تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

راهنمای انتخاب رشته ارشد 91

راهنمای انتخاب رشته ارشد 91

 

 

در ادامه مطلب این پست مقالات مفیدی پیرامون انتخاب رشته کارشناسی ارشد 91 براتون آوردم که حتما مطالعه اش کنید . دفترچه راهنمای انتخاب رشته ارشد 91 رو هم برای دانلود گذاشتم

 

 

. با این مقاله، احتمالا از هر

نوع مشاوره ای در این رابطه بی نیاز خواهید شد. ضمن اینکه انتخاب رشته یک مسئله شخصی است و

 

شما صرفا با راهنمای یهای این مقاله، نتیجه گیری صحیح را م ییابید و انتخاب نهایی را خودتان انجام

 

می دهید.

اولین و مهمترین کار برای شروع فرایند انتخاب رشته، دریافت دفترچه شماره 2 یا همان دفترچه راهنمای

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 1391 است. شما باید تعداد نفرات دوره های روزانه، شبانه، پیام

نور، غیر انتفاعی، مجازی رشته خود را به صورت مجزا استخراج نمایید. به علاوه جمع کل ظرفیت پذیرش

آزمون کارشناسی ارشد رشته مورد نظر را حساب نمایید.

به طور مثال در سال 1390 ، ظرفیت پذیرش در یکی از رشته ها، به صورت زیر بود :

136 .1 نفر، روزانه .

77 .2 نفر، شبانه .

44 .3 نفر، پیام نور .

19 .4 نفر، غیر انتفاعی .

63 .5 نفر، مجازی .

339 .6 نفر، ظرفیت پذیرش کل .

7. اگر فرض بگیریم که هر رتبه، اختصاص به یک نفر دارد، احتمالا تا رتبه 339 قبول خواهند شد. البته

در صورتی، هر رتبه، اختصاص به چند نفر خواهد داشت که تمام درصدها و معدل موثر (نمره کل )،

دقیقا یکسان باشد که احتمال آن خیلی کم است. ضمن اینکه ممکن است برخی از افراد، به علت

 

توان مالی پایین، عدم علاقه به پرداخت شهریه، یا اینکه م یدانند در سال آینده، رتب هی ایده آلشان را بدست خواهند آورد، تمایلی به ادامه تحصیل از طریق دور ههای شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی و

مجازی نداشته باشند. در این صورت ممکن است حتی تا رتبه 380 هم قبول شوند.

8. با توجه به ظرفیت پذیرش روزانه در سال 1390 ، تا رتبه 150 ، احتمال قبولی در دوره های روزانه

وجود دارد.

9. با توجه به ظرفیت پذیرش شبانه در سال 1390 ، تا رتبه 240 ، احتمال قبولی در دور ه های شبانه

وجود دارد.

10 . با توجه به ظرفیت پذیرش پیام نور در سال 1390 ، تا رتبه 290 ، احتمال قبولی در دوره های پیام نور

وجود دارد.

11 . با توجه به ظرفیت پذیرش غیر انتفاعی در سال 1390 ، تا رتبه 315 ، احتما ل قبولی در دوره های

غیرانتفاعی وجود دارد.

12 . با توجه به ظرفیت پذیرش مجازی در سال 1390 ، تا رتبه 380 ، احتمال قبولی در دور ههای مجازی

وجود دارد.

 

بر خلاف تصور برخی از داوطلبان که فکر م یکنند چون رتبه مطلوبی کسب نکرد هاند باید از همان ابتدا به

انتخاب دوره های شبانه، غیرانتفاعی یا مجازی روی بیاورند، بهترین و صحی حترین کار برای انتخاب

 

رشته، انتخاب به ترتیب روزانه (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه)، شبانه (از بهترین دانشگاه به

بدترین دانشگاه)، پیام نور (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه)، غیر انتفاعی (از بهترین دانشگاه به

بدترین دانشگاه)، مجازی (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه ). در ادامه چرایی این ترتیب و

الویت بندی، توضیح داده خواهد شد.

