دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکتری 93 - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

   

  آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .  کل مطالب سایت


  دانشجویان و کنکور ارشد


  مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 141,887 بار
نظرات : 35

دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز سال 93 همه کد رشته ها

 

 

پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

 

دفترچه سوالات پاسخ های کلیدی كد و عنوان رشته امتحاني(دفترچه شماره 1)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2101 – علوم جغرافيايي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2102 – علوم جغرافيايي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2103 – علوم جغرافيايي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2104 – علوم جغرافيايي /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2105 – علوم جغرافيايي /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2106 – مجموعه علوم اقتصادي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2107 – مجموعه علوم تاريخي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2108 – مجموعه علوم تاريخي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2109 – مجموعه علوم تاريخي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2110 – مجموعه علوم اجتماعي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2111 – مجموعه علوم اجتماعي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2113 – حقوق عمومي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2114 – حقوق جزاوجرم شناسي فقه وحقوق جزا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2115 – حقوق بين الملل عمومي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2116 – حقوق خصوصي فقه وحقوق خصوصي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2117 – مجموعه علوم سياسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2118 – مجموعه مديريت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2119 – حسابداري
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2120 – علم اطلاعات ودانش شناسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2121 – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2122 – مجموعه علوم تربيتي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2123 – مجموعه علوم تربيتي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2124 – مجموعه علوم تربيتي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2125 – مجموعه علوم تربيتي /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2126 – مجموعه علوم تربيتي /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2127 – مجموعه علوم تربيتي /6
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2128 – مجموعه علوم تربيتي /7
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2130 – مجموعه علوم تربيتي /8
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2131 – مجموعه علوم ارتباطات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2132 – سنجش واندازه گيري
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2133 – مجموعه روان شناسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2134 – مجموعه باستان شناسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2135 – محيطزيست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2136 – مجموعه كارافريني
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2137 – اينده پژوهي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2138 – مجموعه الهيات /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2139 – مجموعه الهيات /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2140 – مجموعه الهيات /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2141 – مجموعه الهيات /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2143 – مجموعه كلام
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2144 – فقه شافعي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2145 – مديريت قراردادهاي بين المللي نفت وگاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2146 – حقوق نفت وگاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2147 – اقتصادنفت وگاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2148 – سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافيايي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2149 – مجموعه مالي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2150 – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2151 – مجموعه مدرسي معارف اسلامي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2152 – مجموعه تربيت بدني /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2153 – مجموعه تربيت بدني /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2154 – مجموعه تربيت بدني /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2155 – مجموعه تربيت بدني /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2156 – مجموعه تربيت بدني /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2201 – علوم زمين /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2202 – علوم زمين /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2203 – علوم زمين /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2204 – علوم زمين /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2205 – علوم زمين /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2206 – علوم زمين /6
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2208 – علوم زمين /7
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2209 – علوم زمين /8
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2210 – علوم زمين /9
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2211 – مجموعه شيمي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2212 – مجموعه شيمي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2213 – مجموعه شيمي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2214 – مجموعه شيمي /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2215 – مجموعه شيمي /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2218 – فيتوشيمي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2219 – هواشناسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2220 – زيست شناسي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2221 – زيست شناسي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2222 – زيست شناسي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2223 – علوم جانوري /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2224 – علوم جانوري /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2225 – علوم جانوري /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2226 – زيست شناسي /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2227 – بيوشيمي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2228 – زيست شناسي /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2229 – زيست شناسي /6
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2230 – بيوفيزيك
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2231 – زيست فناوري ميكروبي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2232 – امار
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2233 – مجموعه رياضي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2234 – مجموعه رياضي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2235 – فيزيك دريا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2236 – زيست شناسي دريا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2237 – نانوفيزيك
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2238 – مجموعه فيزيك
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2239 – فوتونيك
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2240 – ژئوفيزيك /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2241 – ژئوفيزيك /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2242 – ژئوفيزيك /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2243 – ژئوفيزيك /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2244 – نانوشيمي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2245 – ريززيست فناوري /نانوبيوتكنولوژي /
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2246 – بيوانفورماتيك
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2247 – علوم كامپيوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2248 – مجموعه علوم شناختي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2301 – مجموعه مهندسي برق /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2302 – مجموعه مهندسي برق /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2303 – مجموعه مهندسي برق /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2304 – مجموعه مهندسي برق /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2305 – مجموعه مهندسي برق /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2306 – مجموعه مهندسي برق /6
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2307 – مجموعه مهندسي عمران /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2308 – مجموعه مهندسي عمران /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2309 – مجموعه مهندسي عمران /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2310 – مجموعه مهندسي عمران /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2311 – مجموعه مهندسي عمران /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2312 – مجموعه مهندسي عمران /6
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2313 – مجموعه مهندسي عمران /7
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2314 – مجموعه مهندسي عمران /8
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2315 – مجموعه مهندسي عمران /9
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2316 – مجموعه مهندسي عمران /10
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2317 – مهندسي نقشه برداري /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2318 – مهندسي نقشه برداري /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2319 – مهندسي نقشه برداري /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2320 – مهندسي نقشه برداري /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2321 – مجموعه مهندسي مكانيك /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2322 – مجموعه مهندسي مكانيك /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2323 – مجموعه مهندسي مكانيك /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2324 – مجموعه مهندسي مكانيك /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2325 – مجموعه مهندسي مكانيك /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2326 – مجموعه مهندسي مكانيك /6
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2327 – مجموعه مهندسي مكانيك /7
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2328 – مجموعه مهندسي مكانيك /8
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2329 – مجموعه مهندسي مكانيك /9
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2330 – مهندسي دريا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2331 – مهندسي هوا-فضا/1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2332 – مهندسي هوا-فضا/2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2333 – مهندسي هوا-فضا/3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2334 – مهندسي هوا-فضا/4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2335 – مهندسي معدن /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2336 – مهندسي معدن /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2337 – مهندسي معدن /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2338 – مهندسي معدن /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2339 – مجموعه مهندسي پليمر/1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2341 – مجموعه مهندسي پليمر/2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2343 – مهندسي محيطزيست /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2344 – مهندسي محيطزيست /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2345 – مهندسي محيطزيست /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2346 – مهندسي محيطزيست /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2347 – مهندسي پزشكي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2348 – مهندسي پزشكي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2349 – مهندسي پزشكي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2350 – مجموعه مهندسي صنايع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2353 – مهندسي نفت -مخازن
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2354 – مهندسي كامپيوتر/1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2355 – مهندسي كامپيوتر/2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2356 – مهندسي كامپيوتر/3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2359 – مهندسي موادومتالورژي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2360 – مهندسي شيمي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2361 – مهندسي شيمي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2362 – مهندسي شيمي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2363 – علوم وفناوري نانو/1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2364 – علوم وفناوري نانو/2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2365 – مهندسي هسته اي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2366 – مهندسي هسته اي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2367 – مهندسي هسته اي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2369 – مهندسي هسته اي /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2370 – مهندسي نساجي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2371 – مهندسي نساجي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2372 – مهندسي فناوري اطلاعات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2373 – مهندسي سيستمهاي انرژي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2401 – مجموعه محيطزيست /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2402 – مجموعه محيطزيست /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2403 – مجموعه محيطزيست /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2404 – مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2405 – مكانيزاسيون كشاورزي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2406 – مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2407 – مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2408 – مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2409 – مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2411 – بيوتكنولوژي وژنتيك ملكولي محصولات باغباني
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2412 – مجموعه علوم وصنايع غذايي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2413 – مجموعه علوم وصنايع غذايي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2414 – مجموعه علوم وصنايع غذايي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2415 – مجموعه علوم وصنايع غذايي /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2416 – اقتصادكشاورزي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2418 – مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2419 – مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2420 – مجموعه علوم خاك /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2421 – مجموعه علوم خاك /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2422 – مجموعه علوم خاك /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2423 – مجموعه علوم خاك /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2424 – مجموعه علوم دامي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2425 – مجموعه علوم دامي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2426 – مجموعه علوم دامي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2427 – مجموعه علوم ومهندسي اب /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2428 – مجموعه علوم ومهندسي اب /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2429 – مجموعه علوم ومهندسي اب /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2430 – هواشناسي كشاورزي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2431 – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2432 – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2434 – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2435 – مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2436 – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2437 – مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2438 – مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2439 – حشره شناسي كشاورزي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2440 – بيماري شناسي گياهي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2441 – مجموعه علوم جنگل /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2442 – مجموعه علوم جنگل /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2443 – مجموعه علوم جنگل /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2444 – مجموعه شيلات /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2445 – مجموعه شيلات /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2447 – مجموعه شيلات /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2448 – مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2449 – مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2450 – مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2451 – كشاورزي هسته اي /كشاورزي هسته اي /اصلاح نباتات وبي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2452 – مجموعه علوم طيور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2453 – مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2501 – مديريت پروژه وساخت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2502 – معماري
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2503 – شهرسازي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2504 – پژوهش هنرتاريخ تطبيقي وتحليلي هنر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2505 – مرمت /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2506 – مرمت /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2609 – فيزيك پزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2601 – امارزيستي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2602 – اموزش بهداشت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2603 – انگل شناسي پزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2604 – ايمني شناسي پزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2605 – بيوشيمي باليني
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2606 – ژنتيك پزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2608 – فيزيولوژي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2610 – ويروس شناسي پزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2612 – زيست فناوري پزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2613 – بهداشت حرفه اي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2614 – علوم تشريحي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2615 – پرستاري
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2616 – بهداشت محيط
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2617 – باكتري شناسي پزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2618 – هماتولوژي ازمايشگاهي وبانك خون
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2619 – قارچ شناسي پزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2701 – جراحي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2702 – مامائي وبيماريهاي توليدمثل دام
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2703 – بيماريهاي داخلي دام هاي كوچك
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2704 – بيماريهاي داخلي دام هاي بزرگ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2705 – راديولوژي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2706 – كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2707 – پاتولوژي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2708 – بهداشت وبيماريهاي طيور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2709 – بيوشيمي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2710 – بهداشت ابزيان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2711 – بهداشت موادغذايي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2714 – انگل شناسي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2715 – باكتري شناسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2716 – ويروس شناسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2718 – ايمني شناسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2719 – بيوتكنولوژي /زيست فناوري /
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2722 – فارماكولوژي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2723 – فيزيولوژي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2724 – اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2725 – بافت شناسي مقايسه اي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2801 – زبان وادبيات فارسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2802 – زبان وادبيات عرب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2803 – مجموعه زبان فرانسه /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2804 – مجموعه زبان فرانسه /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2805 – مجموعه زبان روسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2806 – زبان الماني
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2807 – اموزش زبان انگليسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2808 – زبان وادبيات انگليسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2809 – ترجمه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2810 – مجموعه زبان شناسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 2811 – فرهنگ وزبانهاي باستاني

