تاملند

نوشته هایی با برچسب "سوالات احتمالی مبحث لگاریتم در کنکور 92"

پیش بینی سوالات احتمالی ریاضیات تجربی‎ کنکور

پیش بینی سوالات احتمالی ریاضیات تجربی‎ کنکور

پیش بینی سوالات احتمالی ریاضیات تجربی‎ کنکور 92کاری از آقای غفاری     یکی از مھترین دروس کنکور سراسری رشته تجربی درس ریاضیات است نکته قابل توجه این است که در این درسدر سال ٩١ فقط  ١.۵ % از پذیرفتگان رشته تجربی بالای ۵٠ % ...

ادامه مطلب...