تاملند

نوشته هایی با برچسب "نحوه برنامه ریزی برای امتحانات در دوران کنکور"

نتیجه بهتر گرفتن در امتحانات

نتیجه بهتر گرفتن در امتحانات

اگر مقالات پیشین را مطالعه کرده باشید، قبلاً توضیحاتی درباره چگونگی برنامه ­ریزی و مطالعه برای کنکور در ایام امتحانات داده‌ایم. با توجه به اینکه ممکن است تغییر زمان امتحان و حتی حضور بهتر در امتحانات، باعث استرس یا نگران ...

ادامه مطلب...