تاملند

نوشته هایی با برچسب "محدوده بندی آزمونهای کانون فرهنگی آموزش"

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1403

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1403

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1403 برای دانش آموزان پایه دوازدهم و یازدهم و دهم در تمامی رشته ها در ادامه مطلب آورده شده است. برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش ویژه کنکور 1403 نظام جدید جهت دانل ...

ادامه مطلب...

دانلود برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)

دانلود برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)

دانلود برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)  سالهای تحصیلی 1389 تا 1403   بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) در سال تحصیلی 1402-1403 برای تمامی مقاطع و رشته ها و فارغ التحصیلان اضافه شد. ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1402

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1402

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1402 برای دانش آموزان پایه دوازدهم و یازدهم و دهم در تمامی رشته ها در ادامه مطلب آورده شده است. برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش ویژه کنکور 1402 نظام جدید جهت دانل ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1401

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1401

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1401 برای دانش آموزان پایه دوازدهم و یازدهم و دهم در تمامی رشته ها در ادامه مطلب آورده شده است. برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش ویژه کنکور 1401 نظام جدید جهت دانل ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1400

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1400

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 1400 برای دانش آموزان پایه دوازدهم و یازدهم  و دهم در تمامی رشته ها در ادامه مطلب آورده شده است. برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش ویژه کنکور 1400 نظام جدید جهت دان ...

ادامه مطلب...

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 99

بودجه بندی آزمون های کانون (قلمچی) برای کنکور 99

بودجه بندی آزمون های کانون فرهنگی آموزش برای داوطلبان کنکور 99 و همچنین دانش آموزان پایه یازدهم  و دهم در ادامه مطلب آورده شده است. همچنین بودجه بندی آزمون های کانون فرهنگی آموزش ویژه کنکور 99 نظام جدید و قدیم نیز جهت دا ...

ادامه مطلب...