تاملند

نوشته هایی با برچسب "تست های تالیفی زیست شناسی"

دانلود 800 تست برگزیده زیست شناسی سال دوم

دانلود 800 تست برگزیده زیست شناسی سال دوم

دانلود بیش از 800 تست برگزیده زیست شناسی سال دومکاری عالی از استاد غیاثی شامل مباحث :  تست های مولکولهای زیستی – تست های سفری به درون سلول – تست های سازمان بندی سلول ها – تست های تبادل گازها – تست های تنظیم محیط داخلی و ...

ادامه مطلب...

دانلود تست های زیست شناسی 1 ، فصل سفری به درون سلول‎

دانلود تست های زیست شناسی 1 ، فصل سفری به درون سلول‎

دانلود تست های زیست شناسی و آزمایشگاه 1 فصل دوم سفری به درون سلول‎ کاری از آقای اسماعیل پور حبیب   اختصاصی سایت کنکور     شامل موضوعات :  سفری به درون سلول  – تریکودینا – میکروسکوپ – میکروسکوپ الکترونی – سل ...

ادامه مطلب...