تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 مهندسی شیمی

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 مهندسی شیمی

 

انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2

انتقال جرم

تعیین ضرایب انتقال جرم:
تعداد سوالات مطرح شده از این مبحث بالا به نظر می‌رسد و مورد توجه طراحان بوده است.

تعیین ضرایب انتقال جرم (تئوری‌های انتقال جرم):
شامل سؤال96 است. ظاهر سؤال نسبت به سال‌های پیشین کمی ناآشنا به نظر می‌رسد و نیاز به دقت دارد.

تعیین ضرایب انتقال جرم (تشابه بین پدیده‌های انتقال):
شامل سؤال 97 است. با دانستن شرایط لازم برای تشابه بین پدیده‌ها، حل این سؤال آسان است.

تعیین ضرایب انتقال جرم(اعداد بدون بعد):
شامل سؤال 98 است. با توجه به معادلات عدد شروود در حالت‌های مختلف، پاسخ‌گویی به این سؤال دشوار نیست و کمی محاسبات لازم دارد. در سال 92 فقط سؤال 100 از این مبحث وجود دارد که با توجه به روابط موجود بین ضرایب انتقال جرم کلی و جابجایی قابل حل است و مشکل به نظر نمی‌آید.

جذب گازها:
شامل سؤالات 99 و 100 است. مشابه سؤال 99 به تکرار در سال‌های گذشته وجود دارد، اما در مورد سؤال 100 می‌توان گفت که ناآشنا و به نوعی برای داوطلبان جدید به نظر می‌آید و نیاز به وقت و دقت بیشتری دارد. در سال 92 سؤالی از این موضوع مطرح نشده است.

انتقال جرم بین فازها:
شامل سؤالات 101 و 103 است. هر دوی این سؤالات با توجه به مفاهیم انتقال جرم بین فازها قابل پاسخ‌گویی است. در سال 92 حدود 4 سؤال از این فصل وجود دارد. سؤالات 96، 98 و102 سؤالاتی ساده هستند و در سال‌های اخیر سؤالات مشابه به تکرار وجود داشته است. سؤال 103 نیاز به دقت و محاسبه بیشتری دارد و سؤالات متوسطی به شمار می‌آید.

دستگاه‌های مربوط به عملیات گاز ـ مایع:
شامل سؤال 102 است. مشابه این سؤال در سال‌های پیشین به چشم نمی‌خورد و از نظر نحوه حل قابل تأمل و دقت است. در سال 92، سؤال 97 از این بحث وجود دارد و با اندکی تأمل قابل حل است. در سال 92 از نفوذ در سیستم‌ها 2 سؤال مطرح شده است که هر 2 سؤال (99 و 101) سؤالات آسانی به شمار می‌آیند. این مبحث در سال 93 مورد توجه طراح نبوده است.

عملیات واحد 1 و2

تقطیر:
شامل سؤالات 104، 105، 106، 107، 108 و111 است. تعداد سؤالات مطرح شده از تقطیر نسبتاً زیاد است، اما سؤالات از درجه سختی بالایی برخوردار نیستند و همگی به نوعی در سال‌های پیشین تکرار شده‌اند. در سال 92، 4 سؤال از تقطیر وجود دارد که سؤالات 104، 108 و 113 ساده هستند و در سال‌های اخیر بسیار دیده شده است. در مورد سؤال 107 کمی نیاز به تفکر بیشتری احساس می‌شود.

استخراج از جامدات:
شامل سؤال 109 است. مفهوم این سؤال در عین سادگی ممکن است در پاسخ‌گویی داوطلب را دچار شک کند! زیرا بعضی گزینه‌ها نزدیک به هم هستند و ممکن است گیج‌کننده باشد. در سال 92 نیز یک سؤال از این بخش وجود دارد که با دقت در مفاهیم استخراج، انتخاب گزینه صحیح سخت به نظر نمی‌رسد (سؤال 112).

