تاملند

نوشته هایی با برچسب "معرفی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد"

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و یا دانشگاه علوم پزشکی بجنورد دانشگاهی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر بجنورد می‌باشد. این دانشگاه هفدهمین ...

ادامه مطلب...