تاملند

نوشته هایی با برچسب "دانلود امتحانات نهایی پایه یازدهم"

دانلود امتحان نهایی حسابان 1 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی حسابان 1 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی حسابان 1 خرداد ماه 1403 پایه یازدهم رشته ریاضی تاریخ برگزاری : 30 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ریاضی و آمار 2 خرداد ماه 1403 پایه یازدهم رشته انسانی تاریخ برگزاری : 30 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی تاریخ معاصر پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی تاریخ معاصر پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی تاریخ معاصر خرداد ماه 1403 پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی تاریخ برگزاری : 26 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور       ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی تاریخ 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی تاریخ 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی تاریخ 2 خرداد ماه 1403 پایه یازدهم رشته انسانی تاریخ برگزاری : 26 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور       ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی زبان خارجی 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی زبان خارجی 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی زبان خارجی 2 خرداد ماه 1403 پایه یازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 23 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی انسان و محیط زیست پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی انسان و محیط زیست پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی انسان و محیط زیست خرداد ماه 1403 پایه یازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 21 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی فارسی 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی فارسی 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی فارسی 2 خرداد ماه 1403 پایه یازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 19 خرداد 1403 پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی زیست شناسی 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی زیست شناسی 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی زیست شناسی 2 خرداد ماه 1403 پایه یازدهم رشته تجربی تاریخ برگزاری : 16 خرداد 1403     پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی فیزیک 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی فیزیک 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی فیزیک 2 خرداد ماه 1403 پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی تاریخ برگزاری : 12 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی جامعه شناسی 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی جامعه شناسی 2 پایه یازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی جامعه شناسی 2 خرداد ماه 1403 پایه یازدهم رشته  انسانی تاریخ برگزاری : 12 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور       ...

ادامه مطلب...