دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری 1403

سوالات و پاسخ کلیدی کنکور دکتری 1403 جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. برای دانلود سوالات و پاسخ آزمون دکتری ۱۴۰۳ به ادامه مطلب بروید. آزمون دکترا 1403 در تاریخ 3 اسفند ماه 1402 برگزار شد. 

 

دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی اضافه شد

 

 

مشاوره قبولی آزمون دکتری و مصاحبه دکتری با رتبه های برتر این آزمون
مرکز مشاوره سایت کنکور

 

در کانال تلگرام دکتری سایت کنکور عضو شوید

uni_k@

 

کد عنوان پاسخ کلیدی دریافت دفترچه
601 زبان وادبیات فارسی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
602 علوم جغرافیایی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
603 سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
604 ترجمه -زبان وادبیات عربی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
605 علوم اقتصادی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
606 علوم ورزشی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
607 تاریخ پاسخ کلیدی دفترچه سوال
608 علوم اجتماعی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
609 مددکاری اجتماعی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
610 الهیات ومعارف اسلامی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
611 فلسفه پاسخ کلیدی دفترچه سوال
612 علوم تربیتی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
613 روان شناسی /1 پاسخ کلیدی دفترچه سوال
614 سنجش واندازه گیری پاسخ کلیدی دفترچه سوال
615 روان شناسی /2 پاسخ کلیدی دفترچه سوال
614 علم اطلاعات ودانش شناسی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
617 حقوق پاسخ کلیدی دفترچه سوال
618 علوم سیاسی وروابطبین الملل پاسخ کلیدی دفترچه سوال
619 مطالعات جهان پاسخ کلیدی دفترچه سوال
620 مدیریت پاسخ کلیدی دفترچه سوال
622 مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز پاسخ کلیدی دفترچه سوال
623 گردشگری پاسخ کلیدی دفترچه سوال
624 حسابداری پاسخ کلیدی دفترچه سوال
625 علوم ارتباطات پاسخ کلیدی دفترچه سوال
626 باستان شناسی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
627 محیط زیست پاسخ کلیدی دفترچه سوال
628 مطالعات زنان پاسخ کلیدی دفترچه سوال
629 مدرسی معارف اسلامی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
630 علوم ومهندسی محیطزیست پاسخ کلیدی دفترچه سوال
631 مهندسی مکانیک ومکانیزاسیون کشاورزی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
632 علوم ومهندسی باغبانی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
633 علوم ومهندسی صنایع غذایی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
634 اقتصادکشاورزی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
635 مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
636 مدیریت حاصل خیزی -زیست فناوری ومنابع خاک پاسخ کلیدی دفترچه سوال
637 علوم دامی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
638 علوم ومهندسی آب پاسخ کلیدی دفترچه سوال
639 ژنتیک وبه نژادی گیاهی وبیوتکنولوژی کشاورزی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
640 اگروتکنولوژی واگرواکولوژی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
641 ترویج -اموزش وتوسعه کشاورزی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
642 حشره شناسی کشاورزی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
643 بیماری شناسی گیاهی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
644 علوم ومهندسی جنگل پاسخ کلیدی دفترچه سوال
645 علوم ومهندسی شیلات پاسخ کلیدی دفترچه سوال
646 علوم ومهندسی مرتع وابخیزداری پاسخ کلیدی دفترچه سوال
647 مدیریت وکنترل بیابان پاسخ کلیدی دفترچه سوال
648 مدیریت پروژه وساخت پاسخ کلیدی دفترچه سوال
649 معماری پاسخ کلیدی دفترچه سوال
650 شهرسازی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
651 پژوهش هنر پاسخ کلیدی دفترچه سوال
652 مرمت پاسخ کلیدی دفترچه سوال
653 تئاتر پاسخ کلیدی دفترچه سوال
654 طراحی صنعتی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