1. نحوه انتخاب رشته و تعیین الویت ها: هر رتبه ای که به دست آورد هاید، بهتر است به ترتیب مقابل

عمل کنید. ابتدا کدرشته های روزانه را به ترتیب علاقه به دانشگاهی که دارید، انتخاب کنید، سپس

 

کدرشته های شبانه را انتخاب کنید، سپس کدرشت ههای پیام نور را انتخاب کنید، سپس کدرشت ههای

 

غیر انتفاعی را انتخاب کنید، و در نهایت کدرشته های مجازی را انتخاب کنید. حالا چرا باید بدین

طریق عمل کنید؟ چون ممکن است رتبه های قبل از شما به دلایل خاص: متاهل بودن، شاغل بودن،

…. امکان انتخاب کدرشت ههای روزان هی شهری غیر از شهر خود را نداشته باشند و ناچارا شبانه شهرخود را به روزانه شهرهای دیگر ترجیح دهند و به لحاظ مالی هم مشکلی نداشته باشند. بنابراین اگر

 

شما از همان ابتدا شبان هها را انتخاب کنید، فرصت قبولی در روزانه را از دست خواهید داد. به عبارت

 

دیگر، ممکن است فردی به دلیل شرایط کاری و مشکلات سفر و جابجایی مجبور باشد، فقط و فقط

 

کدرشته روزانه و شبانه شهر خودش را انتخاب کند که این یک مورد خاص، محسوب می شود.

2. چهار معیار انتخاب رشته: معمولا چهار معیار در انتخاب رشته، وجود دارد که درجه اهمیت و الویت

هر یک از این معیارها برای افراد مختلف، متفاوت است. سوال: کدام یک از معیارهای زیر برای شما

از همه با اهمی تتر است؟ 1. اعتبار علمی دانشگاه محل تحصیل. 2. نزدیکی به محل زندگی شما .

3. وجود امکانات رفاهی و خوابگاه. 4. موقعیت های کاری آینده. اگر شما یک خانم هستید و علاقه ای

 

به درس خواندن در شهری غیر از شهر خودتان ندارید، اگر شما شاغل هستید و ممکن است قبولی

در شهر دیگر، مشکلاتی برای شما ایجاد کند، اگر شما علاقه ای به ترک خانواده ندارید، اگر شما

 

دوست دارید در شهر خودتان تحصیل کنید، یعنی الویت دوم (نزدیکی به محل زندگی شما)، از همه

 

با اهمیت تر است و سایر الوی تها را تحت تاثیر قرار م یدهد و به تبع آن روی انتخا ب ها و تعیین

 

الویت انتخاب رشته شما، اثر می گذارد. بنابراین برای یک دانشجوی مشهدی که این الویت، برایش

در درجه اهمیت است، احتمالا انتخاب روزانه مشهد و شبانه مشهد، …. در الویت خواهد بود. هر چند

در اینجا مسال هی دیگری هم مطرح می شود. اینکه آیا این شخص توان مالی برای پرداخت شهریه را

دارد. اگر این توان مالی را دارد و برایش مشکلی پیش نم یآید، می تواند شبانه شهر خودش را قبل از

روزانه دیگر شهرها بزند. اما اگر مشکل مالی برایش ایجاد خواهد شد، ناچارا الویت انتخاب

دانشگاه های روزانه، بر الویت دانشگاه های شبانه نزدیک محل زندگی، برتری م ییابد. پس م یبینید

که من برای هیچ کدام از شما نم یتوانم انتخاب رشته کنم. چون هر کس شرایط خاص خودش را

دارد. راهنمایی های ارائه شده هم بیشتر به جهت هدایت فکری شما، در جهت صحیح می باشد .

