نوشته هایی با برچسب "رفع نقص مدارک آزمون دستیاری"

امکان تکمیل مدارک برای داوطلبان آزمون دستیاری تا ۲۰ اردیبهشت

امکان تکمیل مدارک برای داوطلبان آزمون دستیاری تا ۲۰ اردیبهشت

داوطلبان پنجاهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی که به هر دلیل غیرمجاز شناخته شده و مجاز به دریافت کارت نیستند می توانند از طریق رفع نقص مدارک تا چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت، کارت خود را دریافت کنند. ...

ادامه مطلب...