استخراج از مایعات:
شامل سؤال 110 است. این سؤال با دانستن نحوه کار دستگاه‌های مختلف استخراج به آسانی قابل حل است. در سال 92 سؤال 109 مربوط به استخراج مایعات است که با ظاهری ساده ممکن است داوطلب در انتخاب گزینه‌ها دچار شک شود. اما سؤال 114 کاملاً آسان می‌باشد.

خشک کردن:
شامل سؤالات 112 و 114 است. هر دوی این سؤالات مبحث فوق کاملاً متداول و آسان می‌باشد. در سال 92 فقط 1 سؤال از خشک کردن وجود دارد که سؤالی آسان به شمار می‌آید (سؤال 110).

تبخیر کننده‌ها:
شامل سؤال 113 است. سؤال مطرح شده از این مبحث عینا در سال‌های پیشین وجود دارد و مشکلی در پاسخ‌گویی نیست. در سال 92، سؤالات 106 و 115 از بحث تبخیرکننده‌ها مطرح است. سؤال 106 با ظاهری ساده اما نیاز به اطلاعات از خواص فیزیکی مایعات و محلول‌ها دارد که محدوده لزجت را باید بدانیم و در صورت قدرت مقایسه نسبی مشکلی برای پاسخ‌گویی وجود ندارد. در مورد سؤال 115 رابطه آسان و متداولی مورد سؤال است. عملیات مرطوب‌سازی:
شامل سؤال 115 است. این مبحث نیز در کنکور 93 سؤالی کاملاً آشنا و ساده را داراست. در سال 92 سؤالات 105 و 111 از موضوع رطوبت‌سنجی مطرح است که هر دو نیاز به درک خوب و مفهومی از این بحث دارند و از سؤال موجود در سال 93 درجه دشواری بالاتری دارند.


انتقال حرارت 1 و 2

انتقال گرمای هدایتی: 
شامل سؤالات 36، 37 و 43 می‌باشد. در مورد سؤال 37 و43 هر دوی این سؤالات نسبت به سطح متوسط درجه سختی بالاتری دارند. سؤال 36 آسان‌تر از دو سؤال قبلی اما باز هم نیاز به تجزیه و تحلیل داوطلب دارد. در سال 92 از این مبحث تنها یک سؤال (سؤال 32) مطرح شده که بسیار ساده می‌باشد.

انتقال حرارت جابجایی اجباری: 
شامل سؤالات 33، 39،40، 41 و 42 می‌باشد. با توجه به اینکه در کنکور 93 این مبحث بسیار مورد توجه طراح بوده و تعداد بالایی سؤال وجود دارد، اما تقریباً سؤال جدیدی وجود ندارد و همه‌ی سؤالات به نوعی در کنکور سال‌های پیشین مطرح شده‌اند. بنابراین دانشجویان به راحتی می‌توانستند این 5 تست را بدون گذاشتن وقت زیاد جواب دهند. در سال 92 سؤالات 36، 38 و 45 مربوط به این مبحث هستند. سؤالات 36 و 45 نسبتاً از درجه سختی بالاتری برخوردارند و در کل سؤالات مربوط به این مبحث در سال گذشته نیاز به وقت و دقت بالاتری دارند. سؤال 38 سؤالی متداول و تکرار شده است.

انتقال حرارت در پره‌ها: 
شامل سؤال 32 است. این سؤال بسیار متداول و آسان می‌باشد و از تعاریف و ویژگی‌های اولیه انتقال حرارت در پره‌ها قابل فهم است. در سال 92 سؤالی با مفهوم مشابه مطرح شده است (سؤال 40).

انتقال حرارت هدایتی چند بعدی: 
شامل سؤال 35 است. با توجه به اینکه طول المان در جهت و برابر نیست، نیاز به کمی محاسبات اضافی وجود دارد. برخلاف حالت برابر که گاهاً از ظاهر گزینه هم فرم معادله قابل تشخیص است. در سال 92 سؤالی از این مبحث وجود ندارد.