هم « بعد مسافت » ممکن است شخصی برایش اهمیت نداشته باشد، در کدام شهر قبول شود و

برایش اهمیتی ندارد. در این صورت بهتر است این شخص، از بهت رین دانشگاه روزانه مورد

علاقه اش شروع کند و به بدترین دانشگاه روزانه (البته به نظر خودش، بدترین دانشگاه روزانه) ختم

بر سایر معیارها، برتری می یابد. در این میان، بیان یک نکته، ،« معیار اعتبار علمی » نماید. در اینجا

خالی از لطف نیست. به نظر من اهمیتی ندارد در کدام دانشگاه روزانه، تحصیل کنید. چه می خواهد

 

قطب باشد و چه م یخواهد قطب نباشد. آنچه اهمیت دارد، تلاش و پشتکار خودتان خواهد بود که

شما را در آینده، فردی متفاوت در رشته، بار خواهد آورد. به همین خاطر، من سعی م یکنم به لحاظ

اعتبار علمی، دانشگا هها را طبق هبندی نکنم و انتخاب آن را به خودتان واگذار نمایم. تنها تاثیری که

 

گروه ها و اساتید دانشگاه های محل تحصیل، بر شما خواهند داشت، این است که رویکردهای فکری

خویش را در شما تقویت خواهند نمود و ناخودآگاه شما نیز در آینده در جهت این رویکردهای فکری،

 

دانشگاه های مختلف، مطالب مربوطه را از « امکانات رفاهی و خوابگاه » حرکت خواهید کرد. در رابطه با

 

دفترچه استخراج نمایید تا با دید مناسب تری نسبت به انتخاب شهری غیر از شهر خودتان، اقدام

 

شاید در این رابطه، شهر تهران، :« موقعیت های کاری آینده » . نمایید. حالا می ماند معیار چهارم

برتری محسوسی نسبت به بقیه شهرها داشته باشد. در عین حال، رشته شما و پتانسیل های صنعتی

و سخت افزاری یک شهر خاص (برای آن رشته) هم م یتواند موثر باشد. به عبارتی، این به معنای

عدم وجود موقعی تهای کاری در شهرهای دیگر نیست. اما تهران، موقعیت هایی دارد که نسبت به

بقیه شهرها برجسته تر است. اکثر همای شهای مهم علمی و ملی در شهر تهران برگزار م ی شود و

 

هفته یا ماهی نمی گذرد، مگر اینکه همایشی در تهران، در رابطه با رشت ههای مختلف برگزار م یشود و

 

این مورد برای یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی، بسیار اهمیت دارد . اکثر ناشران تخصصی ، در

 

تهران ساکن هستند و شما به راحتی م یتوانید به منابع مورد نیاز در دوره کارشناسی ارشد، در تهران

 

دسترسی یابید و از این بابت، محدودیت هایی وجود ندارد. اکثر اعلامیه های استخدامی، کارآموزی و

برای ساکنین تهران اعلام م یشود. اکثر سازمان های با اهمیت در تهران هست ند. برخی از

دانشگاه های شهر تهران، به نسبت سایر شهرها دارای اساتیدی جوا نتر و به روزتر هستند. همه ی

 

اینها را گفتیم تا به این نتیجه برسیم، احتمالا اگر کسی الویت چهارم برایش از الوی ت های دیگر

 

مهمتر است، باید بداند که در این رابطه، تهران برتری محسوسی نسبت به سایر شهرها دارد . هر

 

چند گفتم این یک تجویز کلی برای تمام رشته ها نیست و هر رشته با توجه به پتانسی لهایی که دارد

 

ممکن است در شهری دیگر، موقعیت مناسب تری داشته باشد. آنچه هم بیان شد، جنبه های کلی

انتخاب یک شهر ایده آل برای یافتن موقعیت های کاری بیشتر است.

 

سعی کنید حتما پی شنویس فرم انتخاب رشته اینترنتی را پرینت بگیرید و قبل از انتخاب رشته اینترنتی،

کد رشته ها را وارد نمایید تا هنگام انتخاب رشته اینترنتی، با دقت و سرعت، کد رشته ها را در سایت

 

سنجش وارد نمایید. به علاوه می توانید یک کپی از انتخا بهای خود را به همراه داشته باشید و قبل از

 

انتخاب رشته اینترنتی، به دانشگا ههای مورد نظر خود مراجعه کنید و از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در

 

رابطه با الوی تهای انتخابی تان مشورت بگیرید. همچنین از وضعیت گروه مورد نظر، دانشگاه مورد نظر،

…. سوال کنید و از موضوعات مورد علاقه اساتید آگاه شوید و با جو آن گروه و دانشکده، آشنایی نسبی

بیابید تا انتخاب صحی حتری داشته باشید. اینکه بیان شد از موضوعات مورد علاقه اساتید از طریق

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی آگاه شوید، بدین علت است که شاید موضوعی که شما برای پایا ن نامه

 

می خواهید انتخاب کنید، مورد علاقه اساتید آن گروه خاص نباشد و برایتان مشکلاتی ایجاد شود. هر چند

 

معمولا دانشجویان دوره کارشناسی تا قبل از ورود به دوره ارشد، اطلاع کافی برای انتخاب موضوع مورد

 

نظر پایان نامه ندارند و پس از ورود به دوره ارشد، به انتخاب دست خواهند زد . در عین حال شای د

دوستانی پیدا شوند که از همان دوره کارشناسی علاقمندی های موضوعی مشخصی را دنبال می کنند.

یادآوری خیلی مهم : نظر به اینکه بر اساس نمره کل محاسبه شده برای هر یک از داوطلبان، گزینش علمی انجام م یگیرد، لذا ترتیب تقدم یا تاخر کدهای محل تحصیل انتخابی توسط داوطلب ،

هیچگونه تاثیر یا امتیازی در گزینش نهایی نخواهد داشت و منحصرا تقدم کد محل تحصیل، نشانگر

ترتیب علاقه داوطلب، به تحصیل در محل مربوط می باشد.

 

نکاتی درباره” انتخاب رشته کارشناسی ارشد” آزمون سراسری بخوانید
هر سال داوطلبان زیادی در آزمون ورودی دانشگاهها شرکت می کنندوبعد از حدود دوماه کارنامه نتایج اولیه آزمون خود را دریافت می کنند.تحلیل صحیح در نتایج اولیه این آزمون برای انتخاب رشته و گزینش بعدی مهم وسرنوشت سازاست.اما نحوه تحلیل این کارنامه ها بستگی به اطلاعات و تجربه افراد شرکت کننده داشته واگر اشتباهی در دریافت اطلاعات ویا راهنمایی بوجود آید ممکن داوطلب را از انتخاب رشته ناامیدویامنصرف و گمراه نماید.
در این مقاله به چند اشتباه رایج در این زمینه اشاره نموده و آنها را مطرح میکنیم
  • اشتباه اول: عده ای از داوطلبان که رتبه خود را اصطلاحا درخشان نمی بینند, با جمع زدن ظرفیت پذیرش یک یک دانشگاههای مورد انتخاب رشته و محاسبه فاصله رتبه خود از عدد بدست آمده, از انتخاب رشته منصرف می شوند. اشتباه این عزیزان از آنجا ناشی می شود که آنها با نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاهها آشنایی ندارند .
  • اشتباه دوم: با توجه به اینکه نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد براساس علاقمندی داوطلب می باشد, این مطلب به خوبی توسط انتخاب رشته کنندگان تفهیم نشده و گروهی در ترتیب کردن رشته های مورد تقاضای خود دچار اشتباه می شوند.
  • اشتباه سوم: عدم آشنایی صحیح از سهمیه ثبت نامی در آزمون کارشناسی ارشد ,امتیازات و نحوه تخصیص معدل.
  • اشتباه چهارم: عدم انتخاب رشته های متناسب با رتبه داوطلب که شاید این اشتباه بدترین و مهمترین بین آنها باشد.فراموش نکنید بازه مطلوب و متناسب با رتبه خود باید انتخاب شود,در غیر اینصورت فرصت انتخاب رشته خود را از دست میدهید.انتخاب این بازه مناسب نیازمند به اطلاعات آماری داشته ودر دسترس همگان نیست.

