تاملند

نوشته هایی با برچسب "دانلود آزمونهای سنجش 93"

آزمون 15 اسفند 93 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( مرحله ششم )

آزمون 15 اسفند 93 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( مرحله ششم )

آزمون 15 اسفند 93 سازمان سنجش سال چهارم ( مرحله ششم )  رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش اینت ...

ادامه مطلب...

آزمون 24 بهمن 93 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( مرحله پنجم )

آزمون 24 بهمن 93 سنجش ریاضی و تجربی سال چهارم ( مرحله پنجم )

آزمون 24 بهمن 93 سازمان سنجش سال چهارم ( مرحله پنجم ) رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش اینتر ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون مرحله چهارم سنجش ریاضی و تجربی( 3 بهمن 93 ) سال چهارم

دریافت آزمون مرحله چهارم سنجش ریاضی و تجربی( 3 بهمن 93 ) سال چهارم

آزمون 3 بهمن 93 سازمان سنجش سال چهارم ( مرحله چهارم )  رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش اینت ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون مرحله سوم سنجش ( 28 آذر 93 ) سال چهارم

دریافت آزمون مرحله سوم سنجش ( 28 آذر 93 ) سال چهارم

آزمون 28 آذر 93 سازمان سنجش سال چهارم ( مرحله سوم )  رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش اینتر ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون مرحله دوم سنجش ( 30 آبان 93 ) سال چهارم

دریافت آزمون مرحله دوم سنجش ( 30 آبان 93 ) سال چهارم

آزمون 30 آبان 93 ( مرحله دوم ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد   برای سفارش اینت ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون تابستانه سنجش ( 14 شهریور 93 ) سال چهارم

دریافت آزمون تابستانه سنجش ( 14 شهریور 93 ) سال چهارم

آزمون 14 شهریور 93 ( تابستانه ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   رشته تجربی افزوده شد   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد ...

ادامه مطلب...

دریافت آزمون مرحله اول سنجش ( 2 آبان 93 ) سال چهارم

دریافت آزمون مرحله اول سنجش ( 2 آبان 93 ) سال چهارم

آزمون 2 آبان 93 ( مرحله اول ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 93 - 94   رشته ریاضی افزوده شد   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع چهارم سنجش 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع چهارم سنجش 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 23 خرداد 93 ( جامع چهارم ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 92 - 93   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد بعد از سفارش ، به صورت ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع سوم سنجش 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع سوم سنجش 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 2 خرداد 93 ( جامع سوم ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 92 - 93   رشته تجربی اضافه شد   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد ب ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع دوم سنجش سال 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع دوم سنجش سال 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 12 اردیبهشت 93 ( جامع دوم ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 92 - 93   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد بعد از سفارش ، به صو ...

ادامه مطلب...

آزمون جامع اول سنجش سال 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون جامع اول سنجش سال 93 سال چهارم رشته ریاضی و تجربی

آزمون 22 فروردین 93 ( جامع اول ) سازمان سنجش سال چهارم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 92 - 93   این آزمونها مرحله ای  1000 تومان به صورت خرید آنلاین اینترنتی به همراه پاسخ تشریحی به فروش می رسد بعد از سفارش ، به صور ...

ادامه مطلب...