دانلود سوالات و پاسخ ارشد 93 همه رشته ها - کنکور


موضوعات مطالب

تبلیغ متنی
عضویت در خبرنامه

   

  آدرس ایمیل خود را جهت عضویت در خبرنامه سایت ، در کادر مربوطه و بدون www  وارد کنید تا آخرین مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود . پس از عضویت به ایمیل خود مراجعه کرده و بر روی لینک فعالسازی کلیک کنید .  کل مطالب سایت


  دانشجویان و کنکور ارشد


  مطالب مرتبط با مقطع دکتری
ما را دنبال کنید
نرم افزارهای موردنیاز
WinRAR Adobe Reader
Internet Download Manager WinRAR-android

X
گیفت کارت
ads 


بازدید : 387,344 بار
نظرات : 151

دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ ارشد 93 همه رشته ها

 

 

 

 

پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

 

دفترچه سوالات پاسخ  كد و عنوان رشته امتحاني
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

1101 – مجموعه زبان وادبيات فارسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1102 – مجموعه علوم جغرافيايي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1103 – سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1104 – مجموعه زبان عربي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1105 – مجموعه علوم اقتصادي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1106 – مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1107 – مجموعه تاريخ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1108 – مجموعه علوم اجتماعي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1109 – فرهنگ وزبان هاي باستاني
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه سوال دفترچه زبان آلماني و فرانسه
پاسخ کلیدی 1110 – مجموعه زبان شناسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1111 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /1
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1112 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1113 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1114 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1115 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /5
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1116 – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1117 – مجموعه علوم تربيتي /1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1118 – مجموعه علوم تربيتي /2
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1120 – مجموعه زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1121 – مجموعه زبان انگليسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1122 – مجموعه زبان روسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1123 – مجموعه علوم تربيتي /3
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1124 – مجموعه زبان الماني
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1125 – مجموعه مديريت جهانگردي
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه سوال دفترچه زبان فرانسه
پاسخ کلیدی 1126 – مجموعه حقوق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1127 – مجموعه ايرانشناسي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1129 – زبان وادبيات اردو
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1130 – مجموعه علوم سياسي وروابطبين الملل
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1131 – مجموعه مطالعات جهان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1132 – مجموعه باستان شناسي
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1133 – مجموعه روانشناسي
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1134 – مجموعه حسابداري
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1137 – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1139 – مددكاري اجتماعي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1140 – پژوهش علوم اجتماعي
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1142 – مجموعه مديريت
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1146 – مجموعه محيطزيست
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1148 – مجموعه مديريت اجرايي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1152 – مجموعه مدرسي معارف اسلامي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1154 – مطالعات دفاعي -استراتژيك
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1155 – اطلاعات استراتژيك
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1156 – اماد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1157 – مديريت بحران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1201 – مجموعه علوم زمين
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1202 – مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1203 – مجموعه شيمي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1204 – مجموعه فيزيك
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1205 – مجموعه فوتونيك
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1206 – مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1207 – اماروكاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1208 – رياضيات وكاربردها
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1209 – مجموعه علوم كامپيوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1213 – زيست شناسي -علوم گياهي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1214 – زيست شناسي -علوم جانوري
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1215 – محيطزيست دريا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1216 – مجموعه زيست شناسي دريا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1217 – علوم دريايي واقيانوسي /فيزيك دريا/
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1218 – مجموعه تاريخ وفلسفه علم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1219 – مجموعه علوم شناختي
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1251 – مجموعه مهندسي برق
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1253 – مجموعه مهندسي نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1255 – مجموعه مهندسي پليمر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1256 – مجموعه مهندسي معماري كشتي
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1257 – مهندسي شيمي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1259 – مجموعه مهندسي صنايع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1260 – مهندسي صنايع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1262 – مديريت درسوانح طبيعي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1263 – مهندسي نقشه برداري
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1264 – مجموعه مهندسي عمران
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1266 – مجموعه دريانوردي
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1267 – مجموعه مهندسي مكانيك
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1268 – مجموعه مهندسي معدن
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1272 – مجموعه مهندسي مواد
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1273 – نانوفناوري -نانومواد
دانلود دفترچه سوال

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1276 – مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2

پاسخ کلیدی

پاسخ تشریحی

1277 – مجموعه مهندسي كامپيوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1279 – مجموعه مهندسي هوافضا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1283 – مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1284 – مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1285 – مجموعه بيوتكنولوژي وداروسازي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1286 – مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1287 – مهندسي طراحي محيطزيست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1288 – مديريت نساجي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1289 – مهندسي فراوري وانتقال گاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1290 – مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1292 – مهندسي ايمني وبازرسي فني
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1293 – مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1294 – مجموعه ايمني صنعتي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1301 – مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1302 – مجموعه مهندسي كشاورزي اب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1303 – مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1304 – مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1305 – مهندسي كشاورزي -علوم باغباني
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1306 – مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1307 – مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1308 – مهندسي كشاورزي -علوم خاك
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1309 – مجموعه مهندسي كشاورزي دام وطيور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1310 – مهندسي توليدات گياهي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1311 – مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1312 – مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1313 – مهندسي كشاورزي -علوم ومهندسي صنايع غذايي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1314 – مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1315 – مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1317 – مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1319 – مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1321 – مجموعه مهندسي منابع طبيعي مديريت وهمزيستي بابيابان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1322 – مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1323 – مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1324 – مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي دركشاورزي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1325 – مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1326 – مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1327 – مديريت كشاورزي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1328 – مهندسي فضاي سبز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1350 – مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1351 – طراحي شهري
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1352 – مجموعه معماري
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1353 – مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1356 – نمايش عروسكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1357 – مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1358 – مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 2
پاسخ کلیدی 1359 – مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1360 – مجموعه هنرهاي موسيقي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1361 – مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1362 – طراحي صنعتي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1363 – فرش
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1364 – طراحي پارچه ولباس
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1501 – انگل شناسي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1502 – فيزيولوژي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1504 – بافت شناسي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1505 – باكتري شناسي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1506 – ايمني شناسي دامپزشكي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1507 – بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1508 – بهداشت ابزيان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی 1509 – بيوشيمي باليني
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلماني – صبح چهارشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلماني – عصر چهارشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلماني – صبح پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلماني – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1118 – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلماني – صبح جمعه
دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه و زبان آلماني – عصر جمعه

 

پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

 اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید
مارکت کنکور 

 
بر چسب های نوشته : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ارسال شده در تاریخ 1 اسفند 1392 - توسط :

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
نظرات

151 دیدگاه برای مطلب “دانلود سوالات و پاسخ ارشد 93 همه رشته ها”

 

 

 1. ویدا
  گفت:

  سلام خسته نباشید، هرکاری میکنم پاسخنامه سوالات مجموعه هنرهای نمایشی باز نمیشن،اگه میشه یه راهنمایی کنید، ممنون


 2. کوثر
  گفت:

  سلام خسته نباشید
  من با چه برنامه ای میتونم فایل سوالات کنکورو باز کنم؟؟تروخدااا بگید


  +2
  آراز رهبر :

  لطفا به صفحه راهنمای سایت ما رفته و پاسخ سوالتان را ببینید

  http://konkur.in/help


 3. +1
  ندا
  گفت:

  سلام و تشکر بابت سایت خوبتون و سوالات و جوابهای کاملی که در اختیار ما گذاشتین خدا خیرتون بده
  یه انتقادداشتم بعضی از سوالای درس تئوری مدیریت دررشته ی مدیریت با جوابهای کلیدی سازمان سنجش فرق داره و من این سوالات دوجوابی رو تو کتاب نگاه کردم متوجه شدم جوابای سنجش درسته
  ممنون میشم اینارو درست کنین که کسی به اشتباه نیفته
  تشکر


 4. حمید
  گفت:

  عرض سلام دارم خدمت مدیریت گرامی سایت و تشکر فراوان بابت مطالب-من دانشجو مقطع کارشناسی رشته حسابداریم میخواسم ارشد همین رشته کنکور بدم -آیا اگ سوالات 85الی95کنکور رو مطالعه کنم البته با تسلط بر مطالب میتونم در کنکور سراسری قبول بشم؟سوالات رو امکان داره ک تکراری بدن کنکور یا هر سال تغییر میدن؟


 5. +1
  بهزاد
  گفت:

  سلام، ممنون از شما، لطفا سوالات زبان عمومی انگلیسی رو هم مثل فرانسه و آلمانی به صورت تفکیک شده قرار بدین


 6. +1
  فاطمه
  گفت:

  سلام. چرا سوال های رشته مشاوره رو ندارین؟


 7. -1
  فرزانه
  گفت:

  عالییییییییییییییییییییییه …..مرسی .واقعا دستتون درد نکنه


  +1
  کوثر :

  سلام
  شما با چه برنامه ای فایل رو باز کردید؟؟


 8. sahar
  گفت:

  واقعا دمتون گرم
  کلی خسته نباشید


 9. +2
  سیروان
  گفت:

  سلام. پاسخنامه رشته بیماری شناسی گیاهی 1315 رو ب اشتباه از صنایع غذایی گذاشتید…. مرسی


  آراز رهبر :

  ممنون که اطلاع دادید
  اصلاح شد


 10. بهمن
  گفت:

  من سوالات اجرایی رو می خواستم…ممنون…عالیه!!!!!


 11. کیوان
  گفت:

  سلام از سایت عالیتون متشکرم اگر میشه ممنون میشم پاسخ تشریحی کنکور ارشد رشته اقتصاد رو هم بذارید.


 12. +2
  محسن
  گفت:

  باسلام..میشه یه راهنمایی کنید جزوات و مطالب درسی مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست(HSE) رو از کجا میتونم پیدا کنم؟؟؟
  البته با مهندسی ایمنی صنعتی اشتباه گرفته نشود…


 13. +1
  فائزه
  گفت:

  با سلام پاسخنامه سوالات كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد رشته صنايع غذايي را از كجا مي توانم دانلود كنم.
  با تشكر


  +2
  سیروان :

  شما ک در هر صورت قبول میشید دیگه سوالات رو برا چی میخوایید ؟؟!!


 14. -3
  مهدی
  گفت:

  سلام خسته نباشید چرا کلید آزمون نیست؟


  +1
  آراز رهبر :

  کلید آزمون در ستون دوم گذاشته شده است


 15. -1
  محمد
  گفت:

  ببخشید اگه امکانش هست عکس نفرات برتر ارشد دام و طیور رو هم بزارید


 16. +9
  مهرداد
  گفت:

  سلام
  اگر ممکنه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 93 را هم در سایت قرار دهید
  ممنون


  -1
  بهروز معروف :

  آغا منم پاسخنامه کنکور ارشد دانشگاه آزاد رو میخوام اما متاسفانه هیچ جایی پیدا نکردم
  ی سایتی سوالات رو خریداری کردم ولی پاسخنامه نداشت


 17. مهشيد
  گفت:

  با سلام و با تشكر از پاسخ هاي تشريحي كه براي سوالات كنكورهاي سال هاي قبل تهيه گرديده است.. من قبلا از شما راهنمايي خواستم و مسئول پاسخگويي به سوالات نيز به بهترين شكل پاسخ من را دادند… اما در خصوص پاسخ هاي سوالات كنكور سال 93 قسمت بازاريابي متاسفانه در پاسخ ها غلط بسيار دارد.. و اگر پاسخ هاي تشريحي نبود متاسفانه داوطلبان به اشتباه پاسخي ديگري را در ذهن خود جاي ميدادند.. البته و من فعلا سال 93 را مطالعه كرده ام و هنوز به سوالات و پاسخ هاي سال هاي گذشته نرسيده ام … قصد من از بيان اين مطلب انتقاد نيست، فقط ارتقا سطح كيفي سايت است… باتشكر از شما


 18. +2
  آرمیتا
  گفت:

  سوالات وباسخنامه ارشد آزاد رو هم اگه ممکنه بگذارین


 19. سمیه
  گفت:

  ای بابا من که هرکار کردم نتونستم دانلودها رو باز کنم تورو خدا راهنماییم کنید. از سایت های دیگه دانلود میکنم مشکلی نداره اما با سایت شما مشکل دارم.


  -1
  آراز رهبر :

  رمز همه فایلها : “www.konkur.in”

  لینکها سالم و تست شده اند . برای راهنمایی بیشتر به لینک زیر بروید

  http://konkur.in/help


  +1
  ناشناس :

  ‘www.konkur.in’ سلام این رمز را وارد کنید


 20. +1
  hassan72
  گفت:

  مرررررررررررررسی


 21. -1
  سایا
  گفت:

  عالییییییییییییییییییییییییییییی بود….
  مرسی


 22. -1
  الناز
  گفت:

  سوالات ارشد سم شناسی دانشگاه ازاد چرا اصلا نیست؟


 23. +4
  نیما
  گفت:

  سلام سوال رو دریافت کردم ولی پاسخ خا رو نیاورد ویروس کش رو هم پاکم کردم نشد میشه کمک کنین ممنون؟


  -1
  آراز رهبر :

  لینکها سالم و تست شده اند . برای راهنمایی بیشتر به لینک زیر بروید

  http://konkur.in/help


 24. مجتبي
  گفت:

  با سلام و احترام
  لطفاًراهنماييم كنيد
  كنكورهاي سالهاي گذشته دانشگاه ازاد و به همراه پاسخنامش رشته مديريت محيط زيست HSE كد رشته 21277 رو ميخواستم . ممنون ميشم از همه بزرگواراني كه بتونن كمكم كنند . با تشكر


 25. مهشيد
  گفت:

  سلام من داوطلب کنکور ارشد ازاد سال 94 هستم رشته ام مدیریت بازرگاني يه ، چطور میتونم سوالات ارشد ازاد 5 سال گذشته رو با پاسخ صحيحشون دانلود کنم؟


  +2
  آراز رهبر :

  باید توسط سایتهای فروشنده تهیه کنید


 26. -2
  milad mokarram
  گفت:

  رشته ام کامپیوتره


 27. +1
  milad mokarram
  گفت:

  س. من 93 کنکور دادم 48 در صد تخصصی زدم و دانشکده انفلاب تهران فبول شدم وافعآ دانشکده خوبیه واسه شما هم آر رزوی موفقیت دارم اینم ایمیلم و شمارم اگه بتونم وکمکی از دستم بر بیاد
  در خدمتم


 28. +1
  مونا
  گفت:

  سلام،امکان دارد پاسخ تشریحی سوالات را بگذارید؟با تشکر


 29. -3
  Dj vahid
  گفت:

  واسه سوال ها و بخصوص پاسخ.(تاکید میکنم پاسخ تشریحی) دمتون جیز 😀


 30. میرداد
  گفت:

  با سلام . خواهشمند است کلید سوالات کنکور ارشد سال 93 دانشگاه آزاد را در سایت قرار دهید.


  -1
  آراز رهبر :

  دانشگاه آزاد موجود نیست


 31. فرزانه
  گفت:

  شرمنده من فایل مدیریت دانلود را پیدانکردم اگه امکانش هست پاسخنامه را به ایمیلم بفرستید یه دنیا ممنونتونم و سپاسگذارم


  آراز رهبر :

  در همون صفحه راهنما، لینک دانلود نرم افزار مدیریت دانلود موجود است


 32. فرزانه
  گفت:

  سلام ،من هرچقدر دانلودمیکنم فایل برام باز نمیشه اگه امکانش هست بررسی کنید چون فقط تونستم سایت شما رو پیدا کنم که دفترچه ها پاسخ داشته باشند باتشکر.


  -1
  آراز رهبر :

  لطفا به صفحه راهنمای سایت ما رفته و پاسخ مشکلتون را ببینید

  http://konkur.in/help

  رمز همه فایلها : “www.konkur.in”


 33. نرگس
  گفت:

  سلام
  چرا کلید سوالات زبان شناسی باز نمیشه دو بار دانلود کردم ولی باز نمیشه


 34. +2
  الهه
  گفت:

  عالیییییییییییییییییییییییی بود مرسییییییییییی
  من مهندسی کامپیوترو میخواستم که پاسخ تشریحی دفترچه شماره 2 خیلی خوب و مرتب و جداشده بود… دستتون درد نکنه


  مینو :

  سلام
  دستتون درد نکنه از سوالات اما یه سوال؟
  می شه بگین آیا این پاسخ نامه ها واقعاً درست هستند؟ آحه من جواب دو تا سوال رو دیدم که با پاسخ نامه ای که شما گذاشتین جور در نمی یاد. یه عنوان مثال حس شنوایی هست که اول از همه در نوزاد شکل گرفته اما شما در دو دفترچه اونم در سالهای مختلف یکیش زدین بینایی و یکیشم ردین چشایی. بازم سوال با جواب اشتباه هست اینا آدم رو به شک میندازه که آیا جوابا درستند یا نه. ممکنه جواب بدین؟

  -1
  آراز رهبر :

  سلام
  کد دفترچه های سوال و پاسخ ، همانطور که میبینید یکسان هست و این پاسخ کلیدی سال 93 را خود سازمان سنجش بیرون داده است  +1
  مینو :

  مجدداً سلام و احترام
  ممنونم از پاسختون. فردا امتحان ارشد دارم ممنون که زود جواب دادین. پس خود سنجش بعضیاشو اشتباه داده. چون چندتا سوال بودن که از اینترنت درآوردم دیدم با جواب جور درنمیاد.
  بازم خدا خیرتون بده که این سوالات رو گذاشین واقعاً بی نهایت ازتون ممنونم.
  دعام کنین تو رو خدا فردا ارشد رو خوب بدم. علوم تربیتی 2 که قبلاً 3 بود.
  در پناه حق تعالی

  -1
  آراز رهبر :

  بله امکان اشتباه سازمان سنجش وجود دارد 35. +1
  شکوفه
  گفت:

  خیلی خوبه
  مرسی:)


 36. +1
  ناشناس
  گفت:

  ممنونم، واقعا کمک بزرگی کردید.


 37. +3
  بنی
  گفت:

  ممنون از زحمات شما. خیلی عالیه


 38. +1
  زهرا
  گفت:

  سلام .کنکور ارشد 92به قبل مجموعه مدیریت پاسخ تشریحی ندارد ؟
  ممنون از پاسخ تشریحی 93 و 92 بسیار عالی بود ……


 39. +3
  مهدی
  گفت:

  یک در دنیا ، صد در آخرت خوبی ببینی


 40. +8
  فاطیما
  گفت:

  سلام اگه امکانش هست پاسخ تشریحی کنکور ارشد 93 مهندسی مواد 1272 را بگذارید.


 41. +2
  نیلوفر
  گفت:

  سلام
  واقعا ممنونم و خسته نباشید. امیدوارم در تمام مراحل زندگی لطف و محبت بی نهایت خداوند شامل حالتان شود.
  شاد و سربلند باشید.


