پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

تست های درس ادبیات

تست های سبک جدید آرایه برای کنکور 97

تست های سبک جدید آرایه برای کنکور 97

تست های سبک جدید آرایه برای کنکور 97 یاشار ابری     یکی از دغدغه ها و نگرانی های دانش آموزان مواجه با تیپ های جدیدی از تست سر جلسه کنکور هست که قبلا آن را هیچ جا ندیده باشند و این که چگونه تیپ جدیدی ممکن ...

ادامه مطلب...