تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود دفترچه راهنمای نهمین آزمون استخدامی سال 1400

دفترچه راهنمای نهمین آزمون استخدامی سال 1400 در ادامه مطلب جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. آزمون رشته‌های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش در روز جمعه مورخ 1401/02/16 و رشته‌های شغلی سایر دستگاهها در روز جمعه مورخ 1401/04/31 برگزار خواهد شد.

 

دانلود دفترچه راهنمای نهمین آزمون استخدامی سال 1400 در انتهای همین پست

 

 اصلاحات سری دوم دفترچه راهنمای مذکور، به شرح ذیل اعلام می گردد.

متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند. ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

الف) اصلاحات مربوط به شغل محل‌ها:

ـ اصلاحیه مربوط به شغل محل‌های جدید سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:

 فهرست شغل محل‌های سازمان ملی بهره وری ایران

کد شغل محل

شغل

محل خدمت

تعداد

آزاد

ایثارگر 25 درصد

ایثارگر 5 درصد

معلول

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

22101

حسابدار

تهران-ستاد تهران-

1

زن/مرد

1

شرایط احراز تحصیلی کد شغل محل 22101
30408: حسابداری (فوق لیسانس)- 31074: مدیریت مالی (فوق لیسانس)- 32428: حسابداری مدیریت (فوق لیسانس)

22102

کارشناس امور بهره وری

تهران-ستاد تهران-

1

زن/مرد

1

شرایط احراز تحصیلی کد شغل محل 22102
30308: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (فوق لیسانس)- 30747: علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (فوق لیسانس)- 31230: مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی (فوق لیسانس)- 31240: مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری (فوق لیسانس)- 31937: مدیریت صنعتی گرایش تولید (فوق لیسانس)- 32142: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها (فوق لیسانس)- 32420: مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری (فوق لیسانس)- 32470: مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد (فوق لیسانس)- 32714: مدیریت MBA گرایش اقتصاد مدیریت (فوق لیسانس)- 32933: مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستمهای کلان (فوق لیسانس)- 32945: علوم اقتصادی (فوق لیسانس)- 33007: مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی (فوق لیسانس)- 33012: علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی (فوق لیسانس)- 33345: مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری (فوق لیسانس)- 33346: مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی (فوق لیسانس)- 33347: مدیریت MBA گرایش مدیریت عملیات (فوق لیسانس)- 33348: مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات (فوق لیسانس)- 33349: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات (فوق لیسانس)

22103

کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار

تهران-ستاد تهران-

1

زن/مرد

1

شرایط احراز تحصیلی کد شغل محل  22103
31887: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (فوق لیسانس)- 32009: مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)

شغل محل جدید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

کد شغل محل

شغل

محل خدمت

تعداد

آزاد

ایثارگر 25 درصد

ایثارگر 5 درصد

معلول

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

22104

کارشناس تجهیزات و فضاهای اموزشی مدارِس (5)

تهران-ستاد تهران-

1

زن/مرد

1

شرایط احراز تحصیلی کد شغل محل 22103
31555: مهندسی صنایع گرایش صنایع (فوق لیسانس)- 32999: مهندسی صنایع بدون گرایش (فوق لیسانس)- 33516: مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع (فوق لیسانس)

 

ب) اعلام مواد امتحانی شغل کارشناس امور بهره وری (کد15442) و کارشناس تجهیزات و فضاهای آموزشی مدارس (5) (کد 15443) دفترچه راهنما:

عنوان و کد شغل

مواد آزمون

کارشناس امور بهره وری

(کد شغلی 15442)

 

1ـ مدیریت کیفیت و بهره وری

 

2ـ اقتصاد مهندسی

 

3ـ اقتصاد خرد و کلان

 

4ـ مدیریت تولید و عملیات

 

5ـ روش سنجی و کار سنجی و ارزیابی کار و زمان

 

کارشناس تجهیزات و فضا های آموزشی مدارس (5)

(کد شغلی 15443)

1ـ برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

2ـ اقتصاد مهندسی

 

3ـ طرح ریزی واحدهای خدماتی و صنعتی

 

4ـ آمار و احتمالات کاربردی

 

5ـ اصول مدیریت و تئوری سازمان

 

 

 

 اصلاحات سری سوم دفترچه راهنمای مذکور، به شرح ذیل اعلام می گردد.

متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده (تا تاریخ 1400/12/06) و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند.

ضمناً باتوجه به اصلاحیه اعلام شده مقرر گردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

ـ  اصلاحیه عنوان شغل و شرایط احراز تحصیلی شغل محل (13204) دفترچه راهنما مربوط به اداره ی کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی:

کد شغل محل

شغل

محل خدمت

تعداد

آزاد

ایثارگر 25 درصد

ایثارگر 5 درصد

معلول

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

13204

هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو)

خراسان شمالی-بجنورد

2

مرد

1

مرد

1

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 13204
32344: :کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)

 

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی