تصمیم بنیاد نخبگان برای 100 نفر اول کنکور علوم تجربی

تصمیم بنیاد نخبگان برای 100 نفر اول کنکور علوم تجربی

رئیس بنیاد ملی نخبگان درباره عضویت 100 نفر اول کنکور علوم تجربی در بنیاد ملی نخبگان گفت: این موضوع هم اکنون در دست بررسی در بنیاد ملی نخبگان است و پس از بررسی نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود.
دکتر نسرین سلطانخواه در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر 50 نفر اول کنکور علوم تجربی به طور مستقیم به عضویت بنیاد ملی نخبگان در می آیند، یادآور شد: موضوع قرار گرفتن 100 نفر اول به عضویت بنیاد در درست بررسی بوده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: قرار است ما در بنیاد ملی نخبگان بر روی این مسئله کار کنیم و گزارش آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهیم که البته هنوز گزارش نهایی تهیه نشده است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: محل تایید و تصویب این موضوع شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
پیش از این دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت و عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان در پاسخ به انتقاد دانشجویان علوم پزشکی مبنی بر کم بودن ظرفیت دانشجویان گروه علوم تجربی در مقایسه با ریاضی در عضویت بنیاد ملی نخبگان گفت: وزارت بهداشت به بنیاد ملی نخبگان پیشنهاد کرده است که آیین نامه افراد مشمول برای عضویت در بنیاد ملی نخبگان در گروه علوم تجربی بازنگری شود.
وحید دستجردی اضافه کرد: بنیاد ملی نخبگان با افزایش تعداد کنکوری های علوم تجربی برای استفاده تسهیلات بنیاد موافقت کرده است و این موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب ارائه شد در صورت تصویب 100 نفر اول گروه علوم تجربی به عضویت بنیاد ملی نخبگان در می آیند.

ارسال دیدگاه

1
0

1 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
0 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از

خیلی هم خوب

تبلیغات متنی