مارکت کنکور

برای نمایش رایگان محصول خود در اینجا به مارکت کنکور مراجعه کنید.

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه معماری

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه معماری

 

درک عمومی معماری

در آزمون سال 1395 برخلاف آزمون سال 1394 به مبحث واژگان و مفاهیم توجهی نشده است. برعکس از مبحث معماری اسلامی که در سال گذشته هیچ سؤالی مطرح نشده بود، در سال 95 سؤالاتی مطرح شد. به غیر از مبحث سازه، مابقی مباحث از درجه توجه یکسانی نسبت به سال گذشته برخوردار بودهاند. با توجه به سؤالات سال 95 به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتابهای برداشت از بناهای تاریخی، امیر علی خلیلیان، پرسپکتیو گ. وایت ترجمه هرمز معزز، زیباشناسی معماری یورگ گروتر طرح شده بود که همهی این منابع در کتاب درسی مؤسسه مدرسان شریف گنجانده شده است.
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤالات 91 و 102 که مربوط به این درس میباشند، دو گزینهی صحیح انتخاب کرده است.


درک عمومی معماری منظر

مطابق روال سالهای پیش امسال هم بیشترین تعداد سؤالات به بخش باغسازی ایران اختصاص داده شده بود، همچنین مفاهیم منظر نیز تعداد بالایی از سؤالات را به خود اختصاص داده بود ولی سطح سؤالات سادهتر شده بودند. همچنین در مورد باغسازی جهان نیز سؤالات روشنتر و با قابلیت پاسخدهی بیشتر بودند. در دو سال اخیر از مبحث اقلیم، خاک و آب سؤالی مطرح نشده است. با توجه به سؤالات سال 95 به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتابهای باغ های ایران، مولف غلامرضا نعیما، باغ‌های ایرانی و کوشک‌های آن دونالد ویلبر طرح شده بود.


دروس تاریخ و مبانی نظری

در کنکور سال 1395 پراکندگی سؤالات تغییر کرده بود اما تعداد سؤالات آسان و سخت به روال سالهای پیش بود و در مجموع با وجودیکه برخی از سؤالات بسیار سخت و مفهومی بودند انتظار درصدهای پایین نمیرود. از بحث معماری اسلامی هیچ سؤالی مطرح نشده بود اما به تعداد سؤالات بخش غرب افزوده شده و سؤالات برخلاف روال دروس فنی به سمت مفاهیم پیش نمیرود و هنوز حفظیات ضروریاند. در مورد منابع مشاهده میشود که با خواندن تعدادی از کتابهای مهم هم میتوان به تعداد زیادی از سؤالات پاسخ داد مانند کتاب سبکشناسی دکتر پیرنیا و کتاب معماری غرب دکتر قبادیان و کتب تاریخ و مبانی نظری معماری مدرسان شریف.


دروس فنی ساختمان

مطابق روال سالهای پیش بیشترین تعداد سؤالات به دروس ایستایی اختصاص داده شده اما با کمال تعجب پراکندگی سؤالات که در سال-های پیش تقریباً تثبیت شده بود تغییر کرده به نحوی که از بحث پایداری و ناپایداری که در سالهای پیش در مواردی حتی چند سؤال مطرح میشد یک سؤال هم آورده نشده و تعداد سؤالات بحث تیرها و خرپاها کمتر شده است. همچنین در درس عناصر هیچ دیتیلی در سؤالات نبود و سؤالات عموماً مفهومی و نزدیک به مباحث ایستایی مطرح شده بودند. در قسمت سؤالات تأسیسات و تنظیم هم مطابق روال سالهای گذشته سؤالها مشکلتر شده و منابع به سمت منابع استانداردی مانند مباحث ساختمان نزدیک شده است. در مجموع با وجودی که سؤالات در مواردی بسیار سخت بودند اما درصدهای نسبتاً متوسطی انتظار میرود.


زبان عمومی و تخصصی

سوالات زبان رشته مهندسی معماری در سال 95 مانند سال‌های گذشته از 30 سوال اعم از 15 سؤال زبان عمومی و 15 سؤال زبان تخصصی تشکیل شده بود. 10 سؤال زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آن‌ها در کتاب”Barron`s 1100 Words You Need To Know” موجود می‌باشد و داوطلب با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سؤالات پاسخ دهد. 5 سؤال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر میباشد که در قالب کلوز تست آمده است که سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای پاسخگویی صحیح به سؤالات این قسمت باید غیر از دانش گرامر به دانش ترجمه متن نیز تسلط کافی داشت. سطح کلی این 15 سؤال نسبت به سال پیش تغییری نداشته است.
سؤالات زبان تخصصی این رشته دارای 3 متن تقریباً متوسط بوده و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش تفاوت چندانی نداشته است.
متأسفانه سؤال 8 که مربوط به این درس میباشد اشتباه بوده و توسط سازمان سنجش حذف شده است.

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • پایان نامه

تبلیغات متنی