انتقال حرارت ناپایا:
شامل سؤال 34 است. باتوجه به شرط نیمه بی‌نهایت که مستلزم داشتن عدد فوریه کوچکتر از 1 است حل این سؤال بسیار آسان است. در سال 92 نیز یک سؤال (سؤال 44) از این فصل وجود دارد و از تحلیل آسانی برخوردار است.

مبدل ها: 
شامل سؤالات 31 و 44 است. سؤال 31 با دانستن معادله انتقال حرارت در مبدل‌ها به سادگی قابل حل است و سؤال44 نیاز به کمی دقت دارد و تقریباً جدید است. در سال 92، 2 سؤال نسبتاً ساده (34 و42) از این موضوع به چشم می‌خورد.

اعدادبدون بعد:
شامل سؤال38 است. با دانستن تعریف عدد پکلت کاملاً حل این سؤال ساده می‌باشد. در سال 92 سؤالی از این بحث مطرح نشده است.

انتقال گرمای تشعشعی:
شامل سؤال 45 است. محاسبه ضریب شکل این جسم کمی می‌تواند مشکل باشد و نیاز به محاسبات دارد. در سال 92 از بحث تشعشع 3 سؤال وجود دارد که نیاز به تحلیل و محاسبه بیشتری دارند.
از مجموع فصول جابجایی آزاد و جوشش و میعان در سال 92، 4 سؤال مطرح شده که این مباحث در سال 93 مورد توجه نبوده‌اند.
در کل 7 الی 8 سؤال در انتقال حرارت 1 و 2 بسیار آسان و تکراری بودند که دانشجو می‌توانست در مدت زمان کمی و بدون انجام محاسبات جواب دهند و به راحتی درصدی خوب بدست آورند.


ترمودینامیک

خواص مواد خالص:
شامل سوال 46می‌باشد. این سؤال در سال‌های پیشین بسیار مطرح شده و می‌توان جزء سؤالات ساده به شمار آورد. در سال 92 از این موضوع سؤالی موجود نیست.

قانون اول ترمودینامیک (کاربرد ها):
شامل سؤالات 47 و54 است. هر دوی این سؤالات با نوشتن قانون اول ترمودینامیک و انرژی و ساده سازی‌های آن، قابل حل است و دشوار نیست.
تعداد سؤالات مطرح شده از این فصل در کنکور 92 بسیار است. سؤالات 46، 47،51 و 55 متداول و ساده هستند. سؤالات50 و 52 نیاز به دقت و توجه بیشتری دارند. در سؤال 52 در عین سادگی ممکن است داوطلب گزینه‌ی اشتباه را انتخاب کند.

روابط ترمودینامیکی:
شامل سوال 48 است. این سؤال در عین سادگی کمی شک‌برانگیز و قابل درنگ است و تقریباً تاکنون مطرح نشده بوده است.

قانون دوم ترمودینامیک:
شامل سؤال 51 است. از نظر مفهوم سؤالی بسیار متداول است اما کمی نیاز به محاسبات دارد. در سال 92 سؤالی از این بحث وجود ندارد.

آنتروپی(تغییر آنتروپی در جامدات):
شامل سوال 57 است. در این مبحث سؤال مورد نظر در سال‌های پیشین به تکرار مطرح شده و کاملاً آشنا و ساده است. در سال 92 سؤال 54 مربوط به تغییر آنتروپی در جامدات است و مشابه سال 93 ساده به نظر می‌رسد. سؤال 49 مربوط به مفهوم آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک و امکان‌پذیری فرآیندهاست و تحلیل مشکلی ندارد. 

روابط ترمودینامیکی:
به طور کلی از این مبحث در سال 93 تعداد زیادی سؤال مطرح شده و مورد توجه طراح بوده است.

