تاملند

نوشته هایی با برچسب "معرفی دانشگاه های علوم پزشکی"

معرفی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

معرفی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

معرفی دانشکده علوم پزشکی نیشابور : دانشکده علوم پزشکی نیشابور یکی از دانشکده‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر نیشابور است. اکنون دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور با ت ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مراغه

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مراغه

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مراغه :  دانشکده علوم پزشکی مراغه دانشکده‌ای زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر مراغه می‌باشد. این دانشکده در سال ۱۳۹۱ با ارتقا دانشکده پرستاری و مامایی مراغه تأسیس شد و مسئو ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشکده علوم پزشکی لارستان

معرفی دانشکده علوم پزشکی لارستان

معرفی دانشکده علوم پزشکی لارستان : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان دانشکده‌ای زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر لار در استان فارس است. این دانشکده در سال ۱۳۶۶ تحت عنوان دانشکده پرستا ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشکده علوم پزشکی ساوه

معرفی دانشکده علوم پزشکی ساوه

معرفی دانشکده علوم پزشکی ساوه : دانشکده علوم پزشکی ساوه دانشکده‌ای زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر ساوه می‌باشد که در سال ۱۳۷۶ زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی اراک شروع به‌کار کرد. این دانشکده درپی ارتقا ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

معرفی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

معرفی دانشکده علوم پزشکی سیرجان : دانشکده علوم پزشکی سیرجان دانشکده‌ای زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر سیرجان می‌باشد. این دانشکده در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد و مسئول ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جمعیتی ب ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

معرفی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

معرفی دانشکده علوم پزشکی شوشتر : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت در شهر شوشتر است که به عنوان تنها مرکز عالی آموزش علوم پزشکی شهرستان در حال فعالیت می‌باشد. ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

معرفی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

معرفی دانشگاه علوم پزشکی گناباد : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان گناباد است.این دانشگاه در سال ۱۳۹۳ در رتبه‌بندی دا ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر : دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر یکی از مراکز آموزش عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شهر ایرانشهر است. این دانشگاه به جمعیتی بیش از ۷۵۰ هزار نفر در حوزه ۷۷ هزار کیلومتر مربع شامل شه ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی قم

معرفی دانشگاه علوم پزشکی قم

معرفی دانشگاه علوم پزشکی قم ; دانشگاه علوم پزشکی قم یکی از دانشگاه‌های استان قم است که به‌طور رسمی فعالیت خود را به صورت دانشگاه از اواخر سال ۱۳۸۳ آغاز کرد. در حال حاضر، دانشگاه علوم پزشکی قم با سه دانشکده، پنج رشته تح ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

معرفی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

معرفی دانشکده علوم پزشکی بهبهان : دانشکده علوم پزشکی بهبهان دانشکده‌ای زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر بهبهان می‌باشد. این دانشکده در پی ارتقا دانشکده پیراپزشکی بهبهان در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد و مسئول ا ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارتش : دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از دانشگاه‌های نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران می‌باشد که در منطقه امیرآباد است. این دانشگاه در سال ۱۳۷۲ و با حکم آیت‌الله خام ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی خوی

معرفی دانشگاه علوم پزشکی خوی

معرفی دانشگاه علوم پزشکی خوی : دانشکده علوم پزشکی خوی دانشکده‌ای زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر خوی می‌باشد. این دانشکده در پی ارتقا دانشکده پرستاری و بهداشت خوی در سال ۱۳۹۵ تأسیس شد و مسئول ارائ ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه قدیمی‌ترین دانشگاه علوم پزشکی نوین ایران است. این دانشگاه دولتی و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر ارومیه است. ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یکی از دانشگاه‌های ایران در شهر اردبیل می‌باشد. این دانشگاه در کنار دریاچه شورابیل و دانشگاه محقق اردبیلی واقع شده‌ است. ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کاشان : دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاهی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر کاشان می‌باشد. این دانشگاه در سال ۱۳۷۲ با ارتقا دانشکده علوم پزشکی کاشان تأسیس شد و مسئول ارائه خ ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

معرفی دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

معرفی دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر کرج، استان البرز می‌باشد. هم‌اکنون دکتر حسین ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد یکی از دانشگاه‌های شهرکرد است که در منطقه رحمتیه این شهر واقع شده‌است. ساختمان ادرای این دانشگاه در خیابان کاشانی شهرکرد قرار دارد. ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و یا دانشگاه علوم پزشکی بجنورد دانشگاهی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر بجنورد می‌باشد. این دانشگاه هفدهمین ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، قدیمی‌ترین دانشگاه علوم پزشکی شرق کشور، در شهر بیرجند و در استان خراسان جنوبی واقع است. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در خیابان غفاری واق ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود : دانشگاه علوم پزشکی شاهرود یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران در استان سمنان است. در رتبه‌بندی وبومتریکس، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دارای رتبه ۱۱۷ در بین ۵۸۴ دانشگاه ایران است. ...

ادامه مطلب...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  معرفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان : دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاهی در شهر زنجان است. این دانشگاه طبق رتبه بندی وزارت بهداشت دررتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از نظر معیار کل دررتبهٔ ۹ قرارگرفت . دانشکده ...

ادامه مطلب...