تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 پژوهش هنر

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 پژوهش هنر

 

اصول فلسفه و عرفان اسلامی

در آزمون کارشناسی ارشد 93 (بهمن 92) در درس اصول فلسفه مربوط به رشته پژوهش هنر تعداد سؤالات طرح شده در سر فصل‌های مختلف این درس تقریباً همتراز با سال گذشته بوده است و همچنان بیشتر سؤالات از بخش فلسفه و اقسام آن طرح شده بود.
درجه‌ی سختی سؤالات نیز معطوف به بخش فلسفه و اقسام آن و فلاسفه‌ی غرب و شرق اسلامی می‌باشد.
در این درس تعداد سؤالات مفهومی نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. همچنین با توجه به منابع، اکثریت سؤالات قابل پاسخگویی بوده‌اند.


فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان

در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 (بهمن 92) در درس فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان بیشترین حجم سؤالات آزمون به حوزه تاریخ هنر ایران مربوط می‌شود. سؤالات تاریخ هنر جهان در مقایسه با آزمون سال 92 کاهش داشته و به طوری کلی می‌توان گفت در آزمون‌های سال‌های 92 و 93 به مباحث تاریخ هنر ایران و تاریخ هنر جهان توجه ویژه‌ای شده است. سؤالات در مبحث اسطوره، نظر طراحان سؤال را به خود اختصاص داده است چنانکه دوباره افزایش سؤالات این مبحث را در مقایسه با آزمون 92 داریم. در هر دو آزمون توجهی به مباحث ادبیات ایران و ادبیات جهان نشده است. سؤالات آزمون 92 دارای سطح دشواری بالاتری نسبت به سؤالات آزمون93 بوده است، زیرا در آزمون 92 سؤالات جنبه تحلیلی داشته و از حالت حفظی به طور کامل خارج شده است و سؤالات تنها با توجه به یک مبحث طراحی نشده‌اند. بلکه داوطلب برای پاسخ‌گویی به یک سؤال باید به مباحث مختلف مسلط می‌بود ولی در آزمون 93 سؤالات حفظی دیده می‌شود، اما همچنان اکثر سؤالات جنبه تمایلی و تطبیقی را دارند. گزینه‌ها در آزمون 92 طولانی‌تر و مفهومی‌تر از آزمون 93 و جامعیت طرح تست‌ها از کلیه مباحث بوده ولی در آزمون سال 92 گستردگی مباحث کمتر دیده شد. با توجه به بررسی انجام شده آزمون 93 در مقایسه با آزمون 92 از جهت سطح دشواری سؤال‌ها متوسط بوده است.


نقد هنری ادبی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 (بهمن 92) در درس نقد هنری و ادبی بیشترین حجم سؤالات آزمون در حوزه نقد ادبی است و در حوزه نقد هنری تعداد سؤالات کمتری دیده می‌شود اما با مقایسه با سؤالات آزمون 92 افزایش سؤالات را در این قسمت می‌بینیم. گستردگی مباحث در هر دو آزمون یکسان است. در حوزه نقد ادبی در آزمون 93 (بهمن 92) توجه بیشتری به مبحث زبان‌شناسی شده است در صورتی که در آزمون 92 بیشترین تمرکز بر روی مبحث ساختارگرایی بوده است و مباحث دو حوزه نقد ادبی و نقد هنری در هر دو آزمون به مدرنیسم و پست‌مدرنیسم توجه ویژه‌ای داشته است. سؤالات آزمون 92 دارای سطح دشواری بالاتری نسبت به سؤالات آزمون 93 است. زیرا در آزمون 92 گزینه‌ها طولانی‌تر و مفهومی‌تر و تا حدودی پیچیده‌تر طراحی شده‌اند در صورتی که در آزمون 93 (بهمن 92) سؤالات کمتر جنبه تحلیلی دارند و سؤالات حفظی هم دیده می‌شود.
در کل در هر دو آزمون به حوزه نقد ادبی توجه ویژه‌ای شده است. اما تعدیل بین دو حوزه نقد ادبی و نقد هنری در آزمون 93 (بهمن 92) بیشتر از آزمون 92 است.


شناخت مواد و مصالح

در آزمون کارشناسی ارشد 93 (بهمن 92) رشته پژوهش هنر درس شناخت مواد و مصالح، سؤالاتی که در حیطه‌ی شیمی چاپ، طرح شده‌اند به لحاظ تعداد بیشتر از مابقی سر فصل‌ها می‌باشد. یعنی مواردی نظیر مرکب چاپ، کاغذ و انواع آن، رنگدانه‌ها و … مباحث فلزات و شیشه نیز مورد توجه بوده است. همچنین تعداد سؤالات مفهومی و حفظی تقریباً همتراز با سال گذشته 92 طرح شده‌اند.
بخش مواد و مصالح ساختمانی به نسبت سال قبل 92 چندان مورد توجه نبوده است.


فلسفه غرب و زیبایی‌شناسی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 (بهمن 92)، رشته پژوهش هنر درس فلسفه غرب و زیبایی‌شناسی بخش فلسفه‌ی نیمه نخست و نیمه دوم سده‌ی نوزدهم و در پی آن فلسفه‌ی عصر روشنگری بیشترین تعداد سؤالات آزمون را به خود اختصاص داده بودند. به عبارتی اطلاعات مربوط به فلاسفه‌ای چون هگل، مارکس، نیچه و کانت …
تعداد سؤالات مفهومی و حفظی تقریباًَ همتراز با سال گذشته می‌باشد. همچنین تقریباً اکثر سؤالات با توجه به منابع موجود قابل پاسخ‌گویی بودند.


هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان

با بررسی سؤالا آزمون کارشناسی ارشد 93 (بهمن 92) می‌توان گفت در درس هنرهای دستی مبحث معلومات کلی در خصوص هنرمندان و آثارشان و صنایع دستی ایران و جهان بیشترین توجه و میزان طرح سؤال را در آزمون 93 به خود اختصاص داده است. همچنین نسبت به سال گذشته 92 از درجه‌ی سختی بیشتری برخوردار می‌باشد. مباحثی نظیر معماری، مجسمه‌سازی، نقاشی و شیشه مطرح نشده‌اند و بخش سفال و سرامیک به نسبت بیشتر مورد توجه واقع شده است.
همچنین تعداد سؤالات مفهومی نسبت به سؤالات حفظی از سال گذشته بیشتر می‌باشد.

 

*مدرسان شریف

ارسال دیدگاه

نظر بگذارید

avatar
  عضویت  
اطلاع از
  • علوم پزشکی نخبگان
  • پایان نامه
  • دکتر معینی
  • آموزش یار

تبلیغات متنی