تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 1401-1402

شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 1401-1402 اعلام شد. شهریه دانشگاه غیرانتفاعی در پذیرش دانشجو از طریق با آزمون و بدون کنکور تفاوتی ندارد. متقاضیان تحصیل در هر یک از مقاطع کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های غیر انتفاعی، پیش از انتخاب رشته باید از میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی ۱۴۰۱ اطلاع داشته باشند. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب بروید.

شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 1401-1402

شهریه دانشگاه غیر انتفاعی بر اساس تصمیمات اعضای هیئت امنا دانشگاه هر ساله 10 الی 15 درصد افزایش پیدا می کند. دانشجویان این دانشگاه لازم است در هر ترم شهریه مصوب هئیت امنا دانشگاه را پرداخت نموده تا مجاز به حضور در کلاس درس باشند. شهریه دانشگاه غیر انتفاعی شامل شهریه ثابت و متغیر است که شهریه ثابت در تمام طول مدت تحصیل دانشجو ثابت است ولی شهریه متغیر با توجه به واحدهای درسی اخذ شده تغییر پیدا می کند.

شهریه دانشگاه غیرانتفاعی در پذیرش دانشجو از طریق با آزمون و بدون کنکور تفاوتی ندارد ولی لازم است داوطلبان پیش از ثبت نام از شهریه این دانشگاه در رشته خود مطلع شوند و در صورت داشتن توان مالی جهت پرداخت شهریه، نسبت به انتخاب رشته دانشگاه غیر انتفاعی اقدام نمایند. 

شهریه کاردانی دانشگاه غیر انتفاعی 1401 – 1402:

دانشگاه غیرانتفاعی جزو دانشگاه شهریه پرداز محسوب می شود. رشته های مقطع کاردانی این دانشگاه شامل رشته های کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته است که شهریه این دو مقطع تقریبا برابر است. به گفته رئیس دانشگاه های غیرانتفاعی شهریه کاردانی دانشگاه غیر انتفاعی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ بنا به صلاحدید دانشگاه ها می تواند به میزان 10 الی 15 درصد افزایش یابد.

شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 1401-1402

جدول بالا هزینه های مقطع کاردانی دانشگاه غیرانتفاعی با افزایش 10 الی 15 درصدی نسبت به سال گذشته می باشد.

بر اساس این فرمول حداقل و حداکثر شهریه کاردانی غیرانتفاعی برای گروه علوم انسانی و سایر گروه ها به شرح زیر می باشد:

فرمول محاسبه شهریه ≈ شهریه ثابت + (8 * شهریه متغیر نظری تخصصی + 7 * شهریه متغیر واحد عمومی + 2 * شهریه نظری عملی)

با توجه به شهریه ثابت و متغیر ذکر شده در بالا فرض کنیم یک دانشجوی مقطع کاردانی فنی و مهندسی در یک ترم تحصیلی خود 8 واحد نظری تخصصی و 7 واحد نظری عمومی و 2 واحد نظری عملی برداشته باشد در اینجا شهریه این دانشجو را یکبار به صورت حداقل و یکبار به صورت حداکثر حساب می کنیم:

حداقل شهریه گروه آموزشی فنی و مهندسی مقطع کاردانی در یک ترم سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲، حدودا برابر با 13,850,000 (ریال) می باشد.

حداکثر شهریه گروه آموزشی فنی و مهندسی مقطع کاردانی در یک ترم سال تحصیلی 1401 – 1402 حدودا برابر با 19,500,000 (ریال) می باشد.

شهریه کارشناسی دانشگاه غیر انتفاعی 1401 – 1402:

مقطع کارشناسی دانشگاه غیر انتفاعی شامل کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است که این رشته ها در گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان ارائه می شود و عمدتا پذیرش در این دانشگاه به صورت بدون آزمون است. به گفته رئیس دانشگاه های غیرانتفاعی شهریه کارشناسی دانشگاه غیر انتفاعی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ بنا به صلاحدید دانشگاه ها می تواند به میزان 10 الی 15 درصد افزایش یابد.

شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 1401-1402

جدول بالا هزینه های مقطع کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی با افزایش 10 الی 15 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

بر اساس این فرمول حداقل و حداکثر شهریه کارشناسی غیرانتفاعی برای گروه فنی مهندسی به شرح زیر می باشد:

فرمول محاسبه شهریه ≈ شهریه ثابت + (8 * شهریه متغیر نظری تخصصی + 7 * شهریه متغیر واحد نظری عمومی + 2 * شهریه نظری عملی)

با توجه به شهریه ثابت و متغیر ذکر شده در بالا فرض کنیم یک دانشجوی مقطع کارشناسی فنی و مهندسی در یک ترم تحصیلی خود 8 واحد نظری تخصصی و 7 واحد نظری عمومی و 2 واحد نظری عملی برداشته باشد در اینجا شهریه این دانشجو را یکبار به صورت حداقل و یکبار به صورت حداکثر حساب می کنیم.

حداقل شهریه فنی و مهندسی یک ترم سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲، حدودا برابر با 17,550,000 (ریال) می باشد.

حداکثر شهریه فنی و مهندسی یک ترم سال تحصیلی 1401 – 1402، حدودا برابر با 23,400,000 (ریال) می باشد.

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی 1401 – 1402:

موسسات غیرانتفاعی بر اساس تعداد و کیفیت رشته محل هایی که ارائه می دهند می توانند رتبه خود را از موسسه به دانشگاه تغییر دهند از این رو شهریه کارشناسی ارشد موسسات غیرانتفاعی با دانشگاه های غیرانتفاعی کمی متفاوت بوده و داوطلبان می بایست در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. به گفته رئیس دانشگاه های غیرانتفاعی شهریه کارشناسی ارشد غیر انتفاعی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ بنا به صلاحدید دانشگاه ها می تواند به میزان 10 الی 15 درصد افزایش یابد.

شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 1401-1402

اعداد ذکر شده در جدول بالا هزینه های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی با افزایش 10 الی 15 درصدی نسبت به سال گذشته می باشد.

با توجه به اعداد و ارقام ذکر شده در جدول بالا اگر داوطلبی در ترم یک 8 واحد درسی داشته باشد، شهریه ترم یک وی به صورت زیر محاسبه می شود.

شهریه یک ترم با احتساب 8 واحد نظری = شهریه ثابت + (شهریه متغیر نظری * 8)

 

بر اساس این فرمول حداقل و حداکثر شهریه کارشناسی ارشد غیرانتفاعی برای گروه علوم انسانی و سایر گروه ها به شرح زیر می باشد:

  • حداقل شهریه کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی: 27,964,000 ریال
  • حداکثر شهریه کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی: 42,310,000 ریال
  • حداقل شهریه کارشناسی ارشد سایر گروه های آموزشی: 31,245,000 ریال
  • حداکثر شهریه کارشناسی ارشد سایر گروه های آموزشی: 46,920,000 ریال

هزینه دکتری دانشگاه غیر انتفاعی 1401 – 1402:

​جدول زیر پس از مقایسه مبالغ شهریه دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مختلف به دست آمده است. به گفته رئیس دانشگاه های غیرانتفاعی شهریه دکتری دانشگاه غیر انتفاعی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ بنا به صلاحدید دانشگاه ها می تواند به میزان 10 الی 15 درصد افزایش یابد.

شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 1401-1402

 

جدول بالا هزینه های مقطع دکتری دانشگاه غیرانتفاعی با افزایش 10 الی 15 درصدی نسبت به سال گذشته می باشد.

با توجه به اعداد و ارقام ذکر شده در جدول بالا اگر داوطلبی در ترم یک 8 واحد درسی داشته باشد، شهریه ترم یک وی به صورت زیر محاسبه می شود.

شهریه ترم یک = شهریه ثابت + (شهریه متغیر نظری * 8)

از طریق فرمول گفته شده می توان شهریه یک ترم برای گروه علوم انسانی و سایر گروه ها را با احتساب 8 واحد درسی به شرح زیر محاسبه کرد:

حداقل شهریه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی: 166,375,000 ریال

حداکثر شهریه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی: 188,431,000 ریال

آزمون دکتری شامل دو آزمون کتبی و شفاهی می باشد. آزمون کتبی از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود و در صورت کسب حدنصاب قبولی، آزمون شفاهی از طریق دانشگاه ها اعلام می شود.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی