پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

قلمچی

دانلود آزمون 17 آبان 98 قلمچی

دانلود آزمون 17 آبان 98 قلمچی

دانلود آزمون 17 آبان 98 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دهم، یازدهم و دوازدهم و فارغ التحصیلان رشته های ریاضی، تجربی و انسانی ...

ادامه مطلب...
 • 17 آبان 1398
 • 18,075 بار
 • 33 نظر
 • قلمچی

دانلود آزمون 19 مهر 98 قلمچی

دانلود آزمون 19 مهر 98 قلمچی

دانلود آزمون 19 مهر 98 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دهم، یازدهم و دوازدهم و فارغ التحصیلان رشته های ریاضی، تجربی و انسانی ...

ادامه مطلب...
 • 19 مهر 1398
 • 30,970 بار
 • 104 نظر
 • قلمچی

دانلود آزمون 5 مهر 98 قلمچی

دانلود آزمون 5 مهر 98 قلمچی

دانلود آزمون 5 مهر 98 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دهم، یازدهم و دوازدهم و فارغ التحصیلان رشته های ریاضی، تجربی و انسانی ...

ادامه مطلب...
 • 5 مهر 1398
 • 16,234 بار
 • 37 نظر
 • قلمچی

دانلود آزمون 22 شهریور 98 قلمچی

دانلود آزمون 22 شهریور 98 قلمچی

دانلود آزمون 22 شهریور 98 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دهم، یازدهم و دوازدهم و فارغ التحصیلان رشته های ریاضی، تجربی و انسانی ...

ادامه مطلب...
 • 22 شهریور 1398
 • 10,668 بار
 • 7 نظر
 • قلمچی

دانلود آزمون 15 شهریور 98 قلمچی

دانلود آزمون 15 شهریور 98 قلمچی

دانلود آزمون 15 شهریور 98 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دهم، یازدهم و دوازدهم و فارغ التحصیلان رشته های ریاضی، تجربی و انسانی ...

ادامه مطلب...
 • 16 شهریور 1398
 • 10,252 بار
 • يک نظر
 • قلمچی

دانلود آزمون 1 شهریور 98 قلمچی

دانلود آزمون 1 شهریور 98 قلمچی

دانلود آزمون 1 شهریور 98 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دهم، یازدهم و دوازدهم و فارغ التحصیلان رشته های ریاضی، تجربی و انسانی ...

ادامه مطلب...
 • 6 شهریور 1398
 • 8,914 بار
 • 3 نظر
 • قلمچی