راهنمای انتخاب رشته ارشد 92

راهنمای انتخاب رشته ارشد 93

 

 مقالات مفیدی پیرامون انتخاب رشته کارشناسی ارشد 93 

به همراه لینکهای دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته ارشد امسال و سال گذشته

 

 

 

شامل مقالات :  نحوه انتخاب رشته و تعیین الویت ها – چهار معیار انتخاب رشته – نکاتی درباره انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزمون سراسری –  رتبه واقعی شما چند است – راه حل و افشای راز انتخاب رشته ارشد 93 – تکنیک های انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 93 – داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 93 چگونه انتخاب رشته کنند 

 

پسورد فایل فشرده : www.konkur.in

 

 

 

این مقاله به منظور انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 1393 ارائه می گردد. با این مقاله، احتمالا از هر نوع مشاوره ای در این رابطه بی نیاز خواهید شد. ضمن اینکه انتخاب رشته یک مسئله شخصی است و شما صرفا با راهنمای یهای این مقاله، نتیجه گیری صحیح را می یابید و انتخاب نهایی را خودتان انجام می دهید.

اولین و مهمترین کار برای شروع فرایند انتخاب رشته، دریافت دفترچه شماره 2 یا همان دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 1393 است. شما باید تعداد نفرات دوره های روزانه، شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی، مجازی رشته خود را به صورت مجزا استخراج نمایید. به علاوه جمع کل ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد رشته مورد نظر را حساب نمایید.

 

 

به طور مثال در سال 1392 ، ظرفیت پذیرش در یکی از رشته ها، به صورت زیر بود :

 

136  نفر، روزانه .

77  نفر، شبانه .

44 نفر، پیام نور .

19  نفر، غیر انتفاعی .

63  نفر، مجازی .

339  نفر، ظرفیت پذیرش کل .

 

 

7. اگر فرض بگیریم که هر رتبه، اختصاص به یک نفر دارد، احتمالا تا رتبه 339 قبول خواهند شد. البته در صورتی، هر رتبه، اختصاص به چند نفر خواهد داشت که تمام درصدها و معدل موثر (نمره کل )،دقیقا یکسان باشد که احتمال آن خیلی کم است. ضمن اینکه ممکن است برخی از افراد، به علت توان مالی پایین، عدم علاقه به پرداخت شهریه، یا اینکه م یدانند در سال آینده، رتب هی ایده آلشان را بدست خواهند آورد، تمایلی به ادامه تحصیل از طریق دوره های شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی و مجازی نداشته باشند. در این صورت ممکن است حتی تا رتبه 380 هم قبول شوند.

 

 

با توجه به ظرفیت پذیرش روزانه در سال 1392 ، تا رتبه 150 ، احتمال قبولی در دوره های روزانه وجود دارد.

 

با توجه به ظرفیت پذیرش شبانه در سال 1392 ، تا رتبه 240 ، احتمال قبولی در دور ه های شبانه وجود دارد.

 

با توجه به ظرفیت پذیرش پیام نور در سال 1392 ، تا رتبه 290 ، احتمال قبولی در دوره های پیام نور وجود دارد.

 

با توجه به ظرفیت پذیرش غیر انتفاعی در سال 1392 ، تا رتبه 315 ، احتمال قبولی در دوره های غیرانتفاعی وجود دارد.

 

با توجه به ظرفیت پذیرش مجازی در سال 1392 ، تا رتبه 380 ، احتمال قبولی در دوره های مجازی وجود دارد.

 

 

بر خلاف تصور برخی از داوطلبان که فکر م یکنند چون رتبه مطلوبی کسب نکرد هاند باید از همان ابتدا به انتخاب دوره های شبانه، غیرانتفاعی یا مجازی روی بیاورند، بهترین و صحی حترین کار برای انتخاب رشته، انتخاب به ترتیب روزانه (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه)، شبانه (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه)، پیام نور (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه)، غیر انتفاعی (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه)، مجازی (از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه ). در ادامه چرایی این ترتیب و الویت بندی، توضیح داده خواهد شد.

 

 

1. نحوه انتخاب رشته و تعیین الویت ها:

 

 هر رتبه ای که به دست آورد هاید، بهتر است به ترتیب مقابل عمل کنید. ابتدا کدرشته های روزانه را به ترتیب علاقه به دانشگاهی که دارید، انتخاب کنید، سپس کدرشته های شبانه را انتخاب کنید، سپس کدرشت ههای پیام نور را انتخاب کنید، سپس کدرشته های غیر انتفاعی را انتخاب کنید، و در نهایت کدرشته های مجازی را انتخاب کنید. حالا چرا باید بدین طریق عمل کنید؟ چون ممکن است رتبه های قبل از شما به دلایل خاص: متاهل بودن، شاغل بودن،…. امکان انتخاب کدرشت ههای روزان هی شهری غیر از شهر خود را نداشته باشند و ناچارا شبانه شهرخود را به روزانه شهرهای دیگر ترجیح دهند و به لحاظ مالی هم مشکلی نداشته باشند. بنابراین اگر شما از همان ابتدا شبانه ها را انتخاب کنید، فرصت قبولی در روزانه را از دست خواهید داد. به عبارت دیگر، ممکن است فردی به دلیل شرایط کاری و مشکلات سفر و جابجایی مجبور باشد، فقط و فقط کدرشته روزانه و شبانه شهر خودش را انتخاب کند که این یک مورد خاص، محسوب می شود.

 

 

2. چهار معیار انتخاب رشته: 

 

معمولا چهار معیار در انتخاب رشته، وجود دارد که درجه اهمیت و الویت هر یک از این معیارها برای افراد مختلف، متفاوت است. 

 

 

سوال: کدام یک از معیارهای زیر برای شما از همه با اهمیت تر است؟

 

 1. اعتبار علمی دانشگاه محل تحصیل.

2. نزدیکی به محل زندگی شما .

3. وجود امکانات رفاهی و خوابگاه.

4. موقعیت های کاری آینده.

 

 اگر شما یک خانم هستید و علاقه ای به درس خواندن در شهری غیر از شهر خودتان ندارید، اگر شما شاغل هستید و ممکن است قبولی در شهر دیگر، مشکلاتی برای شما ایجاد کند، اگر شما علاقه ای به ترک خانواده ندارید، اگر شما دوست دارید در شهر خودتان تحصیل کنید، یعنی الویت دوم (نزدیکی به محل زندگی شما)، از همه با اهمیت تر است و سایر الوی تها را تحت تاثیر قرار م یدهد و به تبع آن روی انتخا ب ها و تعیین الویت انتخاب رشته شما، اثر می گذارد. بنابراین برای یک دانشجوی مشهدی که این الویت، برایش در درجه اهمیت است، احتمالا انتخاب روزانه مشهد و شبانه مشهد، …. در الویت خواهد بود. هر چند در اینجا مسال هی دیگری هم مطرح می شود. اینکه آیا این شخص توان مالی برای پرداخت شهریه را دارد. اگر این توان مالی را دارد و برایش مشکلی پیش نم یآید، می تواند شبانه شهر خودش را قبل از روزانه دیگر شهرها بزند. اما اگر مشکل مالی برایش ایجاد خواهد شد، ناچارا الویت انتخاب اه های روزانه، بر الویت دانشگاه های شبانه نزدیک محل زندگی، برتری م ییابد. پس میبینید که من برای هیچ کدام از شما نم یتوانم انتخاب رشته کنم. چون هر کس شرایط خاص خودش را دارد. راهنمایی های ارائه شده هم بیشتر به جهت هدایت فکری شما، در جهت صحیح می باشد . هم « بعد مسافت » ممکن است شخصی برایش اهمیت نداشته باشد، در کدام شهر قبول شود و برایش اهمیتی ندارد. در این صورت بهتر است این شخص، از بهت رین دانشگاه روزانه مورد علاقه اش شروع کند و به بدترین دانشگاه روزانه (البته به نظر خودش، بدترین دانشگاه روزانه) ختم بر سایر معیارها، برتری می یابد. در این میان، بیان یک نکته، ،« معیار اعتبار علمی » نماید. در اینجا خالی از لطف نیست. به نظر من اهمیتی ندارد در کدام دانشگاه روزانه، تحصیل کنید. چه می خواهد قطب باشد و چه میخواهد قطب نباشد. آنچه اهمیت دارد، تلاش و پشتکار خودتان خواهد بود که شما را در آینده، فردی متفاوت در رشته، بار خواهد آورد. به همین خاطر، من سعی م یکنم به لحاظ اعتبار علمی، دانشگا هها را طبق هبندی نکنم و انتخاب آن را به خودتان واگذار نمایم. تنها تاثیری که گروه ها و اساتید دانشگاه های محل تحصیل، بر شما خواهند داشت، این است که رویکردهای فکری خویش را در شما تقویت خواهند نمود و ناخودآگاه شما نیز در آینده در جهت این رویکردهای فکری، دانشگاه های مختلف، مطالب مربوطه را از « امکانات رفاهی و خوابگاه » حرکت خواهید کرد. در رابطه با دفترچه استخراج نمایید تا با دید مناسب تری نسبت به انتخاب شهری غیر از شهر خودتان، اقدام کنید

 

شاید در این رابطه، شهر تهران، :« موقعیت های کاری آینده » . نمایید. حالا می ماند معیار چهارم برتری محسوسی نسبت به بقیه شهرها داشته باشد. در عین حال، رشته شما و پتانسیل های صنعتی و سخت افزاری یک شهر خاص (برای آن رشته) هم م یتواند موثر باشد. به عبارتی، این به معنای عدم وجود موقعی تهای کاری در شهرهای دیگر نیست. اما تهران، موقعیت هایی دارد که نسبت به بقیه شهرها برجسته تر است. اکثر همای شهای مهم علمی و ملی در شهر تهران برگزار م ی شود و هفته یا ماهی نمی گذرد، مگر اینکه همایشی در تهران، در رابطه با رشت ههای مختلف برگزار م یشود و این مورد برای یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی، بسیار اهمیت دارد . اکثر ناشران تخصصی ، در تهران ساکن هستند و شما به راحتی م یتوانید به منابع مورد نیاز در دوره کارشناسی ارشد، در تهران دسترسی یابید و از این بابت، محدودیت هایی وجود ندارد. اکثر اعلامیه های استخدامی، کارآموزی و … برای ساکنین تهران اعلام م یشود. اکثر سازمان های با اهمیت در تهران هست ند. برخی از دانشگاه های شهر تهران، به نسبت سایر شهرها دارای اساتیدی جوا نتر و به روزتر هستند. همه ی اینها را گفتیم تا به این نتیجه برسیم، احتمالا اگر کسی الویت چهارم برایش از الویت های دیگر مهمتر است، باید بداند که در این رابطه، تهران برتری محسوسی نسبت به سایر شهرها دارد . هر چند گفتم این یک تجویز کلی برای تمام رشته ها نیست و هر رشته با توجه به پتانسیلهایی که دارد ممکن است در شهری دیگر، موقعیت مناسب تری داشته باشد. آنچه هم بیان شد، جنبه های کلی انتخاب یک شهر ایده آل برای یافتن موقعیت های کاری بیشتر است.

