نمونه کارنامه های برق ارشد 93

نمونه کارنامه های برق ارشد 93 

 

 

بر روی کارنامه مورد نظر کلیک کنید 

 

رتبه 1 برق – سیستم دانشگاه تهران

رتبه 196 برق – سیستم صنعتی بابل – انتخابهای بالاتر : شریف – تهران – امیرکبیر – مدرس

رتبه 200 برق – سیستم خواجه نصیر

رتبه 399 برق – علم و صنعت

رتبه 431 برق – شهید بهشتی تهران

رتبه 460 برق – شهید بهشتی تهران

رتبه 979 برق – سیستم شبانه صنعتی بابل

رتبه 1191 برق – سیستم شبانه صنعتی بابل

رتبه 1263 برق – عدم انتخاب رشته

 

 

کارنامه رتبه 21 کنکور ارشد برق 93

کارنامه رتبه 110 کنکور ارشد برق 93

کارنامه رتبه 134 کنکور ارشد برق 93

کارنامه رتبه 170 کنکور ارشد برق 93

کارنامه رتبه 184 کنکور ارشد برق 93

کارنامه رتبه 212 کنکور ارشد برق 93

کارنامه رتبه 234 کنکور ارشد برق 93

کارنامه رتبه 245 کنکور ارشد برق 93

کارنامه رتبه 258 کنکور ارشد برق 93

کارنامه رتبه 285 کنکور ارشد برق 93

کارنامه رتبه 525 کنکور ارشد برق 93

کارنامه رتبه 672 کنکور ارشد برق 93

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی