دانلود دفترچه پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۱

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱  جهت دانلود آماده شده است و پذیرش در ۵۲ کدرشته بدون آزمون صورت می گیرد.

 

دانلود دفترچه پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۱

ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱ از یکشنبه ۲۹ خرداد آغاز شده است و فرصت ثبت نام تا روز یکشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۱ ادامه دارد.آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱ برای رشته های با آزمون در جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ برگزار می شود و اطلاعیه دریافت کارت اینترنتی و برگزاری آزمون ۳۰ مرداد در سایت سازمان سنجش منتشر می شود. کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای آزمون از طریق سایت سازمان سنجش در روزهای اول تا سوم شهریور منتشر می شود. آزمون جمعه ۴ شهریور برای ۶ رشته برگزار می شود و نتایج نهایی آزمون دهه سوم شهریور ماه ۱۴۰۱ اعلام می شود.

مجموعه های ثبت نامی پذیرش با آزمون (گروه علوم پزشکی)

کد نام مجموعه ثبت نامی کد نام مجموعه ثبت نامی
۱۰۱ تکنولوژی‌ اتاق‌ عمل ۱۱۰ علوم‌آزمایشگاهی
۱۰۳ بهداشت‌عمومی ۱۱۱ مامایی
۱۰۷ تکنولوژی‌ پرتوشناسی ۱۱۴ فوریت‌های‌ پزشکی پیش بیمارستانی

جدول کد و مجموعه های ثبت نامی پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

گروه علوم پزشکی
ردیف کد نام مجموعه ثبت نامی
۱ ۱۰۲ مهندسی‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ و ایمنی‌ کار
۲ ۱۱۲ مدارک‌ پزشکی
۳ ۱۰۴ مهندسی‌ بهداشت‌ محیط
۴ ۱۱۳ هوشبری
۵ ۱۰۵ ساخت‌ پروتزهای‌ دندانی
گروه فنی و مهندسی
ردیف کد نام مجموعه ثبت نامی
۶ ۲۰۲ ایمنی‌ صنعتی
۷ ۲۱۴ معماری
۸ ۲۰۴ برق
۹ ۲۱۵ مکانیک
۱۰ ۲۰۶ ساخت‌ و تولید
۱۱ ۲۱۶ نقشه‌برداری
۱۲ ۲۰۷ صنایع‌ چوب‌ و مبلمان
۱۳ ۲۱۷ شهرسازی
۱۴ ۲۰۸ صنایع‌ شیمیایی
۱۵ ۲۱۸ صنایع‌ نساجی
۱۶ ۲۱۰ کامپیوتر
۱۷ ۲۳۲ مهندسی‌ اجرایی‌ عمران
۱۸ ۲۱۱ مواد
۱۹ ۲۳۳ ناوبری
۲۰ ۲۱۳ معدن
گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ردیف کد نام مجموعه ثبت نامی
۲۱ ۳۰۱ مهندسی‌ آبیاری‌ و منابع‌ طبیعی
۲۲ ۳۰۹ شیلات
۲۳ ۳۰۴ پرورش‌طیور
۲۴ ۳۱۱ علوم‌ و صنایع‌ غذایی
۲۵ ۳۰۶ علوم‌ دامی
۲۶ ۳۱۲ گیاه‌ پزشکی
۲۷ ۳۰۷ تولیدات‌ گیاهی
۲۸ ۳۱۳ ماشین‌های‌کشاورزی
گروه علوم پایه
ردیف کد نام مجموعه ثبت نامی
۲۹ ۴۰۱ آمار
۳۰ ۴۰۲ آموزش‌ ریاضی
گروه علوم انسانی
ردیف کد نام مجموعه ثبت نامی
۳۱ ۵۰۱ آموزش‌ حرفه‌وفن
۳۲ ۵۱۱ باستان‌شناسی
۳۳ ۵۰۲ آموزش‌ دینی‌ و عربی
۳۴ ۵۱۲ علوم‌ ورزشی
۳۵ ۵۰۳ آموزش‌ راهنمایی‌ و مشاوره
۳۶ ۵۱۳ تربیت‌ معلم‌ قرآن‌ کریم
۳۷ ۵۰۴ زبان‌ انگلیسی
۳۸ ۵۱۴ حسابداری
۳۹ ۵۰۵ آموزش‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی
۴۰ ۵۱۶ علوم‌ انتظامی
۴۱ ۵۰۷ روانشناسی‌ و آموزش‌ کودکان‌ استثنایی
۴۲ ۵۱۸ مدیریت
۴۳ ۵۰۸ مطالعات‌ اجتماعی
۴۴ ۵۱۹ حقوق
۴۵ ۵۰۹ آموزش‌ و پرورش‌ ابتدایی
گروه هنر
ردیف کد نام مجموعه ثبت نامی
۴۶ ۶۰۱ طراحی‌ و دوخت
۴۷ ۶۰۴ نوازندگی‌ ساز ایرانی
۴۸ ۶۰۲ صنایع‌ دستی
۴۹ ۶۰۵ هنرهای‌ تجسمی
۵۰ ۶۰۳ مرمت‌ و احیای‌ بناهای‌ تاریخی
۵۱ ۶۰۶ طراحی‌ پوشاک
گروه دامپزشکی
ردیف کد نام مجموعه ثبت نامی
۵۲ ۷۰۱ علوم‌ آزمایشگاهی‌ دامپزشکی‌ و بهداشت‌ موادغذایی

