تاملند

نوشته هایی با برچسب "دانشکده پزشکی کاشان"

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کاشان : دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاهی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر کاشان می‌باشد. این دانشگاه در سال ۱۳۷۲ با ارتقا دانشکده علوم پزشکی کاشان تأسیس شد و مسئول ارائه خ ...

ادامه مطلب...