 

سعی کنید حتما پی شنویس فرم انتخاب رشته اینترنتی را پرینت بگیرید و قبل از انتخاب رشته اینترنتی،کد رشته ها را وارد نمایید تا هنگام انتخاب رشته اینترنتی، با دقت و سرعت، کد رشته ها را در سایت سنجش وارد نمایید. به علاوه می توانید یک کپی از انتخا بهای خود را به همراه داشته باشید و قبل از انتخاب رشته اینترنتی، به دانشگا ههای مورد نظر خود مراجعه کنید و از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رابطه با الویتهای انتخابی تان مشورت بگیرید. همچنین از وضعیت گروه مورد نظر، دانشگاه مورد نظر،…. سوال کنید و از موضوعات مورد علاقه اساتید آگاه شوید و با جو آن گروه و دانشکده، آشنایی نسبی بیابید تا انتخاب صحیحتری داشته باشید. اینکه بیان شد از موضوعات مورد علاقه اساتید از طریقدانشجویان تحصیلات تکمیلی آگاه شوید، بدین علت است که شاید موضوعی که شما برای پایا ن نامه می خواهید انتخاب کنید، مورد علاقه اساتید آن گروه خاص نباشد و برایتان مشکلاتی ایجاد شود. هر چند معمولا دانشجویان دوره کارشناسی تا قبل از ورود به دوره ارشد، اطلاع کافی برای انتخاب موضوع مورد نظر پایان نامه ندارند و پس از ورود به دوره ارشد، به انتخاب دست خواهند زد . در عین حال شای دوستانی پیدا شوند که از همان دوره کارشناسی علاقمندی های موضوعی مشخصی را دنبال می کنند.

یادآوری خیلی مهم : نظر به اینکه بر اساس نمره کل محاسبه شده برای هر یک از داوطلبان، گزینش علمی انجام م یگیرد، لذا ترتیب تقدم یا تاخر کدهای محل تحصیل انتخابی توسط داوطلب ،هیچگونه تاثیر یا امتیازی در گزینش نهایی نخواهد داشت و منحصرا تقدم کد محل تحصیل، نشانگر ترتیب علاقه داوطلب، به تحصیل در محل مربوط می باشد.

 

 

نکاتی درباره” انتخاب رشته کارشناسی ارشد” آزمون سراسری بخوانید
 
 
هر سال داوطلبان زیادی در آزمون ورودی دانشگاهها شرکت می کنندوبعد از حدود دوماه کارنامه نتایج اولیه آزمون خود را دریافت می کنند.تحلیل صحیح در نتایج اولیه این آزمون برای انتخاب رشته و گزینش بعدی مهم وسرنوشت سازاست.اما نحوه تحلیل این کارنامه ها بستگی به اطلاعات و تجربه افراد شرکت کننده داشته واگر اشتباهی در دریافت اطلاعات ویا راهنمایی بوجود آید ممکن داوطلب را از انتخاب رشته ناامیدویامنصرف و گمراه نماید.
در این مقاله به چند اشتباه رایج در این زمینه اشاره نموده و آنها را مطرح میکنیم
 
اشتباه اول: عده ای از داوطلبان که رتبه خود را اصطلاحا درخشان نمی بینند, با جمع زدن ظرفیت پذیرش یک یک دانشگاههای مورد انتخاب رشته و محاسبه فاصله رتبه خود از عدد بدست آمده, از انتخاب رشته منصرف می شوند. اشتباه این عزیزان از آنجا ناشی می شود که آنها با نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاهها آشنایی ندارند
 

اشتباه دوم: با توجه به اینکه نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد براساس علاقمندی داوطلب می باشد, این مطلب به خوبی توسط انتخاب رشته کنندگان تفهیم نشده و گروهی در ترتیب کردن رشته های مورد تقاضای خود دچار اشتباه می شوند.

 

اشتباه سوم: عدم آشنایی صحیح از سهمیه ثبت نامی در آزمون کارشناسی ارشد ,امتیازات و نحوه تخصیص معدل

 

اشتباه چهارم:  عدم انتخاب رشته های متناسب با رتبه داوطلب که شاید این اشتباه بدترین و مهمترین بین آنها باشد.فراموش نکنید بازه مطلوب و متناسب با رتبه خود باید انتخاب شود,در غیر اینصورت فرصت انتخاب رشته خود را از دست میدهید.انتخاب این بازه مناسب نیازمند به اطلاعات آماری داشته ودر دسترس همگان نیست.

 

رتبه واقعی شما چند است؟

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون سراسری دانشگاه ها کاردانی کارشناسی ارشد کارشناسی شاید این سوال در ذهن شما نیز خطور کرده باشد که “چرا سازمان سنجش آموزش کشور در مرحله اعلام نتایج, بیش از ظرفیت واقعی دانشگاهها اعلام رتبه میکند؟”

شاید با مشاهده رتبه خود و مجموع ظرفیت دانشگاهها در رشته خود از انتخاب رشته منصرف شده اید اگر اینطور است به یک ” راز مهم ” در کارنامه خود توجه کنید

“بسیاری از رتبه های قبل از شما پوچ است”!!

چرا؟؟

اغلب رشته های امتحانی دارای گرایش های متعددی است که ضرایب اهمیت دروس در این گرایش ها متفاوت است.بنابراین شرکت کنندگان بسته به هدفشان درسها را کمتر وبیشتر مطالعه کرده و درآزمون شرکت میکنند. وقتی شما در آزمون شرکت می کنید, کارنامه مرحله اول حاوی رتبه شما در هرکدام از گرایشهاو به
تفکیک است .این مطلب را با مثالی بیشتر بررسی می کنیم.

 

مثلا برای رشته ای دارای چهار گرایش و برای داوطلبی فرضی, رتبه های زیر بدست آمده است:

 

گرایش اول رتبه 590 
گرایش دوم رتبه 628 
گرایش سوم رتبه 392 
گرایش چهارم رتبه 889 

تعداد حداکثر پذیرش کلیه دانشگاهای ارائه دهنده این رشته هم مجموعا 210 نفر می باشد. با نگاهی به اطلاعات بالا, داوطلب عزیز – والبته بدشانس – ما باید برود و به فکر سال آینده باشد. اما قسمت قشنگ داستان از اینجا شروع می شود:

اگر به وضعیت رتبه 1 در گرایش شماره اول این رشته توجه کنید متوجه خواهید شد که او هم در گرایشهای دیگر رتبه های دیگری کسب کرده است. فرض کنید کارنامه رتبه 1 این رشته به صورت زیر است:

گرایش اول رتبه 1 
گرایش دوم رتبه 23 
گرایش سوم رتبه 16 
گرایش چهارم رتبه 29 

حالا با دقت به سوالات زیر جواب دهید:

اگر جای این دانشجو باشید ازکدام گرایش انتخاب میکنید؟ 
درصورتی که از گرایش اول, دانشگاه انتخاب کنید,انتخاب چندم قبول می شوید؟ 
با قبولی در انتخاب اول تکلیف رتبه های دیگر شما در انتخابهای گرایش های دیگر چیست؟ 
مثلا در گرایش دوم نفر 24 کنکور رتبه واقعی او چند است!!!!!!!!! 
آیا در گرایشهای دوم به بعد نیز کسانی بوده اند که دارای رتبه 1 در آن گرایشها و رتبه های 
دیگر در باقی گرایشها باشند؟

پس

“رتبه واقعی شما چند است؟”

 

اینجاست که تصمیم گیری در باره انتخاب رشته سخت می شود.زیرا حالا شما با واقعیتی جدید و سوالاتی جدید مواجه می شوید.

 از کدام دانشگاه شروع به انتخاب رشته کنم که شانس قبولی داشته باشم؟ 

آیا اگر اشتباه انتخاب رشته کنم موقعیت, وقت و سرمایه ام ازدست میرود!؟

رتبه واقعی خود را چگونه بدست آورم؟

آیا استفاده از کارنامه های سال گذشته قبولی ها ویا اطلاعاتی از این قبیل برای انتخاب رشته امسال من کافی است؟

 

راه حل و افشای راز انتخاب رشته

 

انتخاب رشته دانشگاه سراسری راحت تر از آن است که فکرش را میکنید. چونکه سیستم تصحیح کننده سازمان سنجش عادل است لذا هیچگاه بابت انتخاب رشته کارشناسی ارشد مبلغی را پرداخت نکنید فرض کنید شما در رشته مهندسی مکانیک در آزمون ارشد شرکت کرده اید. رتبه شما 590 شده است . و آخرین رتبه قبولی نیز 2100 بوده است شما با خود می گویید چگونه انتخاب رشته کنم تا بهترین انتخاب را داشته باشم(استحقاق آن را داشته باشم) لذا راز انتخاب رشته چنین است که شما فارغ از رتبه ای که کسب کرده اید بیایید و انتخاب رشته کنید دوباره تکرار میکنیم فارغ از رتبه ای که کسب کردید بیاید و انتخاب رشته کنید و به ترتیب آنها را بنویسید(به ترتیب دوست داشتن) حال اگر این انتخاب ها بیشتر از 100 عدد شد با توجه به اینکه رتبه شما ،چه عددی می باشد می توانید از بالا یا پایین انتخاب های خود یک سری رشته ها را حذف کنید. ولی اگر زیر 100 عدد شد آنها را به فرم انتخاب رشته انتقال دهید و منتظر نتایج کنکور کارشناسی ارشد در شهریور باشید شما بهترین انتخاب رشته را داشته اید.

 

سیستم و دستگاه برگه خوان سازمان سنجش چگونه عمل می کند؟

بدین صورت است که می آید و چک می کند مثلا اولویت اول، شما دانشگاه شریف را زده اید اعلام می کند که نمره شما برای این دانشگاه کم است و سراغ اولویت بعد می رود و به همین ترتیب تا مثلا در انتخاب 57 قفل می کند و شما در آن رشته قبول می شوید (مثلا دانشگاه فردوسی) حال ممکن دانشجویی مطرح کند دوست من رتبه اش 610 شده(یعنی از نظر امتیاز پایین تر از من است) حال اگر او انتخاب اولش فردوسی باشد احتمال قبولی او بیشتر است یا من؟
پاسخ ساده است شما دوست عزیز که رتبه 590 کسب کرده اید احتمال قبولی در فردوسی برای شما بیشتر است. چون سیستم سازمان سنجش به این مهم توجه می کند که اولویت شما در انتخاب رشته جلوتر است و اول شما انتخاب می کنید اگر جای خای باقی ماند به نفر بعدی می رسد.

 

 

 

تکنیک های انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 93

 

 

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 93 چگونه انتخاب رشته کنند

 

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 93 که در بهمن ماه سال گذشته امتحان داده و در اردیبهشت ماه 93 انتخاب رشته می نمایند. داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 93 با توجه به نوع انتخاب رشته خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 

1- داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 93 که رتبه آنها در یک سوم اول اعضای مجاز به انتخاب رشته می باشد (مثلا اگر آخرین رتبه مجاز انتخاب رشته 1200 می باشد داوطلب در 400 نفر اول است) اینگونه داوطلبان با خیال راحت طبق الگوریتم زیر انتخاب رشته کنند چونکه قبولی این داوطلبان اگر درست انتخاب رشته کنند تقریبا قطعی است و باید خود را آماده سازند که دانشجوی کارشناسی ارشد سال 93 باشند.