655 جراحی دامپزشکی /دستیاری  پاسخ کلیدی دفترچه سوال
656 مامائی وبیماری های تولیدمثل دام /دستیاری پاسخ کلیدی دفترچه سوال
657 بیماری های داخلی دام های کوچک وبزرگ /دستیاری پاسخ کلیدی دفترچه سوال
658 رادیولوژی دامپزشکی /دستیاری /  پاسخ کلیدی دفترچه سوال
659 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی /دستیاری پاسخ کلیدی دفترچه سوال
660 پاتولوژی دامپزشکی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
661 بهداشت وبیماری های پرندگان وابزیان /دستیاری پاسخ کلیدی دفترچه سوال
662 بیوشیمی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
663 بهداشت موادغذایی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
664 بهداشت خوراک دام پاسخ کلیدی دفترچه سوال
665 اپیدمیولوژی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
666 میکروبیولوژی دامپزشکی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
667 ایمنی شناسی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
668 بیوتکنولوژی دامپزشکی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
669 فناوری تولیدمثل دردامپزشکی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
670 سم شناسی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
671 فارماکولوژی دامپزشکی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
672 فیزیولوژی دامپزشکی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
673 اناتومی وبافت شناسی مقایسه ای پاسخ کلیدی دفترچه سوال
674 اموزش زبان وادبیات فرانسه پاسخ کلیدی دفترچه سوال
675 اموزش زبان روسی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
676 اموزش زبان المانی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
677 اموزش زبان وادبیات انگلیسی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
678 زبان شناسی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
679 زبان های باستانی ایران پاسخ کلیدی دفترچه سوال
680 علوم زمین /1 پاسخ کلیدی دفترچه سوال
681 علوم زمین /2 پاسخ کلیدی دفترچه سوال
682 شیمی /1 پاسخ کلیدی دفترچه سوال
683 شیمی /2 پاسخ کلیدی دفترچه سوال
684 هواشناسی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
685 زیست شناسی گیاهی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
686 زیست شناسی جانوری ودریا پاسخ کلیدی دفترچه سوال
687 زیست شناسی سلولی ومولکولی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
688 امار پاسخ کلیدی دفترچه سوال
689 ریاضی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
690 فیزیک پاسخ کلیدی دفترچه سوال
691 ژئوفیزیک پاسخ کلیدی دفترچه سوال
692 علوم کامپیوتروبیوانفورماتیک پاسخ کلیدی دفترچه سوال
693 علوم شناختی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
694 مهندسی برق پاسخ کلیدی دفترچه سوال
695 مهندسی عمران پاسخ کلیدی دفترچه سوال
696 مهندسی نقشه برداری پاسخ کلیدی دفترچه سوال
697 مهندسی مکانیک /1 پاسخ کلیدی دفترچه سوال
698 مهندسی مکانیک /2 پاسخ کلیدی دفترچه سوال
699 مهندسی هوافضا پاسخ کلیدی دفترچه سوال
700 مهندسی معدن پاسخ کلیدی دفترچه سوال
701 مهندسی پلیمر پاسخ کلیدی دفترچه سوال
702 مهندسی محیطزیست پاسخ کلیدی دفترچه سوال
703 مهندسی پزشکی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
704 مهندسی صنایع پاسخ کلیدی دفترچه سوال
705 مهندسی نفت پاسخ کلیدی دفترچه سوال
706 مهندسی کامپیوتر پاسخ کلیدی دفترچه سوال
707 مهندسی فناوری اطلاعات پاسخ کلیدی دفترچه سوال
708 مهندسی متالورژی ومواد پاسخ کلیدی دفترچه سوال
709 مهندسی شیمی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
710 فناوری نانو پاسخ کلیدی دفترچه سوال
711 مهندسی هسته ای پاسخ کلیدی دفترچه سوال
712 مهندسی نساجی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
713 مهندسی مکاترونیک پاسخ کلیدی دفترچه سوال
720 زبان انگلیسی -عمومی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
721 زبان عربی -عمومی  پاسخ کلیدی دفترچه سوال
722 زبان فرانسه -عمومی پاسخ کلیدی دفترچه سوال
723 زبان روسی -عمومی  پاسخ کلیدی دفترچه سوال
724 زبان المانی -عمومی  پاسخ کلیدی دفترچه سوال
750 استعدادتحصیلی  پاسخ کلیدی دفترچه سوال

 

در کانال تلگرام دکتری سایت کنکور عضو شوید

uni_k@

ارسال دیدگاه

111
0

54 نظرات جدید
57 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
74 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
عادل

سلام دوستان کسی میدونه این نتایج کی اعلام میشه؟ سال قبل 27 فروردین ماه اعلام کردند.

مجید

سلام،کسی رشته حسابداری هست؟

حسابداری

سلام بله

حسین

کسی رشته میکروبیولوژی هست؟

فاطیما

سلام. کلید سوالات گذاشته شده دوستان می تونید ببینید.

Baktash

دم سایتتون گرم

A

ببخشید یه سوال سالهای قبل کلید کی منتشر میشد؟

محمد

دو روز بعد آزمون

وحید

نه پارسال هم دیر منتشر شد، حدودای 10 روز بعد گذاشتند

وحید

پس مشکل مربوط به دو سال اخیر هستش

حسین

دیگه شورش رو دراوردن

امیر

این کلیدها کی میاد پس فکر کنم بعد از اعلام نتایج میخوان بگن

سعید

آزمون امسال از همون اولش مشکوک بود اولش که آزمون دکتری رو انداختن بعداز ظهر با کارشناسی ارشد یکجا گرفتن
دوما آزمون های زبان و ریاضی رو جدا گرفتن
سوما سوالات تخصصی رو گذاشتن آخر!!
اینم از کلید گمشته سوالات
؟!!!

دولت

انتشار کلید بستگی به میزان مشارکت در انتخابات داره

خودم

با سازمان سنجش تماس بگیرید ٠٢١۴٢١۶٣

محمد

سازمان سنجشی ها خداوند به خودتون و خانوادتون چنین برابر در عوض استرس بده..

علی

اجی مجی یا ترجی کلید بیا!
دیگه دیوونه شدیم بس که این سنجش سر کارمون گذاشت

محمد

پس کلید ازمون کی میاد تو این مملکت چخبره؟

محمد

پس این کلید ازمون ها چی شد؟

مصطفی

سلام
چرا پاسخ ها رو نمی ذارین بببینیم؟؟؟؟؟

فرهاد

دستاوردهای دولت رئیسی به سنجش هم رسیده

کوروش

لطفا توهین نفرمایید.

سامان

آقای وکیل دولت، بخاطر هزاران حق و حقوق روحی و روانی و مالی… که همینجوری هر روز از مردم بدبخت ضایع میشه هم ناراحت میشی؟

فرشید

توهین به شخصیت ماست که به خاطر یه کلید پاسخنامه روزی صد بار به این سایت ها سر میزنیم

مامان مدرسه

خب حالا… دعوا نکنید با هم دوست باشید…

حسین

یه کلید که از قبل آماده است چرا نباید دو روز بعد آزمون منتشر بشه…یه خبرایی هست…

محسن

واقعا تعجبم مگه میشه شما سوال طرح کنید سوالات رو بدین بعد کلید سوال رو از قبل نداشته باشید و بعد از ازمون بگردید دنبال کلید سوال کجای دنیا اینجویه؟
کلید سوال باید قبل از ازمون تحلیل بشه نه بعد از ازمون

علی

مردم‌آزارترین و بی برنامه‌ترین سازمان در بین سازمان‌ها در پاسخگویی به مردم سازمان سنجش است.

خودم

هشت روز از کنکور گذشت این همه تعلل برای پخش نکردن کلید هیچ توجیه منطقی نداره . برای سازمان سنجش و مدیریت و سیستمشون متاسفم که همیشه آدمو ناامید میکنن . حداقل به خودشون زحمت بدن اعلام کنن کی میخان کلید رو بارگزاری کنن

سنجش

کلیدی در کار نیست اساتید دارن برگه هارو تصحیح می کنن…

رضا

🤣🤣🤣🤣🤣

بهار

واقعا گل گفتی…..دمت گرم🤣

بی نام

حداقل کاش سنجش اطلاع رسانی کنه کی کلید رو بارگذاری میکنه ما هر روز ده بار سایت رو چک نکنیم . یه کاری میکنن ادم از کنکور دادن پشیمون میشه

حسین

اون از دولت این از سنجش. حتما رای میدیم!

علی

آخه چرا این کلید نمیاد
سنجش شماره تماس نداره زنگ بزنیم بگیم بابا اذیت نکنید
اعصاب و روانمون به هم ریختید

احمد

هیچ دلیل منطقی برای این همه تاخیر در انتشار کلید وجود نداره، حداکثر دو روز طول میکشه

امین

جواب سوالات استعداد تحصیلی ۱۴۰۳
1-گزینه ۴
2- گزینه ۱
3-گزینه ۳ ( ولی من خودم گزینه ۲ را زدم)
4-گزینه ۲
5-گزینه ۴
6-گزینه ۱
7-گزینه ۴
8-گزینه ۱(دوازده تا سیب )

کاکو

عکسه مشکل داره. عوضش کنید بهتره‌ها. مرسی.

ساسان

شما مشکل داری وگرنه به این مسائل جزئی توجه نمیکنی

nazemi

مشکل ذهن شما داره دوست عزیز، وگرنه ما حتی بهش توجه نکردیم

جواد

دلیلش اینکه ماااااا میگی

جاناتان

لطفا عکس رو اصلاح کنید. +۱۸ هست.

