نوشته هایی با برچسب "موسسه کنکور IDN ( ایران دانش نوین )"

بهترین منابع کنکور از نظر رتبه های دورقمی و سه رقمی موسسه IDN

بهترین منابع کنکور از نظر رتبه های دورقمی و سه رقمی موسسه IDN

یکی از دغدغه های جدی شما دانش آموزان عزیز این است که از کدام منابع و کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی برای کنکور استفاده کنیم؟ کدام یک از منابع بیشترین تطابق را با کنکور سراسریدارند؟ آیا استفاده از چندین منبع برای یک درس ...

ادامه مطلب...