 

 

2- داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 93 که رتبه آنها در یک سوم دوم اعضای مجاز به انتخاب رشته می باشد (مثلا اگر آخرین رتبه مجاز انتخاب رشته 1200 می باشد رتبه داوطلب بین 400 تا 800 نفر است) اینگونه داوطلبان نیزبا خیال راحت طبق الگوریتم زیر انتخاب رشته کنند چونکه قبولی این داوطلبان اگر درست انتخاب رشته کنند بستگی به انتخاب رشته سایر داوطلبان دارد برای قبولی این دوستان قطعیتی را نمی توان متصور شد ولی هرچه رتبه داوطلب به یک سوم اول نزدیکتر باشد شانس قبولی بیشتر و هرچه به یک سوم دوم نزدیکتر باشد شانس کمتری برای قبولی شدن این افراد بهتر است به فکر سال بعد باشند مخصوصاً دوستانی که در یک سوم دوم می باشند توصیه برای این افراد خواندن زبان عمومی و تخصصی به صورت منسجم تا شهریور ماه است. اگر کارشناسی ارشد قبول شدند چیزی از دست نداده‌اند و اگر نیز قبول نشدند لااقل زبان را به صورت اساسی مطالعه کرده‌اند.

 

 

3- داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 93 که رتبه آنها در یک سوم آخر اعضای مجاز به انتخاب رشته می باشد (مثلا اگر آخرین رتبه مجاز انتخاب رشته 1200 می باشد رتبه داوطلب بین 800 تا 1200نفر است ) اینگونه داوطلبان نیز با خیال راحت طبق الگوریتم زیر انتخاب رشته کنند چونکه قبولی این داوطلبان شدیدا وابسته به انتخاب رشته سایر داوطلبان است یعنی اگر سایر داوطلبان انتخاب رشته درستی انجام نداده باشند و شانس های خود را ناخواسته به خاطر عدم اطلاعات از دست داده باشند باعث میشود شانس این دسته دوستان بیشتر بشود.لذا این گونه افراد به صورت برنامه‌ریزی شده باید خود را برای کنکور کارشناسی ارشد سال 94 آماده نمایند.

 

 

آخرین رمز انتخاب رشته کارشناسی ارشد که موسسات کنکورآن را برملا نمی سازند:

 

 

فارغ از رتبه ای که کسب کرده اید و با فرض اینکه رتبه شما در کنکور 1 شده است تمام گرایش های مورد علاقه را به ترتیب اولویتی که دوست دارید انتخاب کنید. اگر این تعداد کمتر از 100 عدد است آنها را به فرم انتخاب رشته انتقال دهید .

 

 

 

محسن لطف زمان
فوق لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مشاور ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر

 

منبع گردآوری مقالات : سایت کنکور

 

« موفق باشید »

 

ارسال دیدگاه

396
0

248 نظرات جدید
148 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
229 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از

I ⅼoved аs mսch as you’ll receive caгried ߋut right here.
Ꭲhe sketch iѕ tasteful, your аuthored material stylish.
nonetheless, you command get bought an nervousness over tɦat you wish be delivering the
following. սnwеll unquestіonably come more formerly again since exactly the same nearly very often insіde
case you shield thіs increase.

Ꮋey there! This is kind of off topic but I need some help from an establіshed
blog. Is it tough to set up yоur own blog? I’m not very techincal but I cɑn figure things out pretty quick.
І’m thinking about setting up my own but I’m not sure wheгe to start.

Do you have any iԀeas oг suggestions? Thank you

فردوس

کسی نیست جواب بده پس شماها چه جوری انتخاب رشته می کنید همینجوری الکی الکی هر چی دلتون خواس می زنید تا شاید یکی رو قبول بشید بعد هم به انتظار نتایج میشینید تا شاید یه فرجی بشه !!!!چرا اینقدر اطلاع رسانی در زمینه آموزش ضعیفه!!!!!

فردوس

رتبه ای که سازمان سنجش برای مجاز شدن رو گفته نمی خوام بلکه اون رتبه ای رو که با توجه به سالهای گذشته قبولی داداه است رو می گم که مثلا پیام نور ارشد حسابداری تهران حد اکثر آخرین فردی را که قبول کرده رتبش چند بوده یا مثلا دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران آخرین فرد قبول شده در ارشد حسابداری اش حداکثر چه رتبه ای بوده است؟

فردوس

باسلام،می خواستم بدونم رتبه آخرین فرد قبول در ارشد حسابداری به ترتیب جداگانه در هر کدام از دانشگاه های ( 1-شبانه تهران و شهرستان ها) 2-(پیام نور تهران) 3- (غیرانتفاعی تهران و حومه اطراف) چند باید باشد تا حد نصاب لازم را بیاوریم، لطفآ رقم بگید و کلی نگید. برای هرکدام حدودآچه رتبه ای باشیم…متشکرم

اکرم ح.

سلام . من |ژوهش هنر شرکت کردم . رتبه ام شده 115 به نظرتون روزانه کجا قبول میشم؟

سیاوش

دورود چطوره که در سال ۹۲ آخرین فرد مجاز انتخاب رشته روزانه عمران حدوده۱۹/۵هزاره و در سال ۹۵ حدوده ۷۰۸۰ نفره؟ آیا اتفاق و یا شرایط جدیدی هست که بی خبر هستیم؟ سال۹۵ در ارشد رشته عمران .رتبم حدود ۲۵۰۰ شده و تا رتبه ۷۰۸۰ مجاز به انتخاب روزانه شدن .آیا در اطراف تهران و کرج و قزوبن و شهرهای شمال غربی و آذربایجان احتمال قبول شدن روزانه عمران ،با هرنوع گرایش وجود داره؟ دوستانی که ازآخرین رتبه قبول شدگان رشته عمران در روزانه اطلاع دارن خواهش میکنم بگن که حدودا با چه رتبه ای ، در چه شهری قبولی… ادامه نظر »

علیرضا

با سلام میخاستم ببینم برا قبولی تو رشته فلسفه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران چه رتبه ای لازمه؟؟؟؟

شبنم

سلام
مطلبتون واقعا عالی و جامع و مفید بود.ان شاالله همیشه سربلند و پیروز باشید.