روابط ترمودینامیکی (ماکسول):
شامل سؤالات 49 و 55 است. هر دوی این سؤالات با روابط اولیه ترمودینامیک و به خاطر داشتن معادلات ماکسول قابل حل است. تقریباً در درجه سؤالات متوسط از نظر سختی قرار دارند. 

روابط ترمودینامیکی (روابط گیبس):
شامل سؤال58 است. این سؤال هم با دانستن تعریف اولیه تابع هلم هولتز که یکی از روابط گیبس آن را بیان می‌کند کاملاً به آسانی حل می‌شود.

روابط ترمودینامیکی (معادله کلاپیرون):
شامل سؤالات 59 و50 است. سوال50 بیشتر در مبحث درس سیالات قرار دارد! اما با تحلیلی نسبتاً آسان قابل حل می‌باشد. سوال 59 هم با دانستن معادله کلاپیرون به راحتی قابل فهم است اما محاسبات آن کمی وقت‌گیر است.

روابط ترمودینامیکی (رفتار گازهای حقیقی):
شامل سؤال 53 است. این سؤال هم کاملاً متداول و آسان است. درسال 92 سؤال مربوط به این مبحث سؤالات 48،53 و57 است. سؤال 48 بسیار ساده است و با دانستن مفهوم دمای بویل و شرط حصول آن درمعادله حالت ویریال به دست می‌آید. سؤال 53 نیز مربوط به مفهوم حجم پسماند است که درجه دشوار یا متوسطی دارد. سؤال 57 نیز با توجه به رابطه ضریب انبساط حجمی قابل دستیابی است و دشوار به نظر نمی‌رسد. فوگاسیته و ضریب فوگاسیته و ضریب اکتیویته:
شامل سؤالات 56، 61، 63 و 65 است. در کل سؤال‌های مطرح شده از این بحث با توجه به تعداد زیادشان، از نظر نحوه دشواری هم نیاز به محاسبات و دقت زیادی دارند. سؤالات 56 و65 از نظر مفهوم به صورت‌های مشابهی در سال‌های قبل مطرح شده اما 2 سؤال دیگر نیاز به دقت و محاسبه بیشتری دارند و از درجه سختی بالاتری برخوردار هستند. 
در سال 92 تعداد سؤالات مشابه است. سؤال 59 با تعریف ضریب اکتیویته به سادگی قابل حل است. سؤال60 نیز به سادگی حل می‌شود ولی محاسبات عددی آن ممکن است کمی وقت‌گیر باشد. سؤال61 در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه بوده است و قابل تأمل است و محاسبات نسبتاً زیادی را لازم دارد و از درجه سختی بالاتری برخوردار است. در مورد سؤال 65 مشترک با قانون هنری است و با کمی دقت می‌توان پاسخ صحیح را بدست آورد و در طبقه‌بندی سؤالات متوسط قرار می‌گیرد.

خواص سیستم‌های چند جزئی (خواص مولی جزئی):
شامل سؤال60 است. این سؤال کاملاً جدید است و شاید برای داوطلبین مشکل به نظر برسد، زیرا مربوط به سیستمی با سه جزء می‌باشد. برخلاف نمونه‌های پیشین که سیستم 2 جزئی مدنظر بود.
در سال 92، 2 سؤال از این موضوع مطرح شده است که سؤال 62 باتوجه به رابطه گیبس ـ دوهم قابل حل است و در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از آن مطرح شده و سؤال متوسطی به شمار می‌آید. سؤال 63 نیز با تعریف خواص مولی جزیی از خواص کل بدست می‌آید و سؤال متوسطی به شمار می‌آید. در سال 92 در مورد خواص محلول‌ها از مبحث خواص باقیمانده مطرح شده است. سؤال 56، که جزء سؤالاتی با سختی متوسط می‌باشد و نیاز به دقت و توجه در محاسبات دارد.

خواص محلول‌ها، قانون رائولت و هنری:
شامل سؤالات 62 و 64 است. سؤال 62 با دانستن معادله رائولت کاملاً آسان و متداول است. در مورد سؤال 64 کمی دشواری نسبت به نمونه‌های استفاده از قانون هنری در سال‌های پیشین وجود دارد. در سال 92 از مبحث قانون رائولت یک سؤال مشابه با سال 93 دیده می‌شود (سؤال58).

سیکل‌های توانی بخار و گاز:
شامل سؤال 52 است. این سؤال با بخاطر داشتن فرآیند سیکل‌ها و تحولات آن‌ها، به راحتی قابل پاسخ‌گویی است. در سال 92 سؤالی در این باره مطرح نیست. از مبحث تعادل در واکنش‌ها و درجه پیشرفت سؤال 64 در سال 92 ذکر شده که از این مبحث سؤالی در سال 93 وجود ندارد.


ریاضیات (کاربردی ـ عددی)

معادلات دیفرانسیل معمولی درجه اول:
سؤال 131 مربوط به شرط وجود معادلات کامل است و به سادگی قابل دستیابی است. در سال 92 نیز از بحث معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه اول (معادله کامل) سؤال 140 وجود دارد، که عیناً در کنکور سال‌های پیشین وجود دارد و مشکلی در پاسخ‌گویی نیست.

حل معادلات دیفرانسیل با سری‌های توانی:
شامل سؤالات 134 و 136 است. هر دو سؤال با توجه به مفاهیم اولیه توابع بسل و لژاندار قابل فهم است. در سال 92 نیز 2 سؤال 137 و 139 از این بحث مطرح شده است که باز هم سؤالات آسانی به شمار می‌آیند.

ریاضیات کاربردی مهندسی شیمی:

فرمولاسیون و مدلسازی:
شامل سؤالات 132، 135، 137، 138 و 140 است. سؤال 132 با توجه به مفاهیم انتقال حرارت قابل حل و ساده می‌باشد. سؤالات 135،137 و 140 نیاز به دقت و محاسبه بیشتری دارند و وقت‌گیر هستند و درجه سختی بالای متوسط دارند. در مورد سؤال 138 مشابه آن در سال‌های اخیر موجود و دشواری خاصی ندارد. در سال 92 سؤالات مربوط به فرمولاسیون و مدل‌سازی سؤالات 131، 132 و 134 هستند که از بین آن‌ها سؤال 131 نسبتاً ساده است و حتی می‌توان آن را با توجه به ابعاد موجود در گزینه‌ها مشخص کرد. اما در مورد سؤال 132 و 134 نیاز به نوشتن موازنه‌های جرم و انرژی و ساده‌سازی مرتبط نیست و ممکن است برای داوطلبین وقت‌گیر باشد.

حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی:
شامل سؤالات 133 و 139 است. سؤال 133، سؤال متوسطی به شمار می‌آید و مشابه آن در سال‌های اخیر وجود داشته است و کمی دقت لازم دارد. در مورد سؤال 139 به سادگی قابل پاسخ‌گویی است.در سال 92، 4 سؤال از حل معادلات با مشتقات جزیی مطرح بوده است. سؤالات 133، 135، 136 و 138 همگی به نوعی در کنکور سال‌های اخیر وجود داشته و با اندکی تأمل قابل حل می‌باشد.
محاسبات عددی: (مجموعاً 10 سؤال)

حل دستگاه معادلات خطی:
شامل سؤال141 است. با بخاطر داشتن شرط همگرایی روش ژاکوبی مشکلی در پاسخ‌گویی به این سؤال نیست. در سال 92 از این مبحث سوالی ذکر نشده است.

حل معادلات دیفرانسیل:
شامل سؤالات 142، 143 و 144 است. سؤال 142 سؤالی متداول و ساده می‌باشد. در مورد سؤال 143 ظاهری متفاوت به چشم می‌خورد و ممکن است داوطلب وقت نسبتاً بیشتری را برای پاسخ‌گویی صرف کند و جزء سؤالاتی با سختی متوسط و احیاناً بالا طبقه‌بندی می‌گردد. در مورد سؤال 144 نیز درجه سختی مشابه 143 است و محاسبات نسبتاً زیادی مورد نیاز است. در سال 92، 3 سؤال از حل معادلات دیفرانسیل موجود است که سؤال 146 با کمی دقت به سادگی حل می‌شود و سؤال 150 نیز از سؤالات راحت به شمار می‌آید و متداول بوده است، اما در مورد سؤال 149 نیاز به محاسبات و تأمل بیشتری است و ممکن است برای داوطلب وقت‌گیر باشد.

برازش منحنی توسط کمترین مربعات:
شامل 145 است. این سؤال جزء سؤالات آسان طبقه‌بندی می‌شود و مشکلی در حل آن وجود ندارد. در سال 92 نیز از این مبحث یک سؤال (147) وجود دارد که حلی مشابه و آسان دارد. در سال 92 دو سؤال 143 و 145 از بحث درون‌یابی موجود است که هر دو جزء دسته سؤالات ساده قرار دارند، اما در سال 93 این موضوع مورد توجه طراحان نبوده است.

مشتق‌گیری عددی:
شامل سؤال 146 است. داوطلب برای حل این سؤال معادله مشتق‌گیری درجه اول با رتبه درجه 2 نسبت به طول گام را باید مدنظر داشته باشد و نسبت به مشتق با رتبه 1 نسبت به طول گام که متداول است محاسبات و روابط بیشتر است.

انتگرال‌گیری عددی:
شامل سؤال 147 است. این سؤال با توجه به محاسبات اندک روش ذوزنقه نسبت به روش‌های دیگر محاسبات انتگرال‌ها ساده به نظر می‌رسد. در سال 92 نیز فقط سؤال 148 از این مبحث مطرح بوده است و حل ساده‌ای را شامل می‌شود.

حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (روش تفاضل محدود):
شامل سؤالات 148 و 149 است. سؤالات هر دو با کمی دقت به سادگی قابل حل است و در مورد سؤال 148 کمی دانش انتقال حرارت نیز مورد توجه است. در سال 92، 2 سؤال از این موضوع دیده می‌شود. سؤال142 مفهوم ساده‌ای دارد و سؤال 144 با کمی دقت قابل پاسخ‌گویی است و چون ممکن است داوطلب دچار شک شود، جزء سؤالات متوسط طبقه‌بندی می‌شود.

حل دستگاه معادلات غیرخطی (روش نیوتون رافسون):
شامل سؤال150 است. این سؤال با دانستن رابطه نیوتون برای حل دستگاه، مشکل به نظر نمی‌رسد و با داشتن چند عضو از ماتریس گزینه‌ی صحیح حاصل می‌شود و نیازی به پیداکردن همه اعضاء نیست. در سال 92 از این مبحث سؤال 141 از حل معادلات غیرخطی با روش نیوتون به چشم می‌خورد که بسیار ساده می‌باشد.


سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

انتخاب راکتور مناسب:
شامل سؤال 116 است. مفهوم مورد نظر در این سؤال به تکرار در کنکور سال‌های پیشین مطرح شده و از حل سختی برخوردار نیست.

اتصال راکتورها به هم (اتصال مخلوط شونده‌ها):
شامل سؤالات 117، 125، 126 و 127 است. سؤال 117 حل ساده‌ای دارد، اما در مورد 3 سؤال دیگر کمی دقت و محاسبات بیشتری دارد و می‌توان جزء سؤالاتی با درجه سختی متوسط بیان کرد. در سال 92 از این مبحث سؤالی ذکر نشده است.

واکنش‌های چندگانه:
شامل سؤالات 118، 119، 120 و 124 است. سؤالات 118، 119 و 120 هر سه یک مفهوم را دنبال می‌کنند و سؤالی متداول و آسان به نظر می‌آیند. اما در مورد سؤال 124 کمی ناآشنا و قابل درنگ است. در سال 92، 4 سؤال از واکنش‌های چندگانه وجود دارد که همه به سادگی قابل حل هستند. سؤالات 116 و 118 به طور کاملاً مشابه در سال‌های اخیر تکرار شده است، و سؤال 129 نیز با دانستن رابطه زمان نیمه عمر واکنش‌های موازی، بدست می‌آید. در مورد سؤال 128 مفهوم ساده‌ای مطلوب سؤال است اما تقریب زدن در محاسبات مربوطه مهم است.

طراحی راکتور برای واکنش های منفرد (راکتور مخلوط شونده):
شامل سؤال121 است. مشابه این سؤال بسیار در سال‌های گذشته مطرح شده و با وجود محاسباتش، مفهوم پیچیده‌ای ندارد.

طراحی راکتور برای واکنش‌های منفرد (تغییر حجم در راکتورها):
شامل سؤال 122 است. این سؤال با دانستن رابطه نحوه تغییر حجم مواد در واکنش‌های گازی، مشکل به نظر نمی‌رسد. در سال 92 در مورد طراحی راکتورهای واکنش‌های منفرد، 2 سؤال 125 و 130 وجود دارد که از حل ساده‌ای برخوردار هستند.

راکتورهای ناپیوسته:
شامل سؤالات 123، 128، 129 و 130 است. به استثنای سؤال 128 که نیاز به دقت و محاسبه دارد، 3 سؤال دیگر متداول و آسان طبقه‌بندی می‌شوند. از این مبحث در سال 92 تعداد سؤالات بسیار است.
سؤالات 117، 120، 121، 122، 123، 124، 126 و 127 مربوط به مفاهیم راکتورهای ناپیوسته است که همگی بسیار تکرار شده در کنکور سال‌های اخیر هستند و به آسانی قابل پاسخ‌گویی است.


کنترل فرآیندها

در درس کنترل فرآیندها مانند سال گذشته 15 سؤال مطرح شده بود، که از لحاظ بودجه‌بندی در درس کنترل فرآیندها از مباحث: مفاهیم و تعاریف اجزای سیستم‌های کنترلی 1 سؤال، سیستم کنترلی در فرآیندهای شیمیایی 1 سؤال، انواع کنترل‌کننده‌های اتوماتیک 3 سؤال، تجزیه و تحلیل پاسخ گذرا و حالت دائم 4 سؤال، تجزیه و تحلیل مکان هندسی ریشه‌ها 1 سؤال و آنالیز پاسخ فرکانسی 5 سؤال آمده است.
در سال‌های اخیر روند سؤالات کنترل فرآیندها به صورتی است که دانشجو باید درس را به صورت کاملاً مفهومی و عمیق بخواند تا بتواند به سؤالات به خوبی پاسخ دهد. درست است که این درس نسبت به دروس دیگر به دلیل ضریب درسی که دارد از اهمیت کمتری برخوردار است، اما یادگیری این درس کمک بسیاری در تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می‌کند. 
با توجه به کامل بودن کتاب مدرسان شریف، توصیه می‌شود دانشجویان برای کسب درصدی قابل توجه بدون این که کتاب‌های زیادی را مطالعه کنند، فقط به مطالعه همین یک کتاب بپردازند و اطمینان داشته باشند که قادر به جواب‌گویی سؤالات زیادی خواهند بود.


مکانیک سیالات

جریان‌های داخلی تراکم‌ناپذیر و لزج:
شامل سؤالات 66 (معادله انرژی)، 72 (جریان در زانویی‌ها)، 78 (جریان مایع روی سطح شیبدار) و 77 (جریان بین صفحات موازی) است. سؤالات 66 و 72 در سال‌های پیشین مطرح شده و جزء مفاهیم آسان دسته‌بندی می‌شود. اما در مورد سؤال 77 و 78 نیاز به تمرکز و محاسبات زیادی است و درجه سختی بالاتری دارد. (گر چه هر دوی این سؤالات در سال‌های پیشین تکرار شده‌اند، به طور مثال سؤال 77 در کنکور 92 دقیقاً موجود است). در سال 92 سؤالات 75، 76 و 77 از این مبحث مطرح است. سؤال 75 عیناً در کنکور 93 مشاهده می‌شود. سؤال 76 و 77 نیز با توجه به مفاهیم افت فشار در حالات مختلف، سطح دشواری متوسطی دارند.

خواص سیال (قانون لزجت نیوتون و سیالات غیرنیوتونی):
شامل سؤالات 67 ، 69،71 و73 است. در کنکور 93 این مبحث بسیار مورد توجه طراحان بوده است و سؤال‌های مطرح شده نیاز به دقت زیادی دارند و می‌توان گفت وقت‌‌گیر هستند. در سال 92 از بحث قانون لزجت نیوتون سؤال 67 مطرح شده که بسیار ساده است.

جریان در بسترهای پرشده:
شامل سؤال 68 است. این سؤال با دانستن رابطه افت فشار در بسترهای پر شده قابل پاسخ‌گویی است و دشوار به نظر نمی‌رسد. در سال 92 سؤال 73 مربوط به بسترهای پر شده است که در کنکور سال‌های پیشین به دفعات تکرار شده و به راحتی قابل پاسخ‌گویی است.

استاتیک سیالات:
شامل سؤالات 69 (اندازه‌گیری فشار) و 70 (حرکت صلب گونه سیالات) است. سؤال 70 از نظر مفهوم ممکن است برای داوطلبین مشکل به نظر برسد. در سال 92 سؤال72 و80 از این مبحث وجود دارد. سؤال 72 سؤالی متداول و آشنا در سال‌های اخیر است. سؤال80 نیز مربوط به بخش چگالی‌سنجی و قانون نیوتون است و در دسته‌بندی سؤالات متوسط قرار می‌گیرد.

توربو ماشین‌ها:
شامل سؤال 74 (پمپ‌ها) است. این سؤال جزء سؤالات آسان قرار می‌گیرد. در سال 92 نیز مبحث مربوط به توربوماشین‌ها در سؤال 78 مورد توجه قرار گرفته است، که شاید در تجزیه و تحلیل داوطلب را دچار شک کند و جزء سؤالات متوسط طبقه بندی می‌شود.

دسته‌بندی و تحلیل جریان سیالات‌: 
شامل سؤال 76 (معادله برنولی) است. این سؤال با بخاطر داشتن مفهوم معادله برنولی، به آسانی قابل حل است. در سال 92 تعداد سؤال‌های مربوط به این بخش تعداد بالاتری دارد. سؤال 66 تقریباً می‌تواند سؤالی ساده تلقی شود. سؤال 68 با در ذهن داشتن معادله پیوستگی و مفهوم آن می‌تواند در دسته‌بندی سؤالات متوسط طبقه‌بندی شود. سؤالات 69 ،70،71 و 74 نیز به همین شکل سطح متوسط یا گاهاً مشکل را دارا هستند و ممکن است برای داوطلبین وقت‌گیر به نظر برسد.

جریان‌های لایه مرزی:
شامل سؤال 79 (نیروی اصطکاک «دراگ») است. این مبحث نیز با توجه به اصطکاک در سیالات، سؤال دشواری به نظر نمی‌رسد. علی‌الخصوص که رابطه ضریب اصطکاک نیز در صورت سؤال مطرح شده است. در سال 92 سؤال 79 در این مورد موجود است و کاملاً ساده به نظر می‌رسد.

 

*مدرسان شریف

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی