تاملند

نوشته هایی با برچسب "دانلود سوالات آزمون مدارس برتر 1400"

دانلود آزمون مدارس برتر 20 اسفند 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

دانلود آزمون مدارس برتر 20 اسفند 1400 پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم رشته های ریاضی و تجربی و انسانی که در تاریخ  20 اسفند 1400 و 24 اسفند 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشر ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 23 بهمن 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 23 بهمن 1400 پایه دوازدهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم ریاضی و تجربی که در 23 بهمن 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 22 دی 1400 پایه دوازدهم و یازدهم و دهم

دانلود آزمون مدارس برتر 22 دی 1400 پایه دوازدهم و یازدهم و دهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم، یازدهم و دهم رشته ریاضی و تجربی و انسانی که در 22 دی 1400 و 24 دی 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آم ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 26 آذر 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 26 آذر 1400 پایه دوازدهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم ریاضی و تجربی که در 26 آذر 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 5 آذر 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 5 آذر 1400 پایه دوازدهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم ریاضی و تجربی که در 5 آذر 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 14 آبان 1400 پایه دوازدهم ،یازدهم و دهم

دانلود آزمون مدارس برتر 14 آبان 1400 پایه دوازدهم ،یازدهم و دهم

آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم، یازدهم و دهم رشته ریاضی و تجربی و انسانی که در 14 آبان 1400 برگزار شده ، جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 23 مهر 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 23 مهر 1400 پایه دوازدهم

مرحله چهارم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 23 مهر 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس بر ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 26 شهریور 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 26 شهریور 1400 پایه دوازدهم

مرحله سوم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 26 شهریور 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 12 شهریور 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 12 شهریور 1400 پایه دوازدهم

مرحله دوم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 12 شهریور 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 15 مرداد 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 15 مرداد 1400 پایه دوازدهم

مرحله اول آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 15 مرداد 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس بر ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 2 تیر 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 2 تیر 1400 پایه دوازدهم

مرحله پانزدهم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 2 تیر 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدارس ب ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 26 خرداد 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 26 خرداد 1400 پایه دوازدهم

مرحله چهاردهم آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 26 خرداد 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آموزش مدار ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 30 اردیبهشت 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 30 اردیبهشت 1400 پایه دوازدهم

مرحله سیزدهم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 30 اردیبهشت 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آ ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 21 اردیبهشت 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 21 اردیبهشت 1400 پایه دوازدهم

مرحله دوازدهم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 21 اردیبهشت 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون مدارس برتر 2 اردیبهشت 1400 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مدارس برتر 2 اردیبهشت 1400 پایه دوازدهم

مرحله یازدهم آنلاین آزمون مدارس برتر (نشانه) پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در 2 اردیبهشت 1400 برگزار شده است. دفترچه سوالات این آزمون همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است. این آزمونها توسط مرکز سنجش آم ...

ادامه مطلب...