آزمونهای علوم پزشکی

دفترچه و کلید سوالات آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی 96

دفترچه و کلید سوالات آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی 96

دانلود دفترچه و کلید سوالات 35مین دوره آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی 96     شامل گروه مراقبتهای ویژه ICU، گروه کودکان، گروه روانپزشکی کودک و نوجوان، گروه داخلی، گروه جراحی و گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95

دانلود آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95

آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد 95 با پاسخ کلیدی     آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی هر سال تحصیلی در دو نوبت شهریور و بهمن ماه ، در واحدهای دانشگاهی مجری رشته دکتری حرفه ای دامپ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد 94

دانلود آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد 94

آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد 94 با پاسح کلیدی  آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی هر سال تحصیلی در دو نوبت شهریور و بهمن ماه ، در واحدهای دانشگاهی مجری رشته دکتری حرفه ای دامپزشکی برگ ...

ادامه مطلب...