تاملند

نوشته هایی با برچسب "پاسخ تشریحی آزمون سنجش ریاضی خرداد 1402"

دانلود آزمون سنجش 4 اسفند 1402

دانلود آزمون سنجش 4 اسفند 1402

دانلود سوالات آزمون سنجش 4 اسفند 1402 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم تمامی رشته ها به همراه پاسخ تشریحی سوالات و پاسخ تشریحی این آزمون در کانال تلگرام سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفت. لطفا با ورود به کانال تلگرام سا ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون سنجش 13 بهمن 1402 تمامی پایه ها

دانلود آزمون سنجش 13 بهمن 1402 تمامی پایه ها

دانلود سوالات آزمون سنجش 13 بهمن 1402 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم تمامی رشته ها به همراه پاسخ تشریحی سوالات و پاسخ تشریحی این آزمون در کانال تلگرام سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفت. لطفا با ورود به کانال تلگرام سا ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون سنجش 22 دی 1402 تمامی پایه ها

دانلود آزمون سنجش 22 دی 1402 تمامی پایه ها

دانلود سوالات آزمون سنجش 22 دی 1402 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته های ریاضی ، تجربی انسانی سوالات و پاسخ تشریحی این آزمون در کانال تلگرام سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفت. لطفا با ورود به ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون سنجش 1 دی 1402

دانلود آزمون سنجش 1 دی 1402

دانلود سوالات آزمون سنجش 1 دی 1402 پایه دوازدهم به همراه پاسخ تشریحی سوالات و پاسخ تشریحی این آزمون در کانال تلگرام سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفت. لطفا با ورود به کانال تلگرام سایت کنکور ، به راحتی این آزمون رو ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون سنجش 10 آذر 1402

دانلود آزمون سنجش 10 آذر 1402

دانلود سوالات آزمون سنجش 10 آذر 1402 پایه دوازدهم به همراه پاسخ تشریحی سوالات و پاسخ تشریحی این آزمون در کانال تلگرام سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفت. لطفا با ورود به کانال تلگرام سایت کنکور ، به راحتی این آزمون ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون سنجش 19 آبان 1402

دانلود آزمون سنجش 19 آبان 1402

دانلود سوالات آزمون سنجش 19 آبان 1402 پایه دوازدهم به همراه پاسخ تشریحی سوالات و پاسخ تشریحی این آزمون در کانال تلگرام سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفت. لطفا با ورود به کانال تلگرام سایت کنکور ، به راحتی این آزمون ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون سنجش 28 مهر 1402

دانلود آزمون سنجش 28 مهر 1402

دانلود سوالات آزمون سنجش 28 مهر 1402 پایه دوازدهم به همراه پاسخ تشریحی سوالات و پاسخ تشریحی این آزمون در کانال تلگرام سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفت. لطفا با ورود به کانال تلگرام سایت کنکور ، به راحتی این آزمون ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون سنجش 26 خرداد 1402 (جامع چهارم)

دانلود آزمون سنجش 26 خرداد 1402 (جامع چهارم)

دانلود آزمون سنجش 26 خرداد 1402 پایه دوازدهم (جامع چهارم ) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی سوالات این آزمون در کانال تلگرام سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفت. لطفا با ورود به کانال تلگرام سایت کنکور ، به راحتی این آز ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون سنجش 5 خرداد 1402 (جامع سوم)

دانلود آزمون سنجش 5 خرداد 1402 (جامع سوم)

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سوم سنجش 5 خرداد 1402 پایه دوازدهم در تلگرام سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. لطفا با ورود به کانال تلگرام سایت کنکور ، به راحتی این آزمون رو با کیفیت بالا دانلود کنید. ...

ادامه مطلب...