تاملند

نوشته هایی با برچسب "نمودار سرعت – زمان"

جزوه فیزیک مبحث حرکت شناسی

جزوه فیزیک مبحث حرکت شناسی

جزوه فیزیک مبحث حرکت شناسی کاری از مهندس علی مجیدی   شامل موضوعات : حرکت شناسی-بردار مکان- حرکت در صفحه- جابه جایی- حرکت در یک بعد- سرعت متوسط- فرق سرعت متوسط و لحظه ای- مسافت طی شده- رسم نمودار سرعت زمان- جه ...

ادامه مطلب...

جزوه فیزیک ، مبحث حرکت شناسی

جزوه فیزیک ، مبحث حرکت شناسی

جزوه فیزیک ، مبحث حرکت شناسی کاری از مهندس اکبر فرزانه     شامل موضوعات :  سينماتيك- بردار مكان- بردار تغيير مكان(جابجايي)- مسافت پيموده شده- بازه زماني- جابجايي پس از n ثانيه- جابجايي n ثانيه n ام- معادله مكان - زما ...

ادامه مطلب...