 

« موفق باشید »

 

 

 

برای مطالعه راهنمای انتخاب رشته ارشد 92 کلیک کنید

 

 

ارسال دیدگاه

47
0

42 نظرات جدید
5 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
12 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
Niloofar

سلام من رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتعداری رتبم١٢٠شده اخرین نفر مجاز١٢٠۶بوده.روزانه سنندج و ملایر میتونم بیارم؟روزانه چه شهراییرو میشه بیارم؟تو سایت ماهان و مدرسان شریف هیچ اطلاعاتی در مورد رشته من نیست

safari

سلام
میشه کارنامه رتبه های برترارشد رشته خاکشناسی رو نشون بدین.ممنون

سلام . کسی میدونه امسال ظرفیتارو برا ارشد روزانه بالا بردن درسته یا نه؟

رتبه 476 رشته علوم دامی دانشگاه روزانه ارشد قبول میشه؟ کجاها؟

رها

سلام پارسال که 454 نفر روزانه میگرفتن توی تکمیل ظرفیت تا500روزانه جیرفت قبول بودن.امسال ظرفیتا کمتره.و 450روزانه یاسوج قبول بوده

salam , merc faghat man to entekhabam shahraiio ke gofti nazadam
ehtemale ghabolim to zanjan nisti؟

فاطمه

با سلام من در رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی درس میخونم . رتبه م در کنکور 838 شده .
اصلاح و ژنتیک و طرح:14
تغذیه:17
زبان:سفید
بیوشیمی:10

ابوالفضل

زبان=1/1-
آلی=5/75
معدنی=23/33
تجزیه=6/67
شیمی فیزیک=14/94
کاربردی=0
گرایش 1و8=تراز 2563 و رتبه 3718
گرایش3 = تراز 2722 و رتبه 3075
گرایش4 = تراز 2394 و رتبه 4085
گرایش2 = تراز 2353 و رتبه 4669
* سربازمو اصلا زمان ندارم
احتمال قبولیم در دانشگاههای روزانه هست ؟

سعید

خیر احتمال قبولی روزانه ندارید شاید غیر انتفاعی ان هم شانس کمی دارید پس واقع نگر باشید و برای سال اینده درس بخوانید.

Pouya

ba salam
Ba rotbeye 411 microbiology va 472 biotechnology emkane ghaboolie shabanehaye tehran vojood dare?

بيتا

sلام. جایی هست برای دیدن کارنامه های قبولی های سال گذشته رشته شیمی؟ یا انتخاب رشته؟ مدرسان شریف هم که میگن انتخاباش درست و خوب نیست . میشه یه جای خوب رو بهم معرفی کنید.

سلام منم دنبال یه همچین برنامه ای هستم. اگه با خبر شدی بمنم خبر بده مرسی

سید فخرالدین هاشمی

سلام مجموعه تاریخ
گرایش اسلام و تشیع رتبه 87
گرایش ایران اسلامی و انقلاب اسلامی و سه گرایش مطالعاتی و … رتبه 93
ایران باستان رتبه 163
عمومی جهان رتبه 493
شانسم خوبه ولی می خوام بهترین انتخاب رو انجام بدم
لطفا راهنمایی کنید
اولویتم شیراز و قم و اصفهان هست

نازی

با عرض سلام با رتبه 6000 رشته عمران امکان قبولی در دانشگاه شبانه را دارم؟

محسن جعفری جبلی

سلام منم 4000 شدم موندم قبول میشم یا نه .چیزی فهمیدی به منم خبر بده مرسی

بیم و امید

با عرض سلام
رتبه 324 حسابداری
زبان سفید
حسابداری مالی 31.58
حسابداری صنعتی 38.8
ریاضی امار 48.72
حسابرسی 70
کجا قبول میشم؟ ممنون

زیبا

سلام و خسته نباشید
من رتبه 226 جامعه شناسی اوردم کلا 205 نفر برا روزانه میخواد
به نظر شما من دانشگاه روزانه میتونم قبول بشم ؟
مثلا روزانه ی رشت یا کرمانشاه
باتشکر

محمد الف

با سلام رتبه 108 فقه و مبانی حقوق شدم. کل کشور حدود 150 تا روزانه میخواد و شهر قم 50 تا میخواد 30 تا مرد 20 تا زن.آیا در روزانه قم قبول میشم؟
اگر فرضا روزانه قبول شم و نرم فقط از کنکور ارشد سال بعد محروم میشم یا از آزمونهایی که موسسات عالی یا مثلا دانشگاه معارف قم برای ارشد که در تابستان برگزار میکند و مدرک معتبر زیر نظر سازمان سنجش دارند نیز محروم میشوم؟؟؟؟

محمد

مهندسی شیمی رتبه589

امین ایزدخواه

سلام با عرض پوزش می خواستم بپرسم با رتبه 2460 عمران سراسری سازه ( روزانه یا شبانه ) امکان قبولی هست ؟ اگر هست کجا ؟

نیلوفر

رتبه 467 بیوتکنولو}ی کشاورزی…. هیچ کدوم از سایتهایی که معرفی کردید تخمین شهر برای این رشته رو نداره…..با این رتبه اصلا قبولی در کار هست؟

زهره

با رتبه 143 نرم افزار چه دانشگاهی قبول میشی؟


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

زهرا

سلام از تبلیغ سوم به بعد خیلی دیر بالا میاد الان من امدم کافی نت تا بتونم بیام سایتتون


پاسخ : درستش کردم .ممنون از اطلاع رسانیتون

لیلا

ماهان انتخاب رشته مجازی نداشت.مدرسان شریف هم برای من که ادبیات فارسی هستم رشته جغرافی رو آوردچکار کنم

زهرا

سلام بازم سایتتون با مشکل بالا میاد تو رو به اون خدا یه کاری بکنید نزدیکه کنکوره


پاسخ : دقیقا بگید کدوم قسمت به بعد دیر بالا میاد

سارا

رشته ارشد عمران
رتبه کل: 12480
میشه لطفا منو در انتخاب رشته گرایش سازه راهنمایی کنید


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

MoM

رشته فناوری اطلاعات (IT)

زبان تخصصی 4/44
دروس مشترک /ساختمانهای گسسته -ساختمان های دا 16/09
اصول ومبانی مدیریت سفید
اصول طراحی پایگاه داده ها 50/00
هوش مصنوعی 38/89
سیستم های عامل سفید
معماری کامپیوتر سفید

گرایش تجارت الکترونیکی و مهندسی فناوری اطلاعات : رتبه 1349
گرایش امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری : رتبه 1237
اگه میشه منو در انتخاب رشته راهنمایی کنید؟
کجا میتونم قبول بشم ؟روزانه یا شبانه ؟


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

مریم

با رتبه743 رشته روابط بین الملل که مجازشدم ایا قبول مبشم یا خیر مرسی


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

سمیه

زبان 3/33
روانشناسی تربیتی 16/67
روشهاوفنون تدریس 36/67
امار8/33
اصول وفلسفه -6/66
سنچش واندازه گیزی 3/33
مدیریت اموزشی-5/00
مقدمات و برنامه ریزی اموزشی و درسی1/67
نظارت وراهنمایی 8/33
تکنولوزی سفید
تعلیم وتزبیت اسلامی 48/33
کدوم شهر احتمال قبولی است؟


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

lمحمد

اها درصدام
سیالات 40
جامدات 45
ارتعاشات 36
ریاضی 13.33
زبان هم نزدم.


پاسخ : مرسی از اینکه درصدهات رو گذاشتی . کاش رتبت رو هم می نوشتی

محمد

سلام
من مکانیکم رتبم هم توی تبدیل انرژی شده 610 و توی طراحی کاربردی شده 596 . با توجه به اینکه ظرفیت ها کم شدن به نظرتون مشهد روزانه میارم؟؟ حداقل توی طراحی و بهترین حالتش توی تبدیل؟


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

فیزیک 86

باسلام
فیزیک هستم بامعدل 13.73 اهل مشهد
رتبه 784
پایه 33.33
زبان19
کوانتوم 3
مغناطیس 8
بقیه سفید
میشه بفرمایید روزانه فردوسی قبول میشم یا نه؟


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

roghyeh

رتبه2595اقتصاد
زبان23/33
خرد29/17
کلان5/33
ریاضی12
دروس تخصصی(6درس)6/67
آمار سفید
لطفا کمکم کنین امکان قبول شدن هس با این رتبه؟


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

سارا

رشته شیمی کاربردی

سفید زبان عمومی وتخصصی
15/56 شیمی الی
18/39 شیمی معدنی
13/79 شیمی تجزیه
1/11 شیمی فیزیک
2/22 شیمی کاربردی

مهدی

رتبه 2833 مکانیک.زبان 15 سیالات 16 جامدات 20 دینامیک 37 ریاضی 5
با این رتبه کجا میتونم قبول بشم؟
ممنون

زهرا

سلام ادبیات فارسی
رتبه2251کجاروانتخاب کنم ؟


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

عبدالله غلامی

رتبه 348 الهیات گرایش ادیان وعرفان شدم قبول میشم


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

ALI

کنترل+33

سارا

سلام.رتبه من 4490 رشته مدیریت اجرایی هستم. زبان عمومی 6 درصد-زبان تخصصی 11 درصد- استعداد و آمادگی تحصیلی 31/67 درصد- دانش مسایل روز 32/22 درصد- نظریه های عمومی مدیریت 3- درصد- زبان فارسی 12 درصد- ریاضیات عمومی 1 و 2 سفید
احتمال قبولی دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

ALI

زبان10
ریاضی 0
مدار وماشین10-
کنترل33-
بررسی-15
مغناطیس22
رتبه مخابرات6000
رتبه قدرت8000

مانیا

سلام رتبه ام 1732 رشته اقتصاد زبان 2/21- خرد 18/06 کلان 26/39 ریاضی 9/32 – امار سفید تخصصی 44/00

سلام.
ممنون از اطلاعاتی که جمع آوری کرده اید.
حداقل لینک منابع را هم میگذاشتید.

http://www.entekhabyar.com/pages/articles.php?id=6
http://libarshad1388.blogfa.com/post-252.aspx


پاسخ : ببخش حواسم نبود که بنویسم . ممنون از اینکه شما نوشتین

هستي

سلام با رتبه16 ژنتیک آیا شانس قبولی در رشته ژنتیک دانشگاه تربیت مدرس یا شهید بهشتی وجود دارد؟


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

جواد

سلام بارتبه 7230 زبان فارسی کجا را انتخاب کنم


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

ehsan

salam
ba rotbeye 1600 havafaza koja ehtemale ghaboli hast?


پاسخ : برای انتخاب رشته مجازی به سایتهایی چون مدرسان شریف و ماهان و … مراجعه کنید

jabersaber

با سلام و خسته نباشید
ببخشید سولات و کلید کنکور رشته زبان خارجه سال 90 لینکاش کار نمی کنه.
لطفاً رسیدگی کنید.
باتشکر


پاسخ : از لینکهای پرشین گیگ استفاده کن . سرور لینک مستقیم از دیشب تا حالا مشکل پیدا کرده

اصغر مرشدی

مهندسی کامپیوتر

زبان = 0
ریاضی = 11
دروس مشترک – ساختمان داده = 35
معماری کامپیوتر = 0
هوش مصونوعی = -1
نرم افزار = 45

تبلیغات متنی