 42. +5
  فاطمه
  گفت:

  از خدا هر چی میخای بهت بده
  مرسیییییییی


 43. +3
  زهرا
  گفت:

  ممنونم سایتتون عالیه…
  فقط کاش پاسخ نامه ها تشریحی هم بود،برای کسایی مثل من که تو رشته ای غیرازرشته ی کارشناسی میخوان آزمون بدن…
  ولی بازم دست شما درد نکنه…خداقوت


 44. +6
  حجت
  گفت:

  خيلي خيلي ممنون. بي دونيا ممنون
  حجت ايماني رشته مهندسي برق


 45. +8
  محمد
  گفت:

  از سایت عالی عالی تون ممنونم، چون واقعا بدون درد سر هر چه که راجب کنکور میخای داره ،مرسی از لطفتون.


  شایان :

  مرررررسی


 46. +3
  یاسمن
  گفت:

  دمتون گرم … دربدر سوالای چند سال اخیر سینما بودم نجاتم دادین …خیلی ممنون موفق باشید.


 47. +2
  نفس
  گفت:

  ینی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا مهندسی پزشکی رو ندارین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


 48. +2
  سارا
  گفت:

  خسته نباشید
  ممنون میشم پاسخ تشریحی رشته علوم دامی رو هم بزارین….


 49. hassan
  گفت:

  باسمه تعالی با سلام واحترام با تشکر زحمات و راه اندازی ساست شماه جهت سئوالات کنکور ارشد اما چگونه پسورد را پیدانمایم .لطفا پاسخ داهید


  -1
  آراز رهبر :

  رمز همه فایلها : “www.konkur.in”


 50. -1
  مهدی افروغ
  گفت:

  با سلام
  ممنون از جمع بندی و ارائه مطالب خوبتون . موید باشید


 51. +1
  علیرضا
  گفت:

  سلام دوباره
  البته فقط شما آدرس رو اشتباه دادید
  والا دوستان با یه کم دقت میتونن دسترسی داشته باشن
  آدرس صحیح اینه
  http://dl.konkur.in/Arshad/93/pasokh/1253-key-Arshad93-%5Bwww.konkur.in%5D.rar
  سپاس


  -1
  آراز رهبر :

  ممنون از شما
  لینک دانلود تصحیح شد


 52. +1
  علیرضا
  گفت:

  با سپاس از سایت مفید شما
  و خسته نباشید…
  پاسخنامه مجموعه مهندسی نفت لینکش مشکل داره

  لطفا رسیدگی کنید
  سپاس


  آراز رهبر :

  لینک دانلود تصحیح شد


 53. ملیحه
  گفت:

  سلام لینک نمونه سوالات معماری دانلود نمی شود لطفا اصلاح کنید و اگر امکان دارد کارنامه نفرات برتر کارشناسی ارشد معماری را اضافه کنید من بقیه رشته ها را تونستم نگاه کنم اما معماری نشد.
  با تشکر


  آراز رهبر :

  لینکها سالم و تست شده اند . برای راهنمایی بیشتر به لینک زیر بروید

  http://konkur.in/help


 54. -1
  .a
  گفت:

  جواب سوالای آلمانی و فرانسه رو خواهش میکنم بزارین یا ایمیل کنین.چرا فقط اونا نیست؟خوااااااهش میکنم


 55. +4
  ناشناس
  گفت:

  سلام فقط میتونم بگم خداخیرتون بده


 56. +3
  میثم
  گفت:

  آقا انصافادمتون گرم
  کلی از هزینه هامون رو کاهش دادید
  شیتتتتتتتتدم


 57. +5
  سعید
  گفت:

  دمت گرم.خدا شادتون کنه شادمون کردی


 58. +2
  ناشناس
  گفت:

  خیلی عالی بود دست مریضا


 59. +3
  زهرا
  گفت:

  سلام خسته نباشید ممنون از زحماتتون


 60. +1
  سحر
  گفت:

  مرسی خیلی خوب بود


 61. +1
  حميد
  گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشيد از سايت بسيار خوبتون
  من جواب هاى تشريحى (1324 – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی) رو ميخواستم
  ميشه منو راهنمايى كنيد؟
  باتشكر فراوان


 62. +6
  **منتظر**
  گفت:

  ممنون عالی بود


 63. Zahra
  گفت:

  سلام لطف میکنید پاسخ تشریحی سوالات ارشد الهیات_علوم قرآنی و حدیث رو به ایمیلم ارسال فرمائید یا آدرس لینک دانلود رو به ایمیلم ارسال فرمائید سپاس وافر از سایت خوبتون


 64. +6
  احمد
  گفت:

  سلام
  ممنونم خیلی

  خدا کمکتون کنه


 65. +2
  شادی
  گفت:

  واقعا عالییییییییییییییییییییییییبوووووووووووووووود


 66. +4
  مینا
  گفت:

  سلام. از همتی که برای رشد اطلاعات هموطنانتون به خرج دادین ممنونم. پاسخ های تشریحیتون قابل تقدیره . مرسی


 67. .a
  گفت:

  چرا کلید سوالات زبان آلمانی و فرانسه نیست؟اگه بزارین واااقعا ممنون میشم


 68. kv's
  گفت:

  با سلام ممنون میشم اگه سوالات کنکور ارشد93رو به همراه پاسخ تشریحی به ایملم بفرستین با سپاس فراوان


  +2
  نرگس :

  در ضمن رشتم حقوقه ممنون


 69. -1
  سید حمیدرضا
  گفت:

  سلام درخواستم رو تکمیل میکنم پاسخ تشریحی سال 90 تا 92 ارشد مدیریت رو اگر امکانش هست، محبت کنید یا بزارید رو سایت یا برام ایمیلش بکنید خیلی ممنون


 70. +1
  سید حمیدرضا
  گفت:

  سلام میشه اگر امکان داره براتون پاسخ تشریحی های سال 90 تا 92 رو بزارید رو سایت یا اینکه برام ایمیل کنید ؟ ممنون میشم که اگر این کار و بکنید


 71. -3
  zohreh
  گفت:

  ببخشید فرمت فایلها چیه؟
  با pdf باز نمیشه چرا؟


  آراز رهبر :

  فایل فشرده هستند

  لینکها سالم و تست شده اند . برای راهنمایی بیشتر به لینک زیر بروید

  http://konkur.in/help


 72. +2
  سایه
  گفت:

  تشکر برای سایت بسیار خوبتون


 73. ریحانه
  گفت:

  سلام
  من مجموعه سوالات کنکور فراگیر ارشد پیام نور رشته حسابداری رو دارم الان دنبال پاسخ نامه تشریحی اونا هستم ولی پیدا نمیکنم میشه کمکم کنید


 74. +2
  niloooo
  گفت:

  با سلام
  لطفا پاسخ تشریحی مجموعه معماری و برام بفرستین یا بگید از کجا تهیه کنم؟
  با تشکر


 75. +1
  هانیه
  گفت:

  با سلام جواب صحیح پاسخنامه تشریحی با کلیدی مجموعه روانشناسی متفاوته . کدوم جواب صحیحه کلیدی یا تشریحی ؟ لطا اصلاح کنید . با تشکر


 76. -2
  fateme
  گفت:

  با سلام
  ببخشید پاسخ سوالات کلیدی و تشریحی با هم متفاوته
  رشته آی تی کد 1276
  زبان تخصصی یا انگلیسی از1 شروع شده ولی در پاسخ تشریحی از 31 از طرفی جوابای کلیدی هم متفاوته این جریانش چیه؟ کدوم درسته کدوم غلط؟
  ممنون میشم جواب رو برام ایمیل کنید
  با تشکر


 77. +1
  hazhir
  گفت:

  salam vaqean aali bod khaili mamnon


 78. +1
  zahra abs
  گفت:

  سلام ایسان جونم الان دیدم فقط جوابای تشریحی بعضی رشته ها رو گذاشتن . ولی سوالا با کلیدش هست امیدوارم مفیذ باشن برات


 79. +2
  zahra
  گفت:

  سلام ممنون از این همه لطف و زحمت .جوابای تشریحی مجموع روانشناسی بالینی عالی بود اما خالی از اشکالم نبود.با این حال ممنونم دوستون دارم


 80. ZARI
  گفت:

  توروخدا مشاوره رو بزارید دیگه


 81. +2
  vahid
  گفت:

  پاسخنامه کلیدی رشته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی مشکل داره بی زحمت لینک رو اصلاح کنید. ممنون.


  +1
  آراز رهبر :

  اصلاح شد


 82. اهو
  گفت:

  سلام دستتون درد نکنه عالی بود اگه لطف کنید سوالات دانشگاه ازادهم بذارید ممنون


 83. +3
  خانپور
  گفت:

  با سلام
  ممنون خیلی مفید بود.
  استفاده کردیم
  از تلاشهاتون در این سایت تشکر می کنم.


 84. +4
  ابوالفضل
  گفت:

  با تشکر بسیار . ……..
  الله یارتان


 85. فروزان
  گفت:

  مررررررررررررررررررررررررررررررررسی ممنون


 86. +3
  محدث
  گفت:

  خسته نباشید مرسی…خیلی خیلی ممنون ….. اجرتون باخدا که رایگان میذارید …


 87. -1
  ایران
  گفت:

  با سلام لینک مربوط به دانلود کلید سئولات ارشد جنگلداری با کد 1307 خطا دارد. در صورت امکان اصلاح شود.


  آراز رهبر :

  سلام
  ممنون از اطلاعتون
  لینک دانلود تصحیح شد


 88. +3
  jalal
  گفت:

  ممنون از زحماتتون


 89. شمس
  گفت:

  خسته نباشید
  سوالات ارشد رشته مشاوره و راهنمایی را ندارید ؟؟؟؟


 90. امین
  گفت:

  با سلام
  لینک دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره 1 مهندسی برق مشکل داره و دانلود نمیشه. ممنون میشم اگر لینکشو تصحیح کنید. سپاس


  -2
  آراز رهبر :

  سلام
  ممنون از اطلاعتون
  لینک دانلود تصحیح شد


 91. سمیرا
  گفت:

  سلام، مهندسی پزشکی چرا ندارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  -12
  ناشناس :

  به تو ربطی نداره


 92. محمد
  گفت:

  رشته تربیت بدنی پس چی شد بابا؟


  آراز رهبر :

  کد 1106 در اوایل جدول رو دانلود کنید


 93. -1
  مریم
  گفت:

  سلام
  لطفا سوالات و پاسخ ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای رو هم تو سایت قرار بدید, متشکر


 94. +5
  بهناز
  گفت:

  تورو خدا از شما عاجزانه تمنا دارم دانلود رشته های پزشکی مثل پرستاری اصلا توش نبود چی میشه مال ارشد سال 93 پرستاری رو همراه پاسخنامه اش بگزارید لطفا حتما پیگیر این رشته هم باشید ممنون میشم دوباره میام این سایت


 95. آ.ب
  گفت:

  باسلام و خسته نباشید
  میگید همه رشته ها در صورتی که هیچ کدام از رشته های علوم پزشکی توش نیست.
  من سؤالات و پاسخ های ارشد فیزیک پزشکی 5سال اخیرو می خوام. ولی هیچ سایتی نمیاره.
  پس باید چی کار کنم.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


 96. +3
  حامد
  گفت:

  دفترچه D مکانیک رو میخواستم خواهشن


 97. delaram
  گفت:

  لطفا راهنمایی کنید سوالات گروه مدیریت سال 93 را از کج بگیرم کنکور ارشد سال 93 دانشگاه ازاد


 98. +3
  علی
  گفت:

  بسیار عالیست مثل همیشه موفق باشید..


 99. +2
  نوشین
  گفت:

  خدا خیرتون بده.
  خیلی خوب بود .
  ممنون


 100. +3
  ئم
  گفت:

  ااااااااااااااااااااه پس مشاوره کووو؟


 101. ئم
  گفت:

  اااااااااااااااااه پس مشاوره کو مگه ادم نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


 102. +6
  مجتبی
  گفت:

  با تشکر از زحماتتون


 103. علی
  گفت:

  دفترچه سوالات کدDارشد عمران 93 رو میخاستم اگه میشه لطف کنین رو سایت بزارین


 104. +1
  امیر حسین
  گفت:

  باسلام من دفترچه سوالات B مهندسی کامپیوتر رو میخاستم اگه کلیدش هم بود که دیگه واقعا ممنون میشم متاسفانه سنجش فقط کلید A رو زده.باتشکر فراوان


 105. +3
  هنگامه
  گفت:

  سلام برق گروه c نیست لطفا بزارید ممنون


 106. +10
  مصطفی
  گفت:

  یاشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سین…..


 107. +4
  امیر
  گفت:

  این کلیدا کجان


  +1
  آراز رهبر :

  روی لینک پاسخ کلیدی ابتدا یا انتهای صفحه کلیک کنید


 108. مرضیه
  گفت:

  سلام.. کلید چی شد پس؟بابا از استرس مردیم


  +6
  آراز رهبر :

  در سایت قرار داده شده است . بر روی لینکهای مورد نظر کلیک کنید


 109. -5
  s.1
  گفت:

  جوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب؟


 110. -6
  حمزه
  گفت:

  سلام دمتون گرم ولی معماری هم بذارید.


 111. -3
  sahar
  گفت:

  سلام میشه خواهش کنم که سوالات آزمون تخصصی داروسازی سال 89 الی 92ر رو هم در سایتتون قرا بدین چون خیلی از بچه های دارو که میخوان تخصص بدن دنبال سوالات تخصص سال های قبلا . مرسی .


 112. +7
  مینا
  گفت:

  با تشکر از قرار دادن سوالات کنکور ارشد 93


 113. +8
  m
  گفت:

  کارتون درسته فقط بی زحمت زودتر کلیدم بذارید که درصدامو حساب کنم…………


 114. +5
  مسلم
  گفت:

  فوق العاده بود.ممنوووووووووون


 115. +9
  hannanstd
  گفت:

  گریه نمیکنم نه اینکه خوبم ، نه اینکه دردی نیست , نه اینکه شادم ، گریه غرورمو بهم میزنه
  مرد برای هضم دلتنگیهاش , گریه ننیکنه ، قدم میزنه


 116. +6
  زهرا
  گفت:

  مرسی عالی بود………………………… 

دانلود کتاب های دانشگاهی

» دانلود جزوه نکات مهم مقاومت مصالح

» دانلود جزوه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

» دانلود جزوه کنترل فرآیند مهندسی شیمی

» دانلود جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

» دانلود جزوه تکنیک پالس

» دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر

» دانلود جزوه معماری معاصر

» دانلود جزوه معماری معاصر ایران

» دانلود جزوه الکترونیک 1 و 2 استاد فولادیان

» دانلود رایگان کتب و جزوات پیام نور

» دانلود کتاب کنترل سیستم های چند متغیره

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 رشته مهندسی مکانیک

» جزوه درس دینامیک

» جزوه درس کارگاه جوشکاری رشته مکانیک‎

» دانلود کتاب و حل المسائل طراحی دیجیتال موریس مانو ویرایش 5

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی دکتر بیژن طائری

» دانلود کتاب اصول ارتعاشات میروویچ

» دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد بهمردی

» دانلود تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی

» دانلود کتاب تئوری سیستم های خطی

» دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق

» دانلود کتاب اطلاعات معماری نویفرت ترجمه فارسی

» دانلود کتاب ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسین و دانشمندان

» دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوسته مایکل لی

» دانلود جزوه کنترل غیرخطی دکتر سیاهی

» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 و 2

» دانلود جزوه فیزیک عمومی 1 و 2 دانشگاه

» دانلود جزوه شیمی عمومی 1 و 2 مورتیمر

» دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربردهای آن در مکانیک با استفاده از متلب

» لیست جدید منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97

» منابع آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

» منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی برق

» منابع آزمون ارشد بهداشت محیط

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه ریاضی

» منابع آزمون ارشد مجموعه تاریخ

» منابع آزمون ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

» منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

» منابع آزمون ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فتونیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی هوا فضا

» منابع آزمون ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی مواد

» منابع آزمون ارشد پرستاری

» منابع آزمون ارشد مجموعه علوم اجتماعی

» منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی عمران

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

» منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

» منابع آزمون ارشد مجموعه زمین شناسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه فیزیک

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان عربی

» منابع آزمون ارشد مجموعه زبان انگلیسی

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی برق ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی عمران 93

» آزمونهای آمادگی تسلط سازمان سنجش رشته مکانیک ارشد 93

» دانلود رایگان آزمونهای سنجش تکمیلی ارشد مهندسی برق 93

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان رشته مهندسی برق ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی برق 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 92

» دانلود رایگان آزمونهای مدرسان شریف رشته مهندسی مکانیک ارشد 92

» دانلود رایگان آزمونهای پارسه ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای نصیر ارشد مهندسی مکانیک 91

» دانلود رایگان آزمونهای مهستان مجموعه کامپیوتر ارشد 91

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 97 علوم سیاسی

» مصاحبه با رتبه 9 ارشد 96 علم اطلاعات و دانش شناسی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد 96 رشته زبان و ادبیات فارسی

» مصاحبه با رتبه 5 ارشد 96 رشته علوم ارتباطات اجتماعی

» مصاحبه با رتبه 33 ارشد 96 رشته فوتونیک

» مصاحبه با رتبه 12 ارشد 96 رشته سینما

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته جامعه شناسی

» مصاحبه با رتبه 27 ارشد 96 رشته مهندسی معدن

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد 96 رشته های مدیریت کارآفرینی و جهانگردی

» مصاحبه با رتبه 40 ارشد حسابداری 95

» مصاحبه با رتبه 1 رشته علوم ارتباطات گرایش مدیریت رسانه ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 13 مجموعه مهندسی معدن ارشد 94

» مصاحبه با رتبه 1 ارشد برق قدرت 93

» مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد رشته حسابداری

» مصاحبه با رتبه 41 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی درکنکور ارشد 92 مجید کامرانی فر

» مصاحبه با رتبه 91 رشته مهندسی نرم افزار 92 مصطفی جاویدان

» مصاحبه با رتبه 9 در مهندسی فناوری اطلاعات 92 محمد صادق رفیعی

» مصاحبه با رتبه 84 در کنکور مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد 92 جواد جهانگیری

» مصاحبه با رتبه 58 رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 92 عارف ریون

» مصاحبه با رتبه 92 درکنکور کارشناسی ارشد92 مکانیک گرایش طراحی کاربردی حسن ستایش

» مصاحبه با رتبه 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات 92 رضا حبیبی

» رتبه 1 – مهندسی عمران – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی مکانیک – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی صنایع – سال 92

» رتبه 1 – مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات – سال 92

» رتبه 3 – مهندسی برق – کنترل – سال 92

» رتبه 2 – مهندسی کامپیوتر – نرم افزار- سال 92

» رتبه 1 – علوم جغرافیایی – سال 92

» رتبه 1 – هنرهای پژوهشی – صنایع دستی – سال 92

» رتبه 1 – علوم اجتماعی – برنامه ریزی منطقه ای – سال 92آخرین ارسالهای انجمن کنکور
1397 - 1389
تماس با ما : konkur.in@gmail.com
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد
سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد