تاملند

نوشته هایی با برچسب "محدود شدن تفریحات داوطلبان در سال کنکور"

چگونگی تفریح و استراحت در سال کنکور

چگونگی تفریح و استراحت در سال کنکور

ویژگی مهم و قابل توجه کنکور و تاثیری که بر زندگی داوطلبان می‌گذارد، ایجاد نظم در برنامه روزانه و هدفمند کردن آن است؛ در این شرایط تعدادی از برنامه‌های روزانه بنا به اهمیتی که کنکور دارد ممکن است کمرنگ یا حذف شود، ولی این ...

ادامه مطلب...