سورنا

آره واقعا…
متاسفانه اینجا یک محیط آکادمیک و علمی است و نه یک مجله زرد زنانه! چنین تصاویری، شایسته این سایت نیست.

مرتضی

احسنت

تست

ما هم معترضیم

جواد

احسنت

رضا

کدوم عقل میگه ذهن رو دو ساعت با دو دفترچه ضریب۱ خسته کنی بعد دفترچه تخصصی رو تحویل بدی
با این وضع برگزاری آزمون،احتمالا کلید هم پر از اشتباه باشه

اصغر

جدی؟ سال‌های پیش که اول دفترچه تخصصی رو میدادند و بعد زبان و استعداد رو، امسال عوض شده؟!

سید

سلام
جواب سوالات استعداد
٨. گزینه ١
٩.گزینه ٢
١٠. گزینه ۴
۱۱. گزینه ٣
۱۲ گزینه ٢
۱۳. گزینه ٣
۱۴. گزینه ۴
۱۵. گزینه ٢
۱۶. گزینه ١
۱۷. گزینه ۱
۱۸. گزینه ۳
۱۹. گزینه ۲
۲۰. گزینه ۳

eli

بقیش چی پس

سید

اینارو صد در صد مطمئنم چون حلیات هستند ولی بقیه متن و استنباط هستند نمیشه صد در صد مطمئن بود

پارسا

سوال 17 گزینه 3 صحیح است. به اشتباه 1 زدید. تصحیح بفرمایید

سید

نخیر دوست عزیز گزینه سه میگه فرش ۹ متری لاکی
ولی فرش ب نمیتونه همرنگ ا باشه و ا همرنگ د است و د خود سوال گفته لاکی
از درست بودن این جوابه مطمئن باش

الی

چرا پاسخنامه رو قرار نمیدین؟ چن روز صبر کنیم خسته شدیم بخدا

محمد هاشمیان

سوال۶۷ دکتری مکانیک جامدات گزینه ۳ صحیح است

رضا

سوال ۷۵ دکتری جامدات کدوم گزینه درسته؟

محمد هاشمیان

سوال ۶۸ دکتری مکانیک جامدات گزینه ۴ صحیح است

مجتبی

سایت محترم وقت مردم حق الناسه،بخاطر دیده شدن لینک گذاشتین کلید سوالات دکتری!
میان می بینند سوالاته!؟
این درست نیست.

habib63

چرا دانلود نمیشه…

علی

سلام
تونستید سوالات دروس تخصصی رو دانلود کنید؟

سعید

چرا کلید سوالات رو نمیدن، منتظر چی هستن

reza

ممنون که بالاخره شما قرار دادید

امیری

سلام وقت بخیر، ممنون بابت این سایت، اما انتقادی دارم، وقتی هنوز کلید آزمون ۱۴۰۳ رو نذاشتید چرا تیتر زدید !؟! سر کاریم؟ دور باطل هستش هی از این صفحه به اون صفحه و بعدش دوباره صفحه مشابه!!!!!

مجتبی

سالهای قبل چند روز بعد سوالات منتشر می شد

ر

همش سایت رو چک میکنم که زودتر اضافه بشه

محمد

سلام و عرض ادب
ممنون از زحماتتون
بهترین آرشیو رایگان این آزمونها هستید

یک ابله

شمام مث من تا آخرش رفتید تا فهمیدید سرکاریه؟

ابوالفضل

بچه های مهندسی مکانیک کسی اینجا هست ؟

تقی

سلام در خدمتم

عباس

سطح سوالات امسال چطور بود

تقی

زبان راحت بود استعداد متوسط و تخصصی متوسط رو به سخت یعنی میانگین 30 درصد قبولی

محمد هاشمیان

سلام نسبت به ۹۹ که من کنکور دادم واقعا تخصصی ها ساده بود و همه از کتب مدرسان شریفه!!!!!!!!!!
موفق باشید!

سامان

خدا کنه زودتر بیاد

سامان

پس کی قراره بیاد

علی

دمتون گرم . منتظرم هر چه سریعتر بارگذاری بشه

علی

چجوری سوالات آزمون دیروز دانلود کنیم؟

علی

چجوری سوالاتآزمون دیروز و دانلود کنیم؟

عبداله

سلام و درود
با ۳۵تست شانس قبولی هس؟

عبداله

در ازمون دکتری ادبیات عرب

سیمین

35 تا تخصصی؟
درست باشه حتما قبولین

مهدی

لطفا زودتر بذارید

تبلیغات متنی