نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95

نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95

رشته های مختلف دانشگاهی

  

به روز شده در 16 فرودین 96

 

  

 

 

سید مرتضی جابر موسوی – رتبه 1135 رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد 95   

سجاد اسدی – رتبه 52 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 95 

رضا محمدی – رتبه 125 رشته فیزیک ارشد 95 

رتبه 316 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

مرضیه اردکانی – رتبه 426 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد 95 

حسن رضایی نژاد – رتبه 508 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

نسرین جلیلیان – رتبه 920 رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد 95 

میررضا میرمناف زاده – رتبه 3 رشته حسابداری ارشد 95   

سعید براتی – رتبه 121 رشته مدیریت ارشد 95

بهروز افشاری – رتبه 145 رشته مهندسی عمران ارشد 95   

محمد کریمی – رتبه 286 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95   

رضا محقق – رتبه 304 رشته علوم سیاسی ارشد 95   

عبدالکریم خوشمیرزاده – رتبه 437 رشته روانشناسی ارشد 95

اکرم جعفری – رتبه 784 رشته تاریخ ارشد 95

محمد علیزاده – رتبه 1565 رشته مهندسی عمران ارشد 95   

ایمان صابری – رتبه 786 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

حسین قربانیان – رتبه 241 رشته منابع طبیعی و رتبه 27 محیط زیست ارشد 95 

سلمان رویشگر – رتبه 147 رشته ژئوفیزیک و هواشناسی ارشد 95 

علی اصغر اسماعیلی – رتبه 110 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

حسین فلاحی – رتبه 7 رشته بیوشیمی بالینی ارشد 95  

مونا اصغرزاده – رتبه 369 رشته مدیریت ارشد 95 

رتبه 339 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

رتبه 19 رشته علوم تربیتی 2 ارشد 95 

علا مهرپویا – رتبه 25 رشته علوم اجتماعی ارشد 95 

متین رضایی – رتبه 2592 مهندسی کامپیوتر و رتبه 3651 فناوری اطلاعات ارشد 95  

محمد حسین قطره نبی – رتبه 1 رشته مهندسی نساجی ارشد 95 

فرزاد راسخ – رتبه 233 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

رتبه 389 رشته حسابداری ارشد 95 

نینا ریاحی – رتبه 282 رشته علوم جغرافیایی ارشد 95 

فرزاد جوکار – رتبه 273 مهندسی شیمی و رتبه 53 فرآوری و انتقال گاز ارشد 95 

سید سجاد عابدی – رتبه 574 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

رامین سربازجدی – رتبه 2390 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

حامد عدالت – رتبه 62 رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ارشد 95 

رتبه 119 رشته علوم سیاسی ارشد 95 

رتبه 767 رشته مهندسی برق ارشد 95 

نیما نامور – رتبه 12 رشته مهندسی مواد و متالوژی ارشد 95 

میثم دلشاد – رتبه 1405 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

مهین موسوی – رتبه 13394 رشته مهندسی کامپیوتر ارشد 95 

محمد بهاری – رتبه 13 رشته مهندسی برق ارشد 95 

محسن درویشی نژاد – رتبه 238 رشته مهندسی برق ارشد 95 

رتبه 442 رشته معماری ارشد 95 

رتبه 3230 رشته مدیریت اجرابی ارشد 95 

حسین محمدی – رتبه 251 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

رتبه 3 رشته علوم تربیتی 1 ارشد 95 

کمیل نصیری – رتبه 677 رشته علوم تربیتی 1 ارشد 95 

سجاد کرمی – رتبه 1607 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

رتبه 1614 رشته مهندسی برق ارشد 95 

حسین رضایی – رتبه 399 مهندسی شیمی و رتبه 98 فرآوری و انتقال گاز ارشد 95 

عابد دانش – رتبه 1 رشته منابع طبیعی ارشد 95 

رتبه 460 رشته حسابداری ارشد 95 

حسین درتومی – رتبه 101 رشته مهندسی نفت ارشد 95 

حسین جمالی – رتبه 821 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

امیرمحمد اخوان– رتبه 227 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

الناز حسن پور – رتبه 13 رشته مدیریت اجرایی ارشد 95 

علیرضا الهیاری – رتبه 72 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

فرشید محمدخانی نژاد – رتبه 413 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