 

دفترچه سوالات  پاسخ های کلیدی دفترچه شماره 2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمايشي علوم پايه (1)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمايشي علوم پايه (2)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمايشي علوم پايه (3)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمايشي علوم پايه (4)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی كليه رشته هاي گروه آزمايشي فني-مهندسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی كليه رشته هاي گروه آزمايشي علوم انساني
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی كليه رشته هاي گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی كليه رشت هاي گروه آزمايشي هنر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آْزمايشي علوم پزشكي (1)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمايشي علوم پزشكي (2)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی كليه رشته هاي گروه آزمايشي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمايشي زبان – كدرشته 2801 و 2811
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمايشي زبان عربي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمايشي زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمايشي زبان روسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمايشي زبان آلماني
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمايشي زبان – كد رشته هاي 2807 و 2808 و 2809 و 2810
 
پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

 اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید
مارکت کنکور 

ارسال شده در تاریخ 23 اسفند 1392 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات

35 دیدگاه برای مطلب “دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکتری 93”

 

 

 1. +1
  حمید
  گفت:

  سلام وخسته نباشید ممنونم.سایتتون واقعا عالیه.در صورت امکان کلید ازمون های دکتری 91 و 92 کشاورزی-علوم دام هر سه گرایششو بزارین یا ایمیل کنید برام.ممنون


 2. +1
  اسماعیل
  گفت:

  با سلام .ضمن تشکر در صورت امکان کلید کنکورهای سراسری دکترای 90 و 91 رو هم تو سایتتون قرار بدین.یا کلید رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و علوم اجتماعی رو برام میل کنید.


 3. الهام
  گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید.لطفا پاسخنامه دکتری 92 و91 رشته بیوشیمی را هم بگذارید.با سپاس


 4. -1
  نگار
  گفت:

  سلام
  خسته نباشید …امكانش هست خواهشمندم سوالات و كلید دكترای میكروبیولوژی رو هم بذارید یا ایمیل كنید
  مرسی از شما


 5. -1
  h
  گفت:

  سلام

  واقعا مفید بود

  ممنونم از لطف تون

  کاش پاسخ کلیدی دروس عمومی دکتری هم بود

  استعداد و زبان تو اکثر رشته ها خصوصا سال 93 بود بنظرم پاسخ کلیدی نداشت

  تشکر


 6. +1
  سید اسماعیل
  گفت:

  سلام عالی بود
  من تازه کشف کردم.
  لطفا سوالات و پاسخ دکتری آزاد 94 و قبل رشته مدیریت برنامه ریزی فرهنگی رو هم قرار دهید.
  دارد آما باز نمی شود.


 7. +2
  مهندس
  گفت:

  سلام. سوالات نانوتکنولوژی پزشکی نیس؟


 8. فرشید
  گفت:

  با سلام،
  من سوالات کد ۲۰۸۳ را دانلود کردم ولی برای باز شدن احتیاج به پسورد داره چه باید بکنم؟
  ممنون از راهنماییتون


  -4
  آراز رهبر :

  پسورد تمامی فایلهاwww.konkur.in میباشد


 9. +5
  ستاره
  گفت:

  سلام
  فقط میخوام بگم خیلی سایتتون عالیه
  مرسی خدا خیرتون بده


 10. +7
  هدیه
  گفت:

  سلام
  خسته نباشید.
  ممنون از زحمات شما که سوالات را به همراه پاسخ در اختیار کاربران گذاشتید.


 11. +6
  سجاد
  گفت:

  یعنی کارتون حرف نداره ….آخ عاشق مدیریت این سایتم بخدا کارت حرف نداره ….یه دنیاااااا تشکر


 12. +1
  فهیم
  گفت:

  با عرض سلام و تشکر
  چرا نمونه سوالات آزمون PHD طب سنتی را در سایتتان قرار نمی دهید؟
  با تشکر


 13. +2
  نگار
  گفت:

  سلام
  مطالب سایت واقعا عالیه
  خسته نباشد و خدا قوت


 14. -3
  نسیم
  گفت:

  سلام چطور دانلود میشه ،هر کار میکنم یه نسخه رر باز میشه که فایل داخل آن باز نمیشه


  +1
  آراز رهبر :

  لینکها سالم و تست شده اند . برای راهنمایی بیشتر به لینک زیر بروید

  http://konkur.in/help


 15. +4
  عرب برزو
  گفت:

  سلام وعرض ادب خدمت کسانی که زحمت فراونی کشیدن وسوالات و پاسخ های مربوط به رشته را در اختیار عموم قرار دادن
  با آرزوی سلامتی برای خودشان وخانواده محترمشان . تشکر و قدردانی می کنم از همه این مجموعه.


 16. faezeh
  گفت:

  سلام .خسته نباشید.میشه پاسخنامه دکتر بیماری گباهی 92 و 91 برام بفرستید.


 17. با سلام و خسته نباشید
  میشه جواب و سوالات کنکور دکترای علوم مرته مال 10 سال اخیر رو برام بفرستین. با تشکر


 18. با سلام و خسته نباشید. میشه لطف کنید جواب سوالات دکترای علوم مرتع رو برام بفرستین. با تشکر


 19. -1
  مهدی
  گفت:

  سلام با تشکر از زحمات شما .لطفا سوالات دکتراجغرافیا و برنامه ریزی شهری از اولین دوره تا سال 1393 را با پاسخنامه برایم بفرستید


 20. +2
  ساناز
  گفت:

  سلام
  پاسخ تشریحی کنکور دکتری 90 تا 93 رو میخام. میتونید کمکم کنید لطفا؟


 21. -1
  نازنین
  گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  ممنون از سایت بسیار خوبتون و لطفی که به همه ما داشتید . ممنون میشم پاسخ های دکتری سال 91 تا 93 رشته زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری رو برام ارسال کنید .
  با سپاس فراوان


 22. sabah
  گفت:

  با سلام
  دوستان اگه پاسخ تشریحی سوالات فیزیولوژی دام با کدد 2424 را دارید برام بفرستید. خیلی ممنون


 23. -2
  تبسم
  گفت:

  با سلام و خسته نباشید بخاطر به اشتراک گذاری این مجموعه تشکر می کنم
  سوال 45 کد رشته 2126 اشتباه پاسخ داده شده و پاسخ صحیح گزینه 4 است در حالیکه شما گزینه یک را درست اعلام کرده اید.


