نوشته هایی با برچسب "تکمیل ظرفیت علوم پزشکی"

دانلود دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت علوم پزشکی دانشگاه آزاد سال 97

دانلود دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت علوم پزشکی دانشگاه آزاد سال 97

دانلود جداول رشته محلهای تکمیل ظرفیت علوم پزشکی دانشگاه آزاد سال 97     توجه داوطلبان عزیز را به نکات ذیل جلب می نماید: تنها داوطلبانی مجاز به شرکت در این مرحله از تکمیل ظرفیت می باشند که اسامی آنها به ع ...

ادامه مطلب...