تاملند

نوشته هایی با برچسب "دانلود امتحانات نهایی پایه دهم"

دانلود امتحان نهایی جامعه شناسی 1 پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی جامعه شناسی 1 پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی جامعه شناسی 1 خرداد ماه 1403 پایه دهم رشته انسانی تاریخ برگزاری : 30 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی ریاضی و آمار 1 پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی ریاضی و آمار 1 پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ریاضی و آمار 1 خرداد ماه 1403 پایه دهم رشته انسانی تاریخ برگزاری : 26 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی زبان خارجی 1 پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی زبان خارجی 1 پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی زبان خارجی 1 خرداد ماه 1403 پایه دهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 23 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی جغرافیای عمومی پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی جغرافیای عمومی پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی جغرافیای عمومی خرداد ماه 1403 پایه دهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 21 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی فارسی 1 پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی فارسی 1 پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی فارسی 1 خرداد ماه 1403 پایه دهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 19 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی زیست شناسی 1 پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی زیست شناسی 1 پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی زیست شناسی 1 خرداد ماه 1403 پایه دهم رشته تجربی تاریخ برگزاری : 16 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور       ...

ادامه مطلب...

دانلود امتحان نهایی عربی 1 پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود امتحان نهایی عربی 1 پایه دهم خرداد 1403 + پاسخ

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی عربی 1 خرداد ماه 1403 پایه دهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی تاریخ برگزاری : 5 خرداد 1403   پاسخ تشریحی اضافه شد کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...