 24. -1
  soroush
  گفت:

  سلام وقت بخیر
  اگر مقدور است برایتان ، لطفا سوالات آزمون 93 دکترا دانشگاه آزاد و پاسخ سوالات را برایم ارسال کنید. ممنون


 25. سارا
  گفت:

  باسلام
  ممنون میشم هرچه سریع تر پاسخنامه سوالات دکتری 90تا 93 ازمون دکتری عمران- سیستم اطلاعات مکانی را برام بفرستسد.یه دنیا ممنون


 26. -2
  دهنوی
  گفت:

  با سلام.عالی بود.ممنونم.منابع و یا خلاصه های جزوات برای دکترای مدیریت و یا دکترای مذیریت اجرایی را از کجا میتونیم پیدا کنیم؟ممنونم


 27. -1
  فرزانه
  گفت:

  سلام خسته نباشید
  من پاسخ تشریحی دکتری 93 نانو فیزیک رو میخاستم. فقط چندتا سوال الکترودینامیک از سوال 24 تا 29رو خیلی خیلی لازم دارم اگر میشه هرچه سریعتر تا 3روز آینده واسم بفرستید ممنون میشم
  خواهش میکنم فقط همین 6 سوال رو
  سریع جواب بدین خیلی ضروریه وگرنه میفتم الکترودینامیک


 28. -2
  سميه
  گفت:

  سوالات آزمون دكتراي دانشگاه آزاد در هيچ سايتي نيستش


  -2
  فریبا :

  سلا م لطفا سوالات دکترا حسابداری دانشگاه ازاد را در سایت بذارین.تشکر


 29. -1
  amir
  گفت:

  لطف کنید کلید آزمون دکتری زبان وادبیات عربی 1391 را هم در سایت قرار بدهید البته به همراه کلید استعداد تحصیلی آن دانلود سؤالات بدون کلید های پاسخ نامه که فایده ای ندارد .
  خواهشمندیم برای آزمون دکتری 1391 هم همانند سال 92 و93 دانلود دفترچه سؤال را به همراه دانلود دفترچه پاسخ نامه در سایت قرار دهید
  با تشکر از سایت خیلی خیلی مفیدتان.


 30. +7
  حامد
  گفت:

  سام خسته نباشید. واقعآ ممنون از زحماتتون . امیدوارم همیشه موفق باشید.


 31. یوسفی
  گفت:

  سلام لطفا سوالات و کلید ازمون دکترای روانشناسی دانشگاه ازاد را هم بذارین.ممنوم


 32. +7
  معرفی
  گفت:

  Subject: پاسخنامه تشریحی سوالات شهرسازی کنکور 92

  salam
  matlabe zir ra lotfan ba linke injaneb dar site khod gharar dahid
  albate age tamyol dashtid
  ba tashakoot

  پاسخنامه تشریحی دکترای شهرسازی سال 1393
  سخنی با شما بزرگوار محترم:

  این مجموعه در اختیار شما قرار گرفته است تا درصورت نیاز به تکمیل برخی از سوالات که بنده نتوانستم در حد رضایت پاسخ دهم، را بنویسید و شما نیز به صورت رایگان در اختیار دیگران قرار دهید.

  امیدوارم که این کار، مورد استقبال دیگر دوستان در رشته های مختلف قرار گیرد تا دست دلالان علم و اندیشه از این دزدی های آشکار کوتاه شود. به امید روزی که همه ی ما ذکات داشته های خود را بپردازیم (ذکات علم، نشر آن است-رسول اکرم

  (ص)-). شاید برخی دوستان که از طریق فروش سوالات و پاسخ های سوالات کنکور کاسبی می کنند، از این اقدام ناراضی باشند؛ ولی ما از حضور همه بزرگواران معذرت میخواهیم و پیشنهاد میکنیم که فروش علم، به هیچ عنوان کار پسندیده ای نیست و تقاضا می شود راه های دیگر را نیز بررسی نمایند.جهت تماس با و کمک به اصلاح و تکمیل این مجموعه و ادامه این فعالیت:

  Moarrefy@gmail.com

  آدرس ذیل را در دانلود منیجر یا مرورگر خود کپی نماید تا دانلود شود

  http://www.bcdm.ir/dl/phd-shahrsazi.1393.pdf 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود جزوه نکات مهم مقاومت مصالح

» دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

» دانلود جزوه کنترل فرآیند مهندسی شیمی

» دانلود جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

» دانلود جزوه تکنیک پالس

» دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر

» دانلود جزوه معماری معاصر

» دانلود جزوه معماری معاصر ایران

» دانلود جزوه الکترونیک 1 و 2 استاد فولادیان

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب کنترل سیستم های چند متغیره

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92

» رتبه 1 – زبان و ادبیات فارسی – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد
به ما امتیاز دهید