فقه و حقوق

سلام
ممنون از مطلب مفیدتون
اگر این محروم شدن سال بعد نبود خیلی خوب میشد
من رتبه 193 ارشد فقه و حقوق شدم
نمیدونم روزانه قزوین قطعا قبول میشم یانه
ونمیدونم روزانه های شهرهای دیگه رو بزنم یا بمونم برای سال بعد
احتمالا شبانه قزوین رو قبول میشم
ولی نمیدونم بعد شبانه قزوین روزانه شهرهای دیگه رو هم وارد کنم یانه
میترسم بعدش پشیمون بشم و از کنکور سال بعد هم محروم…
اینکه شهر خودم باشم برام خیلی مهمه
رتبه علمی دانشگاه هم مهمه نسبتا
نمیدونم همه 100 تا انتخاب رو پرکنم یا نه
مطمئنا روزانه قبول میشم
میترسم قبول بشم ونخوام برم شهردیگه
لطفا راهنماییم کنید

سلولی و مولولی

سلام. شبتون بخیر. مجموعه ی علوم سلولی و مولکولی شرکت کردم. خواستم بدونم با رتبه 136 رشته ی زیست سلولی و مولکولی و اخرین فرد مجاز روزانه 5797 بوده.و 249 ژنتیک امکان قبولی در دانشگاه تهران و مدرس و بهشتی روزانه یا شبانه دارم؟

خیلی ممنون میشم جواب بدین

حسین جعفری

با سلام
رتبه 370 عمران احتمال قبولی در کدام دانشگاهها را در گرایش سازه دارد؟
با تشکر

bs.m

سلام
رشته مهندسی کامپیوتر ۱۲۷۷
رتبه کد ضریب ۱: در سهمیه ۳۳۴ و بدون سهمیه ۳۳۹
رتبه کد ضریب ۲: در سهمیه ۱۳۸۱ و بدون سهمیه ۱۳۹۸
رتبه کد ضریب ۳: در سهمیه ۶۲۳ و بدون سهمیه ۶۳۳
رشته امتحانی دوم فناوری اطلاعات
رتبه کد ضریب ۱: در سهمیه ۲۰۵ و بدون سهمیه ۲۰۶
رتبه کد ضریب ۲: در سهمیه ۱۱۹ و بدون سهمیه ۱۲۰

می خواستم بدونم کجاها توی تهران می تونم قبول بشم؟
یه سوال دیگه هم داشتم: تو دفترچه نوشته اگه روزانه جایی قبول بشیم و نریم سال دیگه محروم میشیم. اگه نوبت دوم قبول بشیم و نریم چی؟ بازم محروم میشیم؟

قاسم

باسلام. بارتبه1400 سیالات گرایش تبدیل انرزی صنعتی بابل شبانه قبولم؟

الهام

رتبه ی22 عکاسی هستم
امکان قبولی در دوره ی روزانه برای من وجود داره؟

احمد

رتبه کل بدون سهمیه 728،تبدیل انرژی روزانه دانشگاه شهید بهشتی رو میاره؟

احمد

اضافه کنم،رشته مکانیک گرایش تبدیل انرژی

مریم

سلام احتمال قبولی برای رتبه 204 روانشناسی عمومی در دانشگاه های تهران به چه صورته؟ (شبانه یا روزانه) و قطب این رشته کدوم دانشگاهه؟

میلاد

سلام مهندسی هوافضا با رتبه 999 ارشد روزانه و شبانه کجا قبول میشوم؟

سعیده

سلام من درکنکور ارشد حسابداری رتبه 3000 رو اوردم میخوام بدونم شبانه قبول میشم یا نه واینکه از چه رتبه ای به بعد شبانه قبوله؟

مینا

سلام ..خسته نباشید. من رتبم در ازمون ارشد رشته شیمی 2216 شده و اخرین رتبه مجاز در روزانه 3886 و در شبانه 7466 است ایا من در یک دانشگاه روزانه در تهران یا اطراف تهران قبول میشم…ممنون میشم جواب بدین چون جوابش خیلی برام ضروریه. یک سوال دیگه هم دارم کد ضریبی که بهم ارائه کردن به چه دردم میخوره چون در ضریبای دیگه رتبم پایین تره..

با تشکر .

یاحق

مینا

ممنون میشم جوابمو بدید

ستاره

سلام.من رتبه ام ۹۸۰ تبدیل انرژی و ۱۱۰۰ طراحی شده.تهران آیا جیزی قبول میشم?
میتونم تبدیل انرژی یا طراحی کاربردی شبانه صنعتی اصفهان قبول بشم?