ارسلان امرانی – رتبه 952 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

شاهین تبریزی – رتبه 2081 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95 

سید محمدرضا حسینی – رتبه 186 رشته حسابداری ارشد 95 

الهام نبوی – رتبه 369 رشته حسابداری ارشد 95 

رضا محرمی – رتبه 1618 رشته حسابداری ارشد 95 

رتبه 3191 رشته حسابداری ارشد 95 

محمدحسن شیرازی – رتبه 59 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

فاطمه رستمیان – رتبه 26 رشته روانشناسی 1 ارشد 95 

پریسا حیدری – رتبه 55 رشته روانشناسی 2 ارشد 95 

سید علی حسینی – رتبه 365 رشته علوم سیاسی ارشد 95 

احمد علیون – رتبه 121 رشته مهندسی شیمی ارشد 95 

حسن خلوتی – رتبه 37 رشته فیزیک ارشد 95

محمد نادری – رتبه 65 رشته فیزیک ارشد 95

محمدرضا مبارکی – رتبه 260 رشته فیزیک ارشد 95

سجاد صدیق – رتبه 36 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

عمادالدین سرآمد – رتبه 62 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

جعفر حسین زاده – رتبه 589 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

علی آزادی فر – رتبه 460 مهندسی شیمی و رتبه 122 فرآوری و انتقال گاز ارشد 95

محمداحسان اسلامی – رتبه 53 رشته علوم اقتصادی ارشد 95

فرزاد شریف زاده – رتبه 57 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 95

رتبه 795 رشته مهندسی برق ارشد 95

رتبه 126 رشته مهندسی مواد و متالوژی ارشد 95

محمدحسن پوستچی – رتبه 13 رشته تاریخ ارشد 95

اکبر سیفی – رتبه 11 رشته مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات ارشد 95

علیرضا عرب زاده – رتبه 2 رشته حسابداری ارشد 95

رتبه 80 رشته ایمنی صنعتی ارشد 95 

رتبه 62 رشته مدیریت ارشد 95 

رتبه 11 رشته تاریخ ارشد 95 

میثم فرهمندی – رتبه 266 رشته مهندسی برق ارشد 95  

محسن منجزی – رتبه 2566 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

سجاد حیدرزاده – رتبه 100 رشته علوم اقتصادی ارشد 95

مینا محمدظاهری – رتبه 952 رشته فیزیک ارشد 95

فرشاد رسولی – رتبه 40 رشته حسابداری ارشد 95

حمید درزی – رتبه 1268 رشته حسابداری ارشد 95

سید کسری حیدری – رتبه 6 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 95

تهمینه آقاجانی – رتبه 69 رشته مهندسی کشاورزی – علوم دام و طیور ارشد 95

رتبه 297 رشته مهندسی کشاورزی – علوم دام و طیور ارشد 95

حمیدرضا روستا – رتبه 702 رشته مهندسی عمران ارشد 95

رامین نیکزاد – رتبه 94 رشته مهندسی برق ارشد 95

مهدی کیا – رتبه 23 رشته مهندسی شیمی ارشد 95

مهدیه رئوفی – رتبه 5 رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ارشد 95

مهرداد قربانی فرد – رتبه 4 رشته حقوق ارشد 95

ناصر احمدزاده – رتبه 680 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

رتبه 24 رشته مهندسی نساجی و پلیمر ارشد 95

رتبه 24 رشته مهندسی منابع طبیعی ارشد 95

رتبه 161 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ارشد 95

رتبه 146 رشته علوم اقتصادی ارشد 95

رتبه 11 رشته علوم جغرافیایی ارشد 95 

وحید زینل پور – رتبه 162 رشته مهندسی عمران ارشد 95

حسین کول داری – رتبه 502 رشته مهندسی عمران ارشد 95

سید وحید جوادی – رتبه 562 رشته مهندسی عمران ارشد 95

حسن عرفانی نسب – رتبه 700 رشته مهندسی عمران ارشد 95

رتبه 360 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

مهرداد میرآقایی – رتبه 1915 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

مهدی خوش خون – رتبه 229 رشته مهندسی حسابداری ارشد 95

افسانه صادقی – رتبه 512 رشته مهندسی حسابداری ارشد 95

رتبه 309 رشته مهندسی شیمی ارشد 95

علی بهرامی – رتبه 545 رشته مهندسی مواد ارشد 95

رتبه 203 رشته زبان انگلیسی ارشد 95

علی عابدینی – رتبه 94 رشته مدیریت اجرایی ارشد 95

رتبه 19 رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل ارشد 95

مسلم کرانی – رتبه 16 رشته مهندسی معدن ارشد 95

رتبه 910 رشته فیزیک ارشد 95 

عقیل رضائی – رتبه 169 رشته روانشناسی 2 ارشد 95 

رتبه 490 رشته مهندسی عمران ارشد 95 

رتبه 368 رشته مهندسی کشاورزی-علوم دام و طیور ارشد 95 

سعیداله کرم پور – رتبه 27 رشته علوم زمین و رتبه 67 رشته ژئوفیزیک ارشد 95 

بهزاد ملک پوری – رتبه 3 رشته مهندسی مواد و متالوژی ارشد 95 

محمدعلی شیبک – رتبه 1 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد 95 

 

 اختصاصی سایت کنکور

 

برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور ارشد 94 کلیک کنید

 

ارسال دیدگاه

191
0

115 نظرات جدید
76 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
123 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
بهرنگ باغچه سرایی

با سلام. میخواستم راجع به گرایش مدار مجتمع اطلاعات کسب کنم. ایا در ایران ارزش خوندن داره؟ و اینکه با رتبه 1500 گرایش مدارهای مجتمع و گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال کجاها میتونم قبول بشم؟ ایا امکان قبول شدن در شبانه دانشگاه های تهران یا گیلان وجود دارد؟

سمیرا

بارتبه ۶۳در سهمیه در رشته پژوهش هنر ارشد تبریز قبول میشم؟

مرضیه بهرامی

بارتبه ۱۲۷۳ امکان قبولی پیام نور ارشد هست؟

محمد

با رتبه 410 تبدیل روزانه خواجه قبول میشم؟؟

محمد

سلام با رتبه 410 تبدیل انرژی ایا خواجه نصیر قبول میشم؟؟

مهسا

سلام. من با رتبه 150در سهمیه ایثارگری، گروه مهندسی عمران ، شامس قبولی دانشگاه باهنر کرمان دارم؟

سیمین

سلام با رتبه 242 رشته ژئوفیزیک ارشد کجاها احتمال قبولی هست ؟شبانه های تهران و خوارزمی رو میارم,

ندا

سلام
کسی ارشد ژئوفیزیک شرکت کرده؟؟

سلام، در صورت امکان کارنامه نفرات برتر ارشد فلسفه را هم قرار دهید. با سپاس.

وحید

باسلام من رتبه ۲۳۰ مدیریت ورزشی رو آوردم میخواستم بدونم دانشگاه تهران شبانه قبول میشم؟

مائده

سلام توروخدا جواب بدید احتمال قبولی من توی غیرانتفاعی رشت رشته ارشد سازه با رتبه۱۹۰۰۰ چقده
با چ رتبه ای میشه غیرانتفاعی قبول شد

ناشناس

سلام. لطفا کارنامه های رشته صنایع سال 95 رو اگه دارید بذارید. ممنون میشم.

مریم

باسلام من ادبیات کودک ۴۴ و زبان و ادبیات فارسی ۱۰۴ شدم آیا شهید بهشتی،علامه یا مدرس پذیرش میشم؟
واقعا ممنون میشم پاسخ بدین

اسرا

سلام مریم جان من دانشجوی ادبیات فارسی ام و میخوام واسه ارشد شرکت کنم باتوجه به رتبه خوبی ک اوردی احساس کردم میتونی راهنماییم کنی که چ منابعی بخونم. میشه راهنماییم کنی؟لطف بزرگی در حقم میکنی

ابوالفضل

من در ازمون کارشناسی ارشد سال 96 رشته حسابداری رتبه 525 رانسبت کردم.میخواستم ببینم میتوانم دانشگاه های دولتی دوره های روزانه و شبانه قبول شد.با تشکر

roya

من رتبه م 63 شده . به نظرتون می تونم مهندسی جوش / روزانه امیر کبیر قبول بشم؟

محمد

انشاله قبولید.

شادی

با رتبه 1607 مهندسی کامپیوتر کد ضریب
3 دانشگاههای تهران شبانه میشه قبول شد؟

mojtaba

سلام.من با رتبه 1961 طراحی و 2269 تبدیل آیا شانس قبولی دانشگاه بین الملل روزانه یا شبانه رو دارم؟ ممنون میشم به تفکیک گرایش پاسخ بدید.

Farzaneh

خواهشا میشه راهنماییم کنیین بهترین انتخاب با رتبه ۵۴۴ عمران چیه. قصد استاد دانشگاه شدن ندارم واسه کارم میدونم ارشد بدرد نمیخوره خیلی ولی در کل بهترین انتخاب چیه؟

رتبم 140 تبدیل امیر کبیر رو میارم؟ و اینکه تبدیل تربیت مدرس بهتره یا علم و صنعت؟

ناشناس

والا چی بگم نظرت راجع به طراحی کاربردی چه طوره؟
رتبه تبدیلم 127 و طراحیم 120 شما چی؟

طراحی دوس ندارم :/ وگرنه طراحی تهران رو میارم.

من زیاد پرسیدم به من پیشنهاد دادن که طراحی تهرانو به خاطر تبدیل از دس ندم.طراحی تهران روزانه میارم

ناشناس

سلام
با رتبه 127 تبدیل روزانه امیرکبیر رو میارم؟

منم 140 تبدیل امیر کبیر میشم؟:/

ناشناس

سلام .بارتبه168گروه ترویج جایی میشه قبول شد

خورشید

سلام در رشته مطالعات زنان در مقطع ارشد رتبه ام 35 شده
در دانشگاه های علامه و الزهرا و خوارزمی در تهران مجموعا 38 نفر پذیرش روزانه دارند احتمال قبولی بنده چقدر است؟
به ترتیب کدامیک از این سه دانشگاه بهتر است چطوری انتخاب کنم؟
شعبه دیگر الزهرا در ارومیه نیز هست دانشگهاهای تبریز اصفهان شیراز و باهنر کرمان نیز دارند
اولویت های را چطور بچینم؟
لازم به ذکر است این رشته شامل دو گرایش حقوق زن در اسلام و گرایش زن و خانواده است. 38 نفر اون سه تا دانشگاه هر دو رشته شامل میشد.

مرجان

من سال 95 رتبه 151 این رشته رو اوردم . اخرین جایی که روزانه زدم الزهرا ارومیه بود. که قبول شدم
ولی چون دور بود نرفتم .

نیما

سلام
با رتبه 340 طراحی کاربردی و تبدیل انرژی دانشگاه های نهرانو میتونم بیارم ؟ کدوم دانشگاه؟

بیومتریال

سلام خسته نباشید .میخوام بدونم در رشته مواد با رتبه ۴۶۰ از ضریب ۵ احتمال قبولی در کدام دانشگاه در رشته بیومتریال رو دارم؟
با سپاس

صدیقی

سلام خوشبختم،منم رتبم450شده واصفهانم،شماچه شهری هستید.

بیومتریال

خیلی جالبه.منم اصفهان هستم

بیومتریال

اگه اطلاعاتی راجب قبولی ها دارید بگید..استرس زیادی راجبش دارم

صدیقی

دانشگاه سمنان روزانه قطعا میاریم،ولی دانشگاه اصفهان رتبمون روی مرزه،خوشبینانه روزانه قبولیم،بدبینانه خیر،ولی شبانشا قطعی میاریم.

صدیقی

رتبه درسهمیه ی شما460شده، یا بدون سهمیه؟دانشجو کدوم دانشگاهید؟

صدیقی

رتبه درسهمیه من450شده وبدون سهمیه460،دانشگاه پیامنوراصفهانم.

صدیقی

ممنون میشم جواب بدید.

بیومتریال

من و شما هم کلاسی بودیم پس.من امین اورش هستم.

بیومتریال

به امید اینکه دوباره توی یک دانشگاه باشیم😁

صدیقی

من شمارانشناختم…‏↳‏

صدیقی

ظرفیت بیومواد کم شده امسال، قبول شدید اطلاع بدید همین جا، موفق باشید.

بیومتریال

۲۶ تا کاهش ظرفیت
فقط خدا به دادمون برسه😢😢😢

مهسااا

سلام میخوام بدونم با رتبه ی 212 شیمی تجزیه ،دانشگاه علم و صنعت یا خواجه نصیر قبول میشم یا نه
خواهشا جوابمو بدید ممنون

زمهریر

با سلام من تو رشته زبان وادبیات عربی رتبه214 آوردم میخواستم بدونم دقیقا کدوم دانشگاه دولتی قبول میشم.ممنون

زمهریر

با سلام من تو رشته زبان وادبیات عربی رتبه214 آوردم میخواستم بدونم دقیقا کدوم دانشگاه قبول میشم.ممنون

الهام

باسلام. رتبه 134 جامعه شناسی کدام دانشگاه میشه قبول شد؟

اولویت من دانشگاه تبریز هست

سلام سال93با180شیراز قبول شده شما میارین.ولی برااحتیاط شهرای دیگه بزنین.

morteza

سلام خسته نباشی من امسال کنکور ارشد دادم و 21 سالمه و رشته امتحانیم هم مجموعه مهندسی شیمی است که رتبه در سهمه 3100 و بدون سهمیه هم 3170 و برای انتخاب رشته در دوره روزانه مجاز شده ام میخاستم بدونم با ای رتبه امکانش هست روزانه دانشگاه قبول بشم .توروخدا راهنماییم کنید از دیروز که تو فکرشم دارم داغون میشم

لیلی

با سلام عرض ادب
رشته حسابداری کد ظریب ۱رتبه ۲۰۷
وکدظریب۲رتبه ۲۰۲شدم ایا با این رتبه ها امیدی هست دانشکاه روزانه تهران قبول بشم
واینکه کدوم شهرا با این رتبه میتونم روزانه قبول بشم .خاهشا جوابمو بدین شهرستانی هستمو مشاور در دسترس ندارم .ممنونم

مهدی

سلام
میخواسم بدونم با رتبه ی 336 عمران با سهمیه ایثارگری میتونم یکی از دانشگاه های تهرانو قبول بشم؟؟
با تشکر

سلام
دوست عزیز بنظر من احتمال قبولی شما در تهران کم است ولی در شهرستان ها دوره روزانه احتمال قبولی هست،دانشگاه صنعتی اصفهان 34نفر پذیرش سازه داره اونجا رو انتخاب کنید انشاالله قبولید

ناشناس

سلام میشه درصدهاتون رو بگید

مهدی

سلام
میخواستم بدونم با رتبه ی 336 مهندسی عمران و با سهمیه ایثارگری میتونم یکی از دانشگاه های تهران قبول بشم؟

با تشکر

وحید

سلام با رتبه ی۴۲۰۰ارشد تبدیل میشه جایی قبول شد

نسرین

سلام رتبه من بدون سهمیه 1937 و با سهمیه 1877 در رشته ی علوم اقتصادی شده آیا امکان داره روزانه یا نوبت دوم قبول بشم؟

سعید

احتمال قبول شدنتون در روزانه خیلی ضعیقه

زعید

سلام

دوستان با رتبه 18062 عمران ارشد سال 96 کجاها شانس قبولی دارم؟

عمران سازه – مدیریت ساخت – زلزله – راه ؟

شبانه پیام نور غیرانتفاعی

سپاسگزارم

سلام احتمال قبولی شما در شهرستان های کوچک غیر انتفاعی هست.

محمد

سلام

دوستان با رتبه 3550 تبدیل و 4100 طراحی کجاها شانس قبولی دارم؟

شبانه رشت یا بابل یا رشت میارم؟

لطفا راهنمایی کنید، من شهرستان هستم و کسی زیاد وارد نیست. تشکر

محمد

شبانه رشت، سمنان یا بابل. شرمنده اشتباه شد

فهیمه

سلام.با رتبه های 313…282…255…147 در کنکور ارشد تاریخ ایا میشه در دانشگاه فردوسی روزانه قبول شد؟

مهراد

سلام
من لیسانس نرم افزار دارم سه سال هست که کار حسابداری انجام میدم میخواستم درمورد آزمون کارشناسی ارشد حسابداری راهنمایی بفرمایید که چه منابعی رو تهیه کنم اگر نیاز به کلاس هست با چه استادی و چه اموزشگاهی

samadmhm

سلام میخواستم بدونم با رتبه 791 میشه از دانشگاه علم و صنعت قبول شد

سعید

791 چه رشته ای

ثنا

سلام.ارشد شیمی(مجموعه شیمی) دانشگاه علم و صنعت تهران قویتره یا پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران؟و هرکدوم ارشد آلی رو تا چه رتبه ای میگیرن؟
ممنون

سلام

سلام
اگر این قانون ناحقه چرا در کشور های اروپایی وامریکا اجرا میشه
بعدش هم اگر خیلی دوست داری سهمیه استفاده کنی پدر گرامی رو بفرست سوریه شهید بشه از سهمیه استفاده کن
هزار تا امثال این سهمیه فدای ی شب راحت خوابیدن جانبازای اعصاب روان و شیمیاییو قطع نخاعی
هزار تا از این سهمیه ها فدای ی لحظه دلتنگیه فرزندای شهدا
اون موقع که خیلی ها تو راحتی کنار زن و بچه صفا میکردن ی عده رزمنده زیر توپ و ترکش برا شماها می جنگیدن.

زینال

باسلام. ذهن انسان ها هیچ ربطی به سهمیه و این چیزا نداره ..این اقا باید یه چیزی بلد باشه تا با این سهمیه واسه کشورمون کاری مفید بکنه…وشاید یکی از علت های فرار مغزهای ما همین سهمیه و پارتی های سهمیه دار هست…کمی منطقی فک کنیم این بحث کاملا علمیست پس ربطی به سهمیه وپارتی نداره..بی خود جهان سومی نیستیم…موفق باشین و روشن فکر…

Atiyeh

خسته نباشین
این دانشجو حتی اگر از سهمیه هم استفاده کرده باشن،بنظرم به دلیل محل زندگیشون هست. که کرد کوی هست.
احتمالا سهمیه منطقه لحاظ شده.

حمید

سلام راستش کارنامه شخصی به نام “حسین کول داری” در رشته عمران در این سایت منتشر شده که ایشون خواستن زرنگ بازی در بیارن و رتبه 5185 که با سهمیه 502 شده رو با تا کردن ورقه پنهان کنه .واقعا اعصابم خرد شد وقتی میبینم ما پدرمون در میاد تا رتبه زیر هزار بیاریم و یه عده با سهمیه حق 4500 نفر قبل از خودشون رو مثل آب خوردن از بین میبرن .واقعا متاسفم برای خودمون آقای کول داری این رتبه شما نیست بلکه حق چند هزار نفر رو زیر پاتون له کردین و من موندم شما به خودتون چه… ادامه نظر »

حمید اشتباه نکن اگه به کارنامه آقای حسین کول داری دقت کنی رتبش در سهمیه همون 5200هستش اصلا سهمیه ایثارگران نداشته و خواهشا اول به کارنامه دقت کنین بعد به ایثارگران تهمت ببندین

کامیار

داداش اول حوب دقت کن بعد به بقیه توهین کن
ایشون سهمیه ایثارگران نداشتن اگه داشتن مینوشت .
ایشون یه شیطنتی کردن و رتبه در سهمیشونو که فکرکنم مثلا 5020 بوده رو لاک گرفته

سهلا میرهاشمی

سلام ببخشید من میخوام بدونم با چه رتبی میتونم در ارشد تاریخ دانشگاه اراک قبول بشم چگونه باید فهمید

عطی

سلام من ترم شش کارشناسی رشته اقتصاد از دانشگاه خوارزمی هستم معدلم ۱۹ هست میخواستم بپرسم به نظرتون کارشناسی ارشد همین رشته ی خودمو ادامه بدک یا تغییر رشته بدم درضمن هفت ترم تموم میکنم ممنون

میثم

خیلی ممنون بابت سوالای ارشد و نمونه کارنامه ها …

م.ن

سلام همدردان عزیز.
آقا یه مشورت من رشتم مکانیک تاالانم معادلات دیفرانسیل و استاتیک و انتقال و سیالات تموم کردم.ترمو 4 فصل خوندم مقاومتم 2 فصل.
حالا 40روزی میشه که دیگه درس نخوندم بنا به شرایطی به نظرتون ادامه بدم یا کلا بیخیال شم.
ممنون

paria

سلام.خسته نباشید.کسی هست که کنکور ارشد حسابداری داده باشه تو دو سال اخیر؟
میخوام درمورد نحوه خوندن درسها و منابع کمک کنه.ممنون میشم اگه کسی بگه.امسال میخوام شرکت کنم.

Fateme

سلام
ببخشید چرا نمونه کارنامه ی خوده رشته شیمی(علوم پایه) نیست؟
اگه میشه لطفا بزارین برامون.
متشکرم

مهرشاد

سلام، لطفا آپدیتش کنید کارنامه ها رو … ممنونم

ساجده

کسی میدونه برای قبولی در ارشد حسابداری روزانه یزد تا چه رتبه ای لازمه؟ میانگین درصدامون باید چند باشه؟

تبلیغات متنی