تاملند

نوشته هایی با برچسب "جزوه مثلثات"

مثلثات ( ویژه دانش آموزان رشته ی ریاضی و تجربی )‎

مثلثات ( ویژه دانش آموزان رشته ی ریاضی و تجربی )‎

مثلثات (ویژه ی دانش آموزان رشته ی ریاضی و تجربی)‎ کاری از ابراهیم  پناهی ارائه ی تمام نکات تستی و کنکوری همراه با تست های سراسری و سنجش و خارج از کشور سالهای 80 تا 92     ...

ادامه مطلب...