امید

با سلام من تو کنکور ارشد مهندسی شیمی رتبه 1074 شد. آخرین رتبه قبولی هم 3206 هست. من شانس قبولی روزانه رو دارم یا نه؟

فاطیما

سلام دوستان برای ارشد مهندسی شیمی با رتبه ی 4100 اصلا امیدی به غیرانتفاعی ،مجازی و خودگردان هست؟

مهرناز

شما شبانه صد درصد قبولی چرا غیرانتفاعی؟

سعید

سلام .با رتبه 3600 ارشد مکانیک از شبانه می تونم قبول بشم

حسینی

سلام و با تشکر از راهنمایی هاتو
فارغ التحصیل رشته ی برق هستم رتبه ارشد من حدودا 3600 شده و در تمام گرایش ها مجاز شدم و اخرین رتبه مجاز در گرایش مورد علاقه من 7500 هست معدل موثر من 19.36 ایا در دانشگاه روزانه احتمال قبولی دارم.؟؟دانشگاه تبریز چه طور؟؟؟؟

حمید

سلام،
رتبه من در رشته برق گرایش قدرت 2582 شده است، بقیه گرایش ها روزانه مجاز نشدم، در سال 94 ( طبق دفترچه دوم دانشگاهها برای کل گرایش ها، روزانه2790 نفر و نوبت دوم 932 نفر پذیرش داشته ایم)

آخرین رتبه مجاز سال 95 روزانه مجموعه برق گرایش قدرت ، 5151 و غیر روزانه 20033 است.
الویت بنده انتخاب تو شهر خودم، یعنی کرمان هست
شانس قبولی من برای روزانه و نوبت دوم چگونه است.

لطفا راهنمایی کنید.
باسپاس

علی

سلام و عرض ادب
رتبه هوش مصنوعی 2143 از 15779 شده… دوستان شبانه شهرستان امکان قبولی هست؟ یا غیر انتفاعی تهران؟

علی

ممنون میشم راهنماییم بفرمایین

اسماعیل

باسلام و خسته نباشید خدمت شما

من امسال کنکور مهندسی عمران دادم.رتبم شد 2500، ؟آیا دانشگاه روزانه قبول میشوم اگه قبول میشوم چه شهری وچه گرایشی شانس قبولی دارم. آیا روازنه رازی کرمانشاه قبول میشوم./
ممنون از راهنماییتون.

محمد

سلام وخسته نباشید خدمت شما
با رتبه 102 اقتصاد کشاورزی کجا روزانه قبول میشوم ظرفیت مجاز روزانه 491 ؟ به غیر از استان سیستان بلوچستان
آقای مشاور 136 تا روزانه میگیره 68 تا شبانه

رویا

سلام
ممنونم از راهنماییتون
رشته هنرهای پژوهشی رتبم شده
پژوهش هنر 200
فلسفه هنر 125
صنایع داستی 290
هنر اسلامی 300
آخرین رتبه مجاز 4100
معدلم 17
من پژوهش هنر اصفهان شبانه یا روزانه میارم؟
فقط پژوهش هنر 104 تا روزانه میگیره
ممیشه جواب بدیدن؟!

رویا

سلام
مرسی از راهنمایی فوق العادتون.
من توی گروه هنرهای پژوهشی رتبم
پژوهش هنر 200
فلسفه هنر 125
صنایع دستی 290
هنر اسلامی 300
معدلم هم 17 هست. من روزانه یا شبانه اصفهان قبول میشم؟ آخرین رتبه مجاز در پژوهش هنر 4100 هست.
لطفا جواب بدین!!!

محمد

سلام وخسته نباشید خدمت شما
با رتبه 102 اقتصاد کشاورزی کجا روزانه قبول میشوم ظرفیت مجاز روزانه 491 ؟ به غیر از استان سیستان بلوچستان

M

سلام قبولی شما بستگی به ظرفیت کل دانشگاهی کشور در رشته شما داره. اگه ٩٠ تا ظرفیت داشته باشه در روزانه شانستون پایینتره تا اینکه ظرفیت کشوری در روزانه ١٢٠ نَفَر باشه

بهزاد

سلام من بهزاد هستم .
رتبم توی رشته زهکشی شده 1170 از 1570
روزانه مهندسی زهکشی و همینطور شبانه مهندسی زهکشی رو مجاز شدم . به نظر شما امکانش هست که بتونم شبانه چمران قبول بشم ؟
بسیار سپاسگذارم

ترانه

با سلام و خسته نباشی من در کنکور کارشناسی مهندسی پلیمر رتبم 202 شده.کجا (روزانه) قبول میشم؟ و کدوم دانشگاهها بهتر است؟(ترتیب دانشگاه ها از نظر سطح علمی چه شکلیه؟) با تشکر فراوان

چراجواب سوالموندادید؟

محسن

سلام رتبه من شده 158 و آخرین رتبه مجاز روزانه 491 در رشته اقتصاد کشاورزی هست آیا من شانس قبولی روزانه رو دارم اگر کسی اطلاع داره لطفا راهنمایی کنه
ممنون

محمد

من 102 شدم……..روزانه زابل قبول مشیید و شایدم تربت حیدریه

سلام استاد،حالتون خوبه؟استاداگه جواب سوالم بدیدانشالله بریدکربلا…. من رشتم مهندسی کامپیوترهس وتوگرایش هوش مصنوعی رتبم2275 شده واخرین رتبه مجاز13489 هس بنظرتون شبانه شامس قبولی دارم؟ توروخداجواب بدید؟

محسن

سلام
رتبه ی من در کارشناسی ارشد 94 در گرایش مترجمی 358 ، گرایش ادبیات 890 و گرایش آموزش 2339 شده و در هر سه گرایش فقط شبانه ها رو مجاز به انتخاب رشته شدم . هم چنین آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه در گرایش های مترجمی ، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی به ترتیب 6400 ، 5721 و 11764 هست . خواهش می کنم راهنمیی کنین امکان قبولیم در کدام دانشگاه بیشتر متصور هست و به چه سبکی انتخاب رشته کنم؟
قبلا از راهنمایی شما متشکرم.

