6
-1.6
-1.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
صفر یا سفید
377
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 1/0 تا 9/9
80
1.4
6.0
9.6
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 10 تا 9/19
94
10.7
15.0
18.7
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 20 تا 9/29
109
20.0
24.3
29.4
1
22.3
22.3
22.3
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 30 تا 9/39
78
30.7
34.5
38.7
3
32.3
35.6
37.8
1
32.0
32.0
32.0
1
38.9
38.9
38.9
0
0.0
0.0
0.0
از 40 تا 9/49
57
40.0
44.4
49.4
9
40.0
44.7
47.8
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
1
49.1
49.1
49.1
از 50 تا 9/59
73
50.7
54.3
58.7
34
50.0
55.4
58.9
0
0.0
0.0
0.0
5
50.0
54.9
57.8
0
0.0
0.0
0.0
از 60 تا 9/69
64
60.0
64.1
69.4
104
60.0
64.8
68.9
1
69.4
69.4
69.4
30
60.0
65.0
68.9
20
61.8
66.6
69.7
از 70 تا 9/79
36
70.7
74.1
78.7
214
70.0
75.1
78.9
37
70.7
76.7
79.6
121
70.0
75.3
78.9
118
70.5
76.3
79.5
از 80 تا 9/89
23
80.0
82.9
89.4
365
80.0
85.0
89.9
452
80.0
86.1
89.4
351
80.0
85.5
89.9
478
80.0
85.7
89.6
از 90 تا 9/99
1
94.7
94.7
94.7
243
90.0
93.4
96.7
501
90.0
93.4
98.0
383
90.0
93.5
96.7
341
90.2
93.8
97.3
100 درصد
0
0.0
0.0
0.0
27
100.0
100.0
100.0
8
100.0
100.0
100.0
109
100.0
100.0
100.0
42
100.0
100.0
100.0
کل
1000
-2.6
22.5
94.7
1000
22.3
81.7
100.0
1000
32.0
89.4
100.0
1000
38.9
88.1
100.0
1000
49.1
87.5
100.0

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی