تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

هدف گذاری

هدف گذاری

کاری از جناب احمد فرخی

 

هدف

مشکل بزرگ و اساسی بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان و حتی بسیاری از افراد جامعه، نداشتن هدف است. جمع کثیری از افراد جامعه با شعار “هرچه پیش آید، خوش آید” زندگی می کنند. اما باید آگاه بود که هر کس تنها یک بار به دنیا می آید. پس…

پس باید با داشتن اهداف بزرگ و تلاش در جهت نیل به آن ها، ضمن رسیدن به قله های رفیع موفقیت، بتوانیم فرد مفیدی برای جامعه خود باشیم. داشتن هدف منجر به ایجاد عزم جدی در فرد می شود. باید به خاطر داشت که “مردان روزگار، از همت بلند به جایی به جایی رسیدند”.

در واقع هدف به عنوان یک محرک عمل می کند و موجب می شود فرد به سمت آن گام بردارد.

هدف گذاری منجر به ایجاد انگیزه در هر فرد می شود. انگیزه نیز باعث می شود تا برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی و تلاش کند.

هدف ← انگیزه ← برنامه ریزی ← تلاش ← نتیجه

حال برای یک داوطلب کنکور، در شروع حرکت، مهم ترین نکته داشتن هدف است.

شما باید ضمن انتخاب اهداف اصلی خود در زندگی، آن ها را یادداشت نمایید. اهداف زندگی شما فقط کنکور نیست. اما در این سال، مهم ترین و بزرگ ترین هدف شما کنکور و کسب بهترین نتیجه ممکن در آن خواهد بود.

از همین امروز ضمن نوشتن اهداف خود و نصب کردن آن ها در مقابل دیدگان خود باید هر شب پیش از خواب تمام این اهداف را دوره کنید. تنها کافی است که با تمام وجود بخواهید که به هدف خود دست یابید. بسیاری از داوطلبان کنکور علاقه مند هستند که پزشک شوند، اما تنها تعداد بسیار کمی از آن ها پزشک می شوند. چرا که این تعداد اندک همان افرادی هستند که واقعاً می خواسته اند که پزشک شوند. قبولی در رشته پزشکی برای آن ها هدفی بزرگ بوده است که با به کارگیری تلاش همه جانبه به آن دست یافته اند.

هدف همه داوطلبان نباید قبولی پزشکی دانشگاه تهران، برق دانشگاه شریف یا حقوق دانشگاه تهران باشد. بلکه هر فرد باید با توجه به علایق خود، هدف خود را انتخاب کند. اما باید در راه رسیدن به هدف، تمام تلاش خود را به کار بندد تا پس از پایان کنکور نگوید: “ای کاش…”

پس از همین امروز اهداف زندگی خود را انتخاب و بر روی کاغذ یادداشت نمایید تا همواره آن را در مقابل دیدگان خود ببینید و در جهت نیل به آن بکوشید…

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی