تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی سال اول دبیرستان خرداد ماه 89

 

دانلود سوال و راهنمای تصحیح امتحانات هماهنگ سال اول متوسطه (خرداد 1389)

سوال و راهنمای تصحیح  امتحان هماهنگ کشوری سال اول  متوسطه (روزانه) در نوبت دوم  سال تحصیلی 8۹-138۸  

                                                                                                                                                                                                                                            

                         ساعت امتحان 

روز و تاریخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

دو شنبه

3/3/89

ادبیات فارسی (1)

ادبیات فارسی (1)

چهار شنبه

5/3/89

شیمی (1)


شیمی (1) 

 

 

                                                                                                         

                  سوال و راهنمای تصحیح   امتحان هماهنگ کشوری سال اول متوسطه(روزانه)                       

                              غائبین موجه درنوبت دوم سال تحصیلی ۸۹- 138۸                                    

                                                                                                                                                                                                                                                

                        ساعت امتحان 

روز و تاریخ امتحان

8 صبح

شنبه

۲۹/۳/138۹

ادبیات فارسی (1)

یک  شنبه

30/3/138۹

شیمی (1)

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی