دانلود سوالات و پاسخ ارشد 93 همه رشته ها - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی

تور آنتالیا

تورآنتالیا

عضویت در خبرنامه

   

  آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .  کل مطالب سایت


  دانشجویان و کنکور ارشد


  مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

یزدان گشت سفیران  ads 


بازدید : 353,046 بار
نظرات : 145

دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ ارشد 93 همه رشته ها

 

 

 

 

پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

 

دفترچه سوالات پاسخ  کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

1101 – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1102 – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1103 – سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1104 – مجموعه زبان عربی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1105 – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1106 – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1107 – مجموعه تاریخ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1108 – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1109 – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه سوال دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخ کلیدی 1110 – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1111 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1112 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1113 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1114 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1115 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1116 – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1117 – مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1118 – مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1120 – مجموعه زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1121 – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1122 – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1123 – مجموعه علوم تربیتی /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1124 – مجموعه زبان المانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1125 – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه سوال دفترچه زبان فرانسه
پاسخ کلیدی 1126 – مجموعه حقوق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1127 – مجموعه ایرانشناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1129 – زبان وادبیات اردو
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1130 – مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1131 – مجموعه مطالعات جهان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1132 – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1133 – مجموعه روانشناسی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1134 – مجموعه حسابداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1137 – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1139 – مددکاری اجتماعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1140 – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1142 – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1146 – مجموعه محیطزیست
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1148 – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1152 – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1154 – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1155 – اطلاعات استراتژیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1156 – اماد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1157 – مدیریت بحران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1201 – مجموعه علوم زمین
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1202 – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1203 – مجموعه شیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1204 – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1205 – مجموعه فوتونیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1206 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1207 – اماروکاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1208 – ریاضیات وکاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1209 – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1213 – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1214 – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1215 – محیطزیست دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1216 – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1217 – علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1218 – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1219 – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1251 – مجموعه مهندسی برق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1253 – مجموعه مهندسی نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1255 – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1256 – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1257 – مهندسی شیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1259 – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1260 – مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1262 – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1263 – مهندسی نقشه برداری
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1264 – مجموعه مهندسی عمران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1266 – مجموعه دریانوردی
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1267 – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1268 – مجموعه مهندسی معدن
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1272 – مجموعه مهندسی مواد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1273 – نانوفناوری -نانومواد
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1276 – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1277 – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1279 – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1283 – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1284 – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1285 – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1286 – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1287 – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1288 – مدیریت نساجی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1289 – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1292 – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1293 – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1294 – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1301 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1302 – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1303 – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1304 – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1305 – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1306 – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1307 – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1308 – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1309 – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1310 – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1311 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1312 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1313 – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1314 – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1315 – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1317 – مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1319 – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1321 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1322 – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1323 – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1324 – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1325 – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1326 – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1327 – مدیریت کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1328 – مهندسی فضای سبز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1350 – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1351 – طراحی شهری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1352 – مجموعه معماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1356 – نمایش عروسکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1357 – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1358 – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1359 – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1360 – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1361 – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1362 – طراحی صنعتی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1363 – فرش
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1364 – طراحی پارچه ولباس
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1501 – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1502 – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1504 – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1505 – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1508 – بهداشت ابزیان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1509 – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1118 – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

 

پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

 اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


 • برای دانلود، به روی عبارت "دانلود فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
 • اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM استفاده کنید.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
 • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
 • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.konkur.in می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
 • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.
 • برای راهنمایی بیشتر اینجا را کلیک کنید.


مارکت کنکور 

 
بر چسب های نوشته : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ارسال شده در تاریخ 1 اسفند 1392 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات

145 دیدگاه برای مطلب “دانلود سوالات و پاسخ ارشد 93 همه رشته ها”

 

 

 1. +1
  بهزاد
  می‌گه:

  سلام، ممنون از شما، لطفا سوالات زبان عمومی انگلیسی رو هم مثل فرانسه و آلمانی به صورت تفکیک شده قرار بدین


 2. فاطمه
  می‌گه:

  سلام. چرا سوال های رشته مشاوره رو ندارین؟


 3. فرزانه
  می‌گه:

  عالییییییییییییییییییییییه …..مرسی .واقعا دستتون درد نکنه


 4. sahar
  می‌گه:

  واقعا دمتون گرم
  کلی خسته نباشید


 5. +2
  سیروان
  می‌گه:

  سلام. پاسخنامه رشته بیماری شناسی گیاهی 1315 رو ب اشتباه از صنایع غذایی گذاشتید…. مرسی


  آراز رهبر :

  ممنون که اطلاع دادید
  اصلاح شد


 6. بهمن
  می‌گه:

  من سوالات اجرایی رو می خواستم…ممنون…عالیه!!!!!


 7. +1
  کیوان
  می‌گه:

  سلام از سایت عالیتون متشکرم اگر میشه ممنون میشم پاسخ تشریحی کنکور ارشد رشته اقتصاد رو هم بذارید.


 8. +2
  محسن
  می‌گه:

  باسلام..میشه یه راهنمایی کنید جزوات و مطالب درسی مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست(HSE) رو از کجا میتونم پیدا کنم؟؟؟
  البته با مهندسی ایمنی صنعتی اشتباه گرفته نشود…


 9. +1
  فائزه
  می‌گه:

  با سلام پاسخنامه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته صنایع غذایی را از کجا می توانم دانلود کنم.
  با تشکر


  +1
  سیروان :

  شما ک در هر صورت قبول میشید دیگه سوالات رو برا چی میخوایید ؟؟!!


 10. -3
  مهدی
  می‌گه:

  سلام خسته نباشید چرا کلید آزمون نیست؟


  آراز رهبر :

  کلید آزمون در ستون دوم گذاشته شده است


 11. -1
  محمد
  می‌گه:

  ببخشید اگه امکانش هست عکس نفرات برتر ارشد دام و طیور رو هم بزارید


 12. +9
  مهرداد
  می‌گه:

  سلام
  اگر ممکنه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 93 را هم در سایت قرار دهید
  ممنون


  بهروز معروف :

  آغا منم پاسخنامه کنکور ارشد دانشگاه آزاد رو میخوام اما متاسفانه هیچ جایی پیدا نکردم
  ی سایتی سوالات رو خریداری کردم ولی پاسخنامه نداشت


 13. مهشيد
  می‌گه:

  با سلام و با تشکر از پاسخ های تشریحی که برای سوالات کنکورهای سال های قبل تهیه گردیده است.. من قبلا از شما راهنمایی خواستم و مسئول پاسخگویی به سوالات نیز به بهترین شکل پاسخ من را دادند… اما در خصوص پاسخ های سوالات کنکور سال 93 قسمت بازاریابی متاسفانه در پاسخ ها غلط بسیار دارد.. و اگر پاسخ های تشریحی نبود متاسفانه داوطلبان به اشتباه پاسخی دیگری را در ذهن خود جای میدادند.. البته و من فعلا سال 93 را مطالعه کرده ام و هنوز به سوالات و پاسخ های سال های گذشته نرسیده ام … قصد من از بیان این مطلب انتقاد نیست، فقط ارتقا سطح کیفی سایت است… باتشکر از شما


 14. +2
  آرمیتا
  می‌گه:

  سوالات وباسخنامه ارشد آزاد رو هم اگه ممکنه بگذارین


 15. سمیه
  می‌گه:

  ای بابا من که هرکار کردم نتونستم دانلودها رو باز کنم تورو خدا راهنماییم کنید. از سایت های دیگه دانلود میکنم مشکلی نداره اما با سایت شما مشکل دارم.


  -1
  آراز رهبر :

  رمز همه فایلها : “www.konkur.in”

  لینکها سالم و تست شده اند . برای راهنمایی بیشتر به لینک زیر بروید

  http://konkur.in/help


  +1
  ناشناس :

  ‘www.konkur.in’ سلام این رمز را وارد کنید


 16. +1
  hassan72
  می‌گه:

  مرررررررررررررسی


 17. -1
  سایا
  می‌گه:

  عالییییییییییییییییییییییییییییی بود….
  مرسی


 18. -1
  الناز
  می‌گه:

  سوالات ارشد سم شناسی دانشگاه ازاد چرا اصلا نیست؟


 19. +4
  نیما
  می‌گه:

  سلام سوال رو دریافت کردم ولی پاسخ خا رو نیاورد ویروس کش رو هم پاکم کردم نشد میشه کمک کنین ممنون؟


  -1
  آراز رهبر :

  لینکها سالم و تست شده اند . برای راهنمایی بیشتر به لینک زیر بروید

  http://konkur.in/help


 20. مجتبي
  می‌گه:

  با سلام و احترام
  لطفاًراهنماییم کنید
  کنکورهای سالهای گذشته دانشگاه ازاد و به همراه پاسخنامش رشته مدیریت محیط زیست HSE کد رشته 21277 رو میخواستم . ممنون میشم از همه بزرگوارانی که بتونن کمکم کنند . با تشکر


 21. مهشيد
  می‌گه:

  سلام من داوطلب کنکور ارشد ازاد سال 94 هستم رشته ام مدیریت بازرگانی یه ، چطور میتونم سوالات ارشد ازاد 5 سال گذشته رو با پاسخ صحیحشون دانلود کنم؟


  +2
  آراز رهبر :

  باید توسط سایتهای فروشنده تهیه کنید


 22. -2
  milad mokarram
  می‌گه:

  رشته ام کامپیوتره


 23. +1
  milad mokarram
  می‌گه:

  س. من 93 کنکور دادم 48 در صد تخصصی زدم و دانشکده انفلاب تهران فبول شدم وافعآ دانشکده خوبیه واسه شما هم آر رزوی موفقیت دارم اینم ایمیلم و شمارم اگه بتونم وکمکی از دستم بر بیاد
  در خدمتم


 24. +1
  مونا
  می‌گه:

  سلام،امکان دارد پاسخ تشریحی سوالات را بگذارید؟با تشکر


 25. -3
  Dj vahid
  می‌گه:

  واسه سوال ها و بخصوص پاسخ.(تاکید میکنم پاسخ تشریحی) دمتون جیز 😀


 26. میرداد
  می‌گه:

  با سلام . خواهشمند است کلید سوالات کنکور ارشد سال 93 دانشگاه آزاد را در سایت قرار دهید.


  -1
  آراز رهبر :

  دانشگاه آزاد موجود نیست


 27. فرزانه
  می‌گه:

  شرمنده من فایل مدیریت دانلود را پیدانکردم اگه امکانش هست پاسخنامه را به ایمیلم بفرستید یه دنیا ممنونتونم و سپاسگذارم


  آراز رهبر :

  در همون صفحه راهنما، لینک دانلود نرم افزار مدیریت دانلود موجود است


 28. فرزانه
  می‌گه:

  سلام ،من هرچقدر دانلودمیکنم فایل برام باز نمیشه اگه امکانش هست بررسی کنید چون فقط تونستم سایت شما رو پیدا کنم که دفترچه ها پاسخ داشته باشند باتشکر.


  -1
  آراز رهبر :

  لطفا به صفحه راهنمای سایت ما رفته و پاسخ مشکلتون را ببینید

  http://konkur.in/help

  رمز همه فایلها : “www.konkur.in”


 29. نرگس
  می‌گه:

  سلام
  چرا کلید سوالات زبان شناسی باز نمیشه دو بار دانلود کردم ولی باز نمیشه


 30. +2
  الهه
  می‌گه:

  عالیییییییییییییییییییییییی بود مرسییییییییییی
  من مهندسی کامپیوترو میخواستم که پاسخ تشریحی دفترچه شماره 2 خیلی خوب و مرتب و جداشده بود… دستتون درد نکنه


  مینو :

  سلام
  دستتون درد نکنه از سوالات اما یه سوال؟
  می شه بگین آیا این پاسخ نامه ها واقعاً درست هستند؟ آحه من جواب دو تا سوال رو دیدم که با پاسخ نامه ای که شما گذاشتین جور در نمی یاد. یه عنوان مثال حس شنوایی هست که اول از همه در نوزاد شکل گرفته اما شما در دو دفترچه اونم در سالهای مختلف یکیش زدین بینایی و یکیشم ردین چشایی. بازم سوال با جواب اشتباه هست اینا آدم رو به شک میندازه که آیا جوابا درستند یا نه. ممکنه جواب بدین؟

  -1
  آراز رهبر :

  سلام
  کد دفترچه های سوال و پاسخ ، همانطور که میبینید یکسان هست و این پاسخ کلیدی سال 93 را خود سازمان سنجش بیرون داده است  +1
  مینو :

  مجدداً سلام و احترام
  ممنونم از پاسختون. فردا امتحان ارشد دارم ممنون که زود جواب دادین. پس خود سنجش بعضیاشو اشتباه داده. چون چندتا سوال بودن که از اینترنت درآوردم دیدم با جواب جور درنمیاد.
  بازم خدا خیرتون بده که این سوالات رو گذاشین واقعاً بی نهایت ازتون ممنونم.
  دعام کنین تو رو خدا فردا ارشد رو خوب بدم. علوم تربیتی 2 که قبلاً 3 بود.
  در پناه حق تعالی

  -1
  آراز رهبر :

  بله امکان اشتباه سازمان سنجش وجود دارد 31. +1
  شکوفه
  می‌گه:

  خیلی خوبه
  مرسی:)


 32. +1
  ناشناس
  می‌گه:

  ممنونم، واقعا کمک بزرگی کردید.


 33. +3
  بنی
  می‌گه:

  ممنون از زحمات شما. خیلی عالیه


 34. +1
  زهرا
  می‌گه:

  سلام .کنکور ارشد 92به قبل مجموعه مدیریت پاسخ تشریحی ندارد ؟
  ممنون از پاسخ تشریحی 93 و 92 بسیار عالی بود ……


 35. +3
  مهدی
  می‌گه:

  یک در دنیا ، صد در آخرت خوبی ببینی


 36. +8
  فاطیما
  می‌گه:

  سلام اگه امکانش هست پاسخ تشریحی کنکور ارشد 93 مهندسی مواد 1272 را بگذارید.


 37. +2
  نیلوفر
  می‌گه:

  سلام
  واقعا ممنونم و خسته نباشید. امیدوارم در تمام مراحل زندگی لطف و محبت بی نهایت خداوند شامل حالتان شود.
  شاد و سربلند باشید.


 38. +5
  فاطمه
  می‌گه:

  از خدا هر چی میخای بهت بده
  مرسیییییییی


 39. +3
  زهرا
  می‌گه:

  ممنونم سایتتون عالیه…
  فقط کاش پاسخ نامه ها تشریحی هم بود،برای کسایی مثل من که تو رشته ای غیرازرشته ی کارشناسی میخوان آزمون بدن…
  ولی بازم دست شما درد نکنه…خداقوت


 40. +5
  حجت
  می‌گه:

  خیلی خیلی ممنون. بی دونیا ممنون
  حجت ایمانی رشته مهندسی برق


 41. +8
  محمد
  می‌گه:

  از سایت عالی عالی تون ممنونم، چون واقعا بدون درد سر هر چه که راجب کنکور میخای داره ،مرسی از لطفتون.


  شایان :

  مرررررسی


 42. +3
  یاسمن
  می‌گه:

  دمتون گرم … دربدر سوالای چند سال اخیر سینما بودم نجاتم دادین …خیلی ممنون موفق باشید.


 43. +2
  نفس
  می‌گه:

  ینی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا مهندسی پزشکی رو ندارین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


 44. +2
  سارا
  می‌گه:

  خسته نباشید
  ممنون میشم پاسخ تشریحی رشته علوم دامی رو هم بزارین….


 45. hassan
  می‌گه:

  باسمه تعالی با سلام واحترام با تشکر زحمات و راه اندازی ساست شماه جهت سئوالات کنکور ارشد اما چگونه پسورد را پیدانمایم .لطفا پاسخ داهید


  -1
  آراز رهبر :

  رمز همه فایلها : “www.konkur.in”


 46. -1
  مهدی افروغ
  می‌گه:

  با سلام
  ممنون از جمع بندی و ارائه مطالب خوبتون . موید باشید


 47. +1
  علیرضا
  می‌گه:

  سلام دوباره
  البته فقط شما آدرس رو اشتباه دادید
  والا دوستان با یه کم دقت میتونن دسترسی داشته باشن
  آدرس صحیح اینه
  http://dl.konkur.in/Arshad/93/pasokh/1253-key-Arshad93-%5Bwww.konkur.in%5D.rar
  سپاس


  -1
  آراز رهبر :

  ممنون از شما
  لینک دانلود تصحیح شد


 48. +1
  علیرضا
  می‌گه:

  با سپاس از سایت مفید شما
  و خسته نباشید…
  پاسخنامه مجموعه مهندسی نفت لینکش مشکل داره

  لطفا رسیدگی کنید
  سپاس


  آراز رهبر :

  لینک دانلود تصحیح شد


 49. ملیحه
  می‌گه:

  سلام لینک نمونه سوالات معماری دانلود نمی شود لطفا اصلاح کنید و اگر امکان دارد کارنامه نفرات برتر کارشناسی ارشد معماری را اضافه کنید من بقیه رشته ها را تونستم نگاه کنم اما معماری نشد.
  با تشکر


  آراز رهبر :

  لینکها سالم و تست شده اند . برای راهنمایی بیشتر به لینک زیر بروید

  http://konkur.in/help


 50. -1
  .a
  می‌گه:

  جواب سوالای آلمانی و فرانسه رو خواهش میکنم بزارین یا ایمیل کنین.چرا فقط اونا نیست؟خوااااااهش میکنم


 51. +4
  ناشناس
  می‌گه:

  سلام فقط میتونم بگم خداخیرتون بده


 52. +3
  میثم
  می‌گه:

  آقا انصافادمتون گرم
  کلی از هزینه هامون رو کاهش دادید
  شیتتتتتتتتدم


 53. +5
  سعید
  می‌گه:

  دمت گرم.خدا شادتون کنه شادمون کردی


 54. +2
  ناشناس
  می‌گه:

  خیلی عالی بود دست مریضا


 55. +3
  زهرا
  می‌گه:

  سلام خسته نباشید ممنون از زحماتتون


 56. +1
  سحر
  می‌گه:

  مرسی خیلی خوب بود


 57. +1
  حميد
  می‌گه:

  با سلام و عرض خسته نباشید از سایت بسیار خوبتون
  من جواب هاى تشریحى (1324 – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی) رو میخواستم
  میشه منو راهنمایى کنید؟
  باتشکر فراوان


 58. +6
  **منتظر**
  می‌گه:

  ممنون عالی بود


 59. Zahra
  می‌گه:

  سلام لطف میکنید پاسخ تشریحی سوالات ارشد الهیات_علوم قرآنی و حدیث رو به ایمیلم ارسال فرمائید یا آدرس لینک دانلود رو به ایمیلم ارسال فرمائید سپاس وافر از سایت خوبتون


 60. +6
  احمد
  می‌گه:

  سلام
  ممنونم خیلی

  خدا کمکتون کنه


 61. +2
  شادی
  می‌گه:

  واقعا عالییییییییییییییییییییییییبوووووووووووووووود


 62. +4
  مینا
  می‌گه:

  سلام. از همتی که برای رشد اطلاعات هموطنانتون به خرج دادین ممنونم. پاسخ های تشریحیتون قابل تقدیره . مرسی


 63. .a
  می‌گه:

  چرا کلید سوالات زبان آلمانی و فرانسه نیست؟اگه بزارین واااقعا ممنون میشم


 64. kv's
  می‌گه:

  با سلام ممنون میشم اگه سوالات کنکور ارشد93رو به همراه پاسخ تشریحی به ایملم بفرستین با سپاس فراوان


  +2
  نرگس :

  در ضمن رشتم حقوقه ممنون


 65. -1
  سید حمیدرضا
  می‌گه:

  سلام درخواستم رو تکمیل میکنم پاسخ تشریحی سال 90 تا 92 ارشد مدیریت رو اگر امکانش هست، محبت کنید یا بزارید رو سایت یا برام ایمیلش بکنید خیلی ممنون


 66. +1
  سید حمیدرضا
  می‌گه:

  سلام میشه اگر امکان داره براتون پاسخ تشریحی های سال 90 تا 92 رو بزارید رو سایت یا اینکه برام ایمیل کنید ؟ ممنون میشم که اگر این کار و بکنید


 67. -2
  zohreh
  می‌گه:

  ببخشید فرمت فایلها چیه؟
  با pdf باز نمیشه چرا؟


  آراز رهبر :

  فایل فشرده هستند

  لینکها سالم و تست شده اند . برای راهنمایی بیشتر به لینک زیر بروید

  http://konkur.in/help


 68. +2
  سایه
  می‌گه:

  تشکر برای سایت بسیار خوبتون


 69. ریحانه
  می‌گه:

  سلام
  من مجموعه سوالات کنکور فراگیر ارشد پیام نور رشته حسابداری رو دارم الان دنبال پاسخ نامه تشریحی اونا هستم ولی پیدا نمیکنم میشه کمکم کنید


 70. +2
  niloooo
  می‌گه:

  با سلام
  لطفا پاسخ تشریحی مجموعه معماری و برام بفرستین یا بگید از کجا تهیه کنم؟
  با تشکر


 71. +1
  هانیه
  می‌گه:

  با سلام جواب صحیح پاسخنامه تشریحی با کلیدی مجموعه روانشناسی متفاوته . کدوم جواب صحیحه کلیدی یا تشریحی ؟ لطا اصلاح کنید . با تشکر


 72. FM
  می‌گه:

  mamnoooooooon


 73. +1
  lila
  می‌گه:

  Thank you


 74. -2
  fateme
  می‌گه:

  با سلام
  ببخشید پاسخ سوالات کلیدی و تشریحی با هم متفاوته
  رشته آی تی کد 1276
  زبان تخصصی یا انگلیسی از1 شروع شده ولی در پاسخ تشریحی از 31 از طرفی جوابای کلیدی هم متفاوته این جریانش چیه؟ کدوم درسته کدوم غلط؟
  ممنون میشم جواب رو برام ایمیل کنید
  با تشکر


 75. +1
  hazhir
  می‌گه:

  salam vaqean aali bod khaili mamnon


 76. +1
  zahra abs
  می‌گه:

  سلام ایسان جونم الان دیدم فقط جوابای تشریحی بعضی رشته ها رو گذاشتن . ولی سوالا با کلیدش هست امیدوارم مفیذ باشن برات


 77. +2
  zahra
  می‌گه:

  سلام ممنون از این همه لطف و زحمت .جوابای تشریحی مجموع روانشناسی بالینی عالی بود اما خالی از اشکالم نبود.با این حال ممنونم دوستون دارم


 78. ZARI
  می‌گه:

  توروخدا مشاوره رو بزارید دیگه


 79. +2
  vahid
  می‌گه:

  پاسخنامه کلیدی رشته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی مشکل داره بی زحمت لینک رو اصلاح کنید. ممنون.


  +1
  آراز رهبر :

  اصلاح شد


 80. اهو
  می‌گه:

  سلام دستتون درد نکنه عالی بود اگه لطف کنید سوالات دانشگاه ازادهم بذارید ممنون


 81. +3
  خانپور
  می‌گه:

  با سلام
  ممنون خیلی مفید بود.
  استفاده کردیم
  از تلاشهاتون در این سایت تشکر می کنم.


 82. +4
  ابوالفضل
  می‌گه:

  با تشکر بسیار . ……..
  الله یارتان


 83. فروزان
  می‌گه:

  مررررررررررررررررررررررررررررررررسی ممنون


 84. +3
  محدث
  می‌گه:

  خسته نباشید مرسی…خیلی خیلی ممنون ….. اجرتون باخدا که رایگان میذارید …


 85. -1
  ایران
  می‌گه:

  با سلام لینک مربوط به دانلود کلید سئولات ارشد جنگلداری با کد 1307 خطا دارد. در صورت امکان اصلاح شود.


  آراز رهبر :

  سلام
  ممنون از اطلاعتون
  لینک دانلود تصحیح شد


 86. +3
  jalal
  می‌گه:

  ممنون از زحماتتون


 87. شمس
  می‌گه:

  خسته نباشید
  سوالات ارشد رشته مشاوره و راهنمایی را ندارید ؟؟؟؟


 88. امین
  می‌گه:

  با سلام
  لینک دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1 مهندسی برق مشکل داره و دانلود نمیشه. ممنون میشم اگر لینکشو تصحیح کنید. سپاس


  -2
  آراز رهبر :

  سلام
  ممنون از اطلاعتون
  لینک دانلود تصحیح شد


 89. سمیرا
  می‌گه:

  سلام، مهندسی پزشکی چرا ندارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  -11
  ناشناس :

  به تو ربطی نداره


 90. محمد
  می‌گه:

  رشته تربیت بدنی پس چی شد بابا؟


  آراز رهبر :

  کد 1106 در اوایل جدول رو دانلود کنید


 91. -1
  مریم
  می‌گه:

  سلام
  لطفا سوالات و پاسخ ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای رو هم تو سایت قرار بدید, متشکر


 92. +4
  بهناز
  می‌گه:

  تورو خدا از شما عاجزانه تمنا دارم دانلود رشته های پزشکی مثل پرستاری اصلا توش نبود چی میشه مال ارشد سال 93 پرستاری رو همراه پاسخنامه اش بگزارید لطفا حتما پیگیر این رشته هم باشید ممنون میشم دوباره میام این سایت


 93. یس
  می‌گه:

  ممنون


 94. آ.ب
  می‌گه:

  باسلام و خسته نباشید
  میگید همه رشته ها در صورتی که هیچ کدام از رشته های علوم پزشکی توش نیست.
  من سؤالات و پاسخ های ارشد فیزیک پزشکی 5سال اخیرو می خوام. ولی هیچ سایتی نمیاره.
  پس باید چی کار کنم.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


 95. +3
  حامد
  می‌گه:

  دفترچه D مکانیک رو میخواستم خواهشن


 96. delaram
  می‌گه:

  لطفا راهنمایی کنید سوالات گروه مدیریت سال 93 را از کج بگیرم کنکور ارشد سال 93 دانشگاه ازاد


 97. +2
  علی
  می‌گه:

  بسیار عالیست مثل همیشه موفق باشید..


 98. +1
  نوشین
  می‌گه:

  خدا خیرتون بده.
  خیلی خوب بود .
  ممنون


 99. +3
  ئم
  می‌گه:

  ااااااااااااااااااااه پس مشاوره کووو؟


 100. ئم
  می‌گه:

  اااااااااااااااااه پس مشاوره کو مگه ادم نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


 101. +6
  مجتبی
  می‌گه:

  با تشکر از زحماتتون


 102. -1
  علی
  می‌گه:

  دفترچه سوالات کدDارشد عمران 93 رو میخاستم اگه میشه لطف کنین رو سایت بزارین


 103. +1
  امیر حسین
  می‌گه:

  باسلام من دفترچه سوالات B مهندسی کامپیوتر رو میخاستم اگه کلیدش هم بود که دیگه واقعا ممنون میشم متاسفانه سنجش فقط کلید A رو زده.باتشکر فراوان


 104. +3
  هنگامه
  می‌گه:

  سلام برق گروه c نیست لطفا بزارید ممنون


 105. +8
  مصطفی
  می‌گه:

  یاشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سین…..


 106. +1
  BEHZAD
  می‌گه:

  مرسی


 107. +3
  امیر
  می‌گه:

  این کلیدا کجان


  آراز رهبر :

  روی لینک پاسخ کلیدی ابتدا یا انتهای صفحه کلیک کنید


 108. -1
  مرضیه
  می‌گه:

  سلام.. کلید چی شد پس؟بابا از استرس مردیم


  +5
  آراز رهبر :

  در سایت قرار داده شده است . بر روی لینکهای مورد نظر کلیک کنید


 109. -6
  s.1
  می‌گه:

  جوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب؟


 110. -7
  حمزه
  می‌گه:

  سلام دمتون گرم ولی معماری هم بذارید.


 111. -4
  sahar
  می‌گه:

  سلام میشه خواهش کنم که سوالات آزمون تخصصی داروسازی سال 89 الی 92ر رو هم در سایتتون قرا بدین چون خیلی از بچه های دارو که میخوان تخصص بدن دنبال سوالات تخصص سال های قبلا . مرسی .


 112. +6
  مینا
  می‌گه:

  با تشکر از قرار دادن سوالات کنکور ارشد 93


 113. +7
  m
  می‌گه:

  کارتون درسته فقط بی زحمت زودتر کلیدم بذارید که درصدامو حساب کنم…………


 114. +3
  مسلم
  می‌گه:

  فوق العاده بود.ممنوووووووووون


 115. +8
  hannanstd
  می‌گه:

  گریه نمیکنم نه اینکه خوبم ، نه اینکه دردی نیست , نه اینکه شادم ، گریه غرورمو بهم میزنه
  مرد برای هضم دلتنگیهاش , گریه ننیکنه ، قدم میزنه


 116. +4
  زهرا
  می‌گه:

  مرسی عالی بود…………………………
 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل

» دانلود جزوه ریاضیات مهندسی استاد حسنی

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود جزوه آموزش سیمولینک متلب‎

» دانلود کتاب و حل المسائل میدان و امواج الکترومغناطیسی چنگ ویرایش 2

» دانلود کتاب و حل المسائل مکانیک خاک کریگ ویرایش 7

» دانلود کتاب دینامیک سازه ها ماریو پاز

» دانلود کتاب کدهای متلب برای آنالیز المان محدود

» دانلود کتاب و حل المسائل آنالیز سیستم های قدرت

» دانلود کتاب و حل المسائل مهندسی الکترومغناطیس هایت ویرایش 6

» دانلود کتاب و حل المسائل پردازش سیگنالهای زمان گسسته اپنهایم ویرایش 2

» دانلود کتاب پردازش سیگنالهای دیجیتال اسمیت ویرایش 2

» دانلود کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی پروکیس

» دانلود جزوه مهندسی تاسسیات الکترونیکی

» دانلود کتاب میکروکنترلرها

» دانلود کتاب الکترونیک قدرت

» دانلود کتاب فیلترهای دیجیتال ویرایش 2

» دانلود کتاب کنترل برق قدرت در سیستم های الکتریکی

» دانلود کتاب تئوری کاربردی رباتیک ویرایش 2

» دانلود کتاب سیگنالها و سیستم ها با متلب و سیمولینک ویرایش 3

» دانلود کتاب الکترومغناطیس مهندسی ویرایش 8

» دانلود هندبوک سنسورها ویرایش 2

» دانلود کتاب امواج الکترومغناطیسی ژوربنکو

» دانلود کتاب پردازش سیگنالهای دیجیتال با استفاده از متلب و ویولت

» دانلود کتاب سیستم های پیچیده رباتیک

» دانلود جزوه مدارهای مخابراتی دکتر مافی نژاد

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

» منابع آزمون ارشد مجموعه شیمی

» منابع آزمون ارشد مجموعه روانشناسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92

» رتبه 1 – علوم سیاسی – سال 92

» رتبه 1 – زبان و ادبیات فارسی – سال 92

» رتبه 3 – مدیریت بازرگانی – سال 92

» رتبه 3 – مدیریت صنعتی – سال 92

» رتبه 4 – MBA – سال 92

» رتبه 5 – MBA – سال 92

» رتبه 1 – مدیریت دولتی – سال 92

» رتبه 2 – علوم تربیتی 2 – سال 92

» رتبه 2 – اقتصاد – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1395 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد
به ما امتیاز دهید