محسن

سلام
اگر ممکن هست راهنمایی بفرمایید .
با تشکر فراوان

M

سلام. با توجه به راهنمایی مشاوره خودم : برأی یقین در قبولی شما در رشته مد نظرتون ظرفیت دانشگاه های کشور در نوبت روزانه و شبانه إلزامی است. با توجه به این که چند گرایش دارین باید جداگانه نیز هر گرایشو محاسبه کنید و رتبتونو طبق ظرفیت دانشگاه ها بسنجید به عنوان مثال رتبه شما ۴٧ ،۵٠ ، ۵۵ شده و دارای ٣ گرایش می باشید. در گرایش اول ظرفیت دانشگاه دولتی ۵٠ و در گرایش دوم ۶٠ و در گرایش سوم ۴٠ نَفَر می باشد در این صورت شانس شما در قبولی گرایش دوم بیشتر است. اگه در گرایش… ادامه نظر »

مرجان

با سلام و خسته نباشید. رتبه من امسال در ارشد محیط زیست ٢۴١ شد و در روزانه و غیر روزانه مجاز شدم و اخرین فرد مجاز در روزانه۴٩۵ و در دوره های غیر روزانه٢٠٠٠ نَفَر می باشد و ظرفیت روزانه ها در کشور ١٨۵ نَفَر و در شبانه ٨٠ نَفَر می باشد. می خواستم بدونم در نوبت روزانه و یا شبانه در شهر خودمون قبول می شم ؟ کل ظرفیت دانشگاه های دولتی٢۶۵ نَفَر است.

ممنون می شم پاسخگو باشین..

امین

سلام و خسته نباشید
رتبه من در برق قدرت 2429
در الکترونیک 3138
و در مکاترونیک 2052
و در کد ضریب 3 3284
به نظره شما بنده زنجان شبانه در میام؟
در مکاترونیک چطور کجا درمیام؟
ممنونم

میکائیل

من تو کنکور کارشناسی ارشد عمران رتبم شده 3000
ایا گرایش سازه شبانه قبول میشم؟ کجاها قبول میشم ؟ لطفا جواب بدید

نرگس

سلام دوستان من تو کنکور کارشناسی ارشد سال 94 دوره های غیر روزانه رو مجاز شدم در رشته هوش مصنوعی رتبم 2895 شده آخرین رتبه ی مجاز هم 13489 به نظرتون شبانه میتونم دانشگاه چمران قبول شم؟؟؟تورو خدا اگه اطلاعاتی دارین بهم کمک کنید
در رشته نرم افزار هم رتبم 4586 شده آخرین رتبه مجاز به انتخاب واحد هم 18503 هست میخوام بدونم با این رتبه میتونم غیر انتفاعی اهواز قبول شم؟؟؟؟؟؟

کوشا

اگر 2895 را بر 13489 تقسیم کنید میشود 0.21 که کمتر از 0.33 (یک سوم) است پس شما جزء یک سوم برتر رشته هوش مصنوعی هستید و قبولیتان در شبانه این رشته تقریبا حتمی است.

اگر 4586 را بر 18503 تقسیم کنید میشود 0.25 که باز هم کمتر از 0.33 (یک سوم) است پس شما جزء یک سوم بالای رشته نرم افزار هستید و شانستان برای شبانه رشته نرم افزار هم تقریبا صد در صد است.

موفق باشید.

امیرعرشیا

با سلام
من در کنکور ارشد94 رتبه 5900 در رشتهMBA اوردم ایا امکان قبولی دارم لطفا راهنمایی کنید

کوشا

احتمالا منظورتان MBA شبانه با آخرین رتبه مجاز 18814 است. در اینصورت 5900 را بر 18814 تقسیم کنید میشود 0.31 که کمتر از 0.33 (یک سوم) است پس شما جزء یک سوم برتر رشته MBA شبانه هستید و شانس قبولیتان در این رشته بسیار بالا است.

الهام

سلام رتبه من 1217 نرم افزار شده؟
شبانه تهران قبول میشم؟

حسام

بسیار مفید و تاثیر گذار بود

تشکر

دنیا

با سلام من رتبه ارشد ژءو رثبه ام به 1سوم اول بیشتر نزدیک تو فرم انتحاب رشته کدوم و اول بزنم رتبه هوا مم از ژءو بهتر شده باز ترتیبش چطوری باشه

دنیا

هوا بهتز ار ژءو و ژءو بهتر از فیزیک تو رو خدا بگید ترتیبش چطور باشه

لیلا

سلام من رتبم برای محیط زیست 985 شده آخرین رتبه مجاز 2274 بنظرتون پیام نور یا غیر انتفاعی قبول میشم دوره ی روزانه مجاز نشدم آخرین رتبه قبول روزانه 494 بوده و کل ظرفیت پذیرشی که من حساب کردم 333 نفره لطفا اگر اطلاعاتی دارید دریغ نکیند

لیلا

لطفا جواب منم بدید

آرش

سلام من در رشته مکانیک رتبه تبدیل انرژی شده 2440 به نظرتون سیستم انرژِی قبول میشم؟

مریم

فک کنم بشه . پارسال با 2500 سیستم سهند و شاهرود و سمنان قبول شدن .

ترانه

سلام ممنون از خدمات ارزنده تان من رتبه 4500 نوبت دوم ادبیات فارسی ارشد مجاز شدم آیا به نظر شما چیزی در تهران قبول میشم خواهش میکنم راهنماییم فرمایید ممنون از شما

پروانه

درود به شما و تشکر از مطلب فوق العاده مفیدتان

بنده با رتبه 544 در گرایش جامعه شناسی از مجموعه علوم اجتماعی در پیام نور تهران غرب پذیرفته خواهم شد ؟

شبانه اصفهان چطور؟

درود

تبلیغات متنی