تاملند

نوشته هایی با برچسب "دانلود امتحانات نهایی پایه دوازدهم"

دانلود امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ریاضیات گسسته خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته ریاضی تاریخ برگزاری : 31 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی جغرافیا 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی جغرافیا 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی جغرافیا 3 خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته انسانی تاریخ برگزاری : 31 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی علوم اجتماعی خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی تاریخ برگزاری : 29 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم خرداد 1403

دانلود امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم خرداد 1403

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی جامعه شناسی 3 خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته انسانی تاریخ برگزاری : 29 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی فیزیک 3 خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی تاریخ برگزاری : 27 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی فلسفه 2 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی فلسفه 2 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی فلسفه 2 خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته انسانی تاریخ برگزاری : 27 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی زبان خارجی 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی زبان خارجی 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی زبان خارجی 3 خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 24 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد در کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی سلامت و بهداشت خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 22 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت سال دوازدهم (1397 تا 1403)

سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت سال دوازدهم (1397 تا 1403)

آرشیو کامل امتحانات نهایی سلامت و بهداشت 3 سال دوازدهم ، شامل تمامی سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت رشته های ریاضی، تجربی برگزار شده از سال 1397 تا 1403 می باشد. جهت دانلود سوالات و پاسخ تشریحی نمونه سوالات امتحانی سل ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی فارسی 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی فارسی 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی فارسی 3 خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 20 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی زیست 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی زیست 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی زیست شناسی 3 خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته تجربی تاریخ برگزاری : 17 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی حسابان 2 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی حسابان 2 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی حسابان 2 خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته ریاضی تاریخ برگزاری : 17 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی تاریخ 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی تاریخ 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی تاریخ 3 خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته انسانی تاریخ برگزاری : 17 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته تجربی تاریخ برگزاری : 13 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته انسانی تاریخ برگزاری : 13 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی عربی 3 خرداد ماه 1403 پایه دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 6 خرداد 1403 پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

آرشیو کامل سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم

آرشیو کامل سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم

آرشیو کامل سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم رو در این مطلب از سال 1397 تا 1402 برای شما جمع آوری کرده ایم. این آرشیو براساس نمونه سوالات هر درس و همچنین براساس تاریخ برگزاری توسط سایت کنکور تهیه شده است. جهت دانلود میب ...

ادامه مطلب...