تاملند

نوشته هایی با برچسب "دانلود آزمون سال دوازدهم قلمچی"

دانلود آزمون 28 اردیبهشت 1403 قلمچی

دانلود آزمون 28 اردیبهشت 1403 قلمچی

دانلود آزمون 28 اردیبهشت 1403 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی   دانلود پاسخ تشریحی از کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون 31 فروردین 1403 قلمچی

دانلود آزمون 31 فروردین 1403 قلمچی

دانلود آزمون 31 فروردین 1403 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی   دانلود مابقی پاسخ های تشریحی از کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون 24 فروردین 1403 قلمچی (جامع اول)

دانلود آزمون 24 فروردین 1403 قلمچی (جامع اول)

دانلود آزمون 24 فروردین 1403 قلمچی (جامع اول) (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی   کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون 16 فروردین 1403 قلمچی

دانلود آزمون 16 فروردین 1403 قلمچی

دانلود آزمون 16 فروردین 1403 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی   دانلود پاسخ تشریحی از کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون 10 اسفند 1402 قلمچی (هدف گذاری)

دانلود آزمون 10 اسفند 1402 قلمچی (هدف گذاری)

دانلود آزمون هدف گذاری 10 اسفند 1402 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی آزمون هدف گذاری کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون 26 بهمن 1402 قلمچی (هدف گذاری)

دانلود آزمون 26 بهمن 1402 قلمچی (هدف گذاری)

دانلود آزمون هدف گذاری 26 بهمن 1402 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی آزمون هدف گذاری کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...

دانلود آزمون 12 بهمن 1402 قلمچی (هدف گذاری)

دانلود آزمون 12 بهمن 1402 قلمچی (هدف گذاری)

دانلود آزمون هدف گذاری 12 بهمن 1402 قلمچی (کانون فرهنگی آموزش) به همراه سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی   سال دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی آزمون هدف گذاری کانال تلگرام سایت کنکور     ...

ادامه مطلب...