رشته های کاردانی مجاز به ثبت نام: صرفاً‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ در هر یک‌ از مجموعه‌های‌ ثبت‌نامی‌ گروه‌ «علوم‌ پزشکی»،‌ ضروری‌ است‌ رشته‌ فارغ‌التحصیلی‌ داوطلب‌ با مجموعه‌ ثبت‌نامی‌ متناسب‌ باشد و این‌ شرط‌ برای‌ ثبت‌نام‌ در مجموعه‌های‌ ثبت‌نامی‌ سایر گروه‌ها الزامی‌ نیست.‌

تبصره‌: فارغ‌ التحصیلان‌ و دانشجویان‌ نیمسال‌ آخر مقطع‌ کاردانی‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ گروه‌ «علوم‌ پزشکی» که‌ متقاضی‌ مجموعه‌های‌ ثبت‌نامی‌ گروه‌ «علوم‌پزشکی»‌ هستند،‌ صرفاً‌ مجاز به‌ ثبت‌نام‌ در مجموعه‌هایی‌ هستند که‌ نام‌ رشته‌ فارغ‌ التحصیلی‌ کاردانی‌ آنها در فهرست‌ رشته‌های‌ کاردانی‌ مجاز مجموعه‌ ثبت‌نامی‌ موردنظر باشد، در غیر این‌ صورت‌ ثبت‌نام‌ و پذیرش‌ ایشان‌ تخلف‌ و باطل‌ است‌ و عواقب‌ ناشی‌ از آن‌ برعهده‌ داوطلب‌ است.

تبصره: آن‌ دسته‌ از داوطلبان ثبت‌نام‌ در مجموعه‌های‌ ثبت‌نامی‌ گروه‌های‌ «فنی‌ و مهندسی»،‌ «علوم‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی»‌،‌ «علوم‌ پایه»‌، «علوم‌ انسانی»‌، «هنر»‌ و «دامپزشکی»‌ در صورت‌ قبولی‌ و نبود تناسب‌ بین‌ رشته‌ فارغ‌التحصیلی‌ کاردانی‌ آنها و رشته‌ قبولی‌ مقطع‌ کارشناسی‌ ناپیوسته،‌ ملزم‌ به‌ گذراندن‌ دروس‌ پیش نیاز یا جبرانی‌ متناسب‌ با رشته‌ قبولی (‌با نظر گروه‌ آموزشی‌ مربوط‌ در دانشگاه‌ یا مؤسسه‌ قبولی)‌ و پرداخت‌ شهریه‌ تحصیلی‌دروس‌ ‌پیش نیاز یا جبرانی‌ هستند.

تبصره: رشته‌محل‌های‌ ویژه‌ فرهنگیان‌ در هر یک‌ از گروه‌ها،‌ مخصوص‌ شاغلین‌ رسمی‌ و یا پیمانی‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ است‌ و سایر داوطلبان‌ (غیر فرهنگیان‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش)‌ حق‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ مذکور را ندارند.

نظر به اینکه در برخی از مجموعه های ثبت نامی مندرج در جدول زیر، علاوه بر پذیرش در دانشگاه های دولتی (دوره های روزانه و یا نوبت دوم (شبانه)) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی نیز پذیرش دارند، لذا داوطلبان علاقمند به انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی لازم است ضمن دریافت کارت علاقمندی به مبلغ ۲۰۰ هزار ریال، منحصراً به صورت اینترنتی، از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کرده و نسبت به علامتگذاری این بند اقدام کنند.

در صورت عدم دریافت کارت علاقمندی به رشته محل های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، سامانه هوشمند انتخاب رشته به آنان اجازه انتخاب این قبیل رشته ها را نخواهد داد.

مجموعه های ثبت نامی که مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در آنها دانشجو می پذیرند:

کد نام مجموعه ثبت نامی کد نام مجموعه ثبت نامی کد نام مجموعه ثبت نامی
۲۰۲ ایمنی صنعتی ۲۳۲ مهندسی اجرایی عمران ۵۱۳ تربیت معلم قرآن کریم*
۲۰۴ برق ۳۰۱ مهندسی آبیاری و منابع طبیعی ۵۱۴ حسابداری
۲۰۶ ساخت و تولید ۳۰۶ علوم دامی ۵۱۸ مدیریت
۲۰۸ صنایع شیمیایی ۳۰۷ تولیدات گیاهی ۵۱۹ حقوق*
۲۱۰ کامپیوتر ۳۰۹ شیلات ۶۰۱ طراحی و دوخت***
۲۱۱ مواد** ۳۱۱ علوم و صنایع غذایی ۶۰۲ صنایع دستی***
۲۱۳ معدن** ۳۱۲ گیاه پزشکی ۶۰۳ مرمت و احیاء بناهای تاریخی*
۲۱۴ معماری ۴۰۱ آمار* ۶۰۴ نوازندگی ساز ایرانی*
۲۱۵ مکانیک** ۵۰۴ آموزش و مترجمی زبان انگلیسی ۶۰۵ هنرهای تجسمی
۲۱۶ نقشه برداری ۵۱۱ باستان شناسی* ۶۰۶ طراحی پوشاک***
۲۱۷ شهرسازی ۵۱۲ علوم ورزشی ۷۰۱ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و بهداشت مواد غذایی

* از آنجا که پذیرش دانشجو در مجموعه های ثبت نامی دارای یک ستاره (مجموعه های ثبت نامی: ۴۰۱، ۵۱۱، ۵۱۳، ۵۱۹، ۶۰۳، ۶۰۴) داوطلبان جنس زن و مرد منحصرا در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی صورت می گیرد، لذا داوطلبان شرکت کننده در مجموعه های ثبت نامی مزبور نیازی به پرداخت مبلغ علاقمندی ندارند.

** از آنجا که در مجموعه های ثبت نامی دارای دو ستاره (مجموعه های ثبت نامی: ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۵) داوطلبان جنس زن منحصرا می توانند رشته محل های مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی را انتخاب کنند، لذا داوطلبان زن شرکت کننده در مجموعه های ثبت نامی مزبور نیازی به پرداخت مبلغ علاقمندی ندارند.

*** از آنجا که در مجموعه های ثبت نامی دارای سه ستاره (کدرشته امتحانی: ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۶) داوطلبان جنس مرد منحصرا می توانند رشته محل های مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی را انتخاب کنند، لذا داوطلبان مرد شرکت کننده در مجموعه های ثبت نامی مزبور نیازی به پرداخت مبلغ علاقمندی ندارند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی