تاملند

نوشته هایی با برچسب "پاسخ به سوالات متداول پیرامون دوران جمع بندی"

پاسخ به سوالات متداول پیرامون دوران جمع بندی

پاسخ به سوالات متداول پیرامون دوران جمع بندی

پاسخ به سوالات متداول پیرامون دوران جمع بندی   برداشتی از آخرین همایش انگیزش تحصیلی دکتر افشار   تهیه شده با استفاده از سیستم  soft recording (بدون صداهای حاشیه ای)     گاهی به نظر می رسد آرزوهایت دست نیافتنی است و